prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
E-shop CD relaxácie-meditácie
“Náš život, naše šťastie, zdravie, aj spokojnosť je zrkadlom toho = čo nosíme v sebe samých.
Ste nespokojní so svojím životom, či so samými sebou? Alebo by ste chceli od života ešte čosi viac?
Pracujte teda na zmene obsahu svojej mysle a na zharmonizovaní a ovládnutí svojich emócií.
Využite na to každú voľnú minútu svojho života a nepremárnite ho na hlúposti, je veľmi vzácny a jedinečný.“

SÉRIA RELAXAČNO-MEDITAČNÝCH A VZDELÁVACÍCH CD

váš domáci sprievodca na ceste sebapoznania, sebarozvoja a sebapremeny

Vo forme cenných informácií, relaxácií, cvičení a meditačných rozjímaní spolu s relaxačnou hudbou ušitou presne na mieru textu a s nahrávkami rôznych pozitívnych autosugescií a programov = prechádza postupne všetkými vašimi rovinami, problémami a bolesťami a pomáha vám ich pochopiť, spracovať, vyliečiť a preprogramovať.

Kompletná séria CD vám pomôže:

 

1/ Využite teraz našu jarnú akciu:  na ďalšie CD do daru - pozrite dolu na konci tohto textu

2/  A máme pre Vás ešte jednu výhodnú ponuku:

Ak Vas zaujal obsah CD či rôznych videí a chcete na svojej sebapremene ozaj vážne pracovať - môžete si kúpiť spolu s Vaším vybraným CD aj jeden diel zo seriálu: SEBAROZVOJ ONLINE s cvičeniami a meditáciami. Potom Vaše CD získate úplne zadarmo k zaplatenej cene jedného dielu tohto seriálu.
Ak sa tak rozhodnete, napíšte po jeho zaplatení Michelle osobne mail (michelle@pyramidaosobnosti.sk) a uveďte, ktoré CD vám v podobe MP3 máme zaslať.

CD nahrávky = si môžete zakúpiť na pevnom nosiči CD, ktore vám budú poštou doručené na adresu po ich zaplatení,
alebo si ich po priamej platbe cez Card pay môžete hneď stiahnut v MP3 podobe rovno z našej stránky a premiestniť napríklad do svojich mobilov na počúvanie kdekoľvek a v akomkoľvek čase.       
                                          


RELAXAČNO - MEDITAČNÉ PRACOVNÉ CDVZDELÁVACIE, PREDNÁŠKOVÉ A DRAMATICKO - KNIŽNÉ CDNáš život a to, čo v ňom stretávame a priťahujeme, rovnako aj naše aktivované schopnosti a prebudené talenty – závisia od toho, aké obsahy (myšlienky a obrazy) nosíme v našej mysli a čomu veríme. A potom tiež aj od toho - aké zážitky a skúsenosti sme prežili a tak uložili do našej DNA a aké vzorce sme jej zdedením po rodičoch prijali z celého ich rodu predkov. Kvalitu svojho života, reakcie správania, myslenie, svoj osud, ako aj svoju karmu = môžeme pochopením a vedomou prácou s vedomím aj podvedomím a s DNA výrazne ovplyvniť.

Pred pár rokmi sa podarilo ruským vedcom preprogramovať ľudskú DNA pomocou verbálnych výrazov a harmonizujúcich frekvencií na zvukovej a svetelnej báze. Sú základom pre ovplyvňovanie nášho bunkového metabolizmu, ale aj preberaných = žitých programov na úrovni našej DNA. A tie sa do nej dostávajú preberaním po našich predkoch pri zrodení, ovplyvňovaním prostredia - kde žijeme a získavaním vlastných skúseností, na základe ktorých si tvoríme mnohé naše presvedčenia, predsudky a vzorce správania. Ešte pred 10 rokmi to bolo považované za zázrak, dnes to už vysvetľuje tak čarovnú moc sugescií, hypnóz a emočných terapií, ktoré používali  múdre civilizácie už v starovekom Egypte, či v Sumeri.

A tieto CD sú zmesou toho všetkého dohromady. Stvorila som ich už pred 16-18 rokmi, pred 6 - 7 rokmi prešli kompletnou premenou a rozšírením, ako aj rozdelením do jednotlivých konkrétnych oblastí nášho života a jeho problémov. Môžete teda ich kúpou získať úžasný nástroj spracovania a rozpustenia rôznych vašich blokád na každej úrovni života (fyzickej a zdravotnej, emocionálnej, psychickej) . Ako aj prečistenia, preliečenia a preprogramovania vašej bunečnej pamäte v DNA, vedomia a podvedomia a neuveriteľne skvalitniť tak váš život premenou svojich vnútorných obsahov a teda aj svojho vnútorného magnetizmu príťažlivosti. (Pretože do života si priťahujeme presne to - čo tvorí náš vnútorný obsah emócií, presvedčení a predstáv podľa známeho zákona príťažlivosti rovnorodého.) Ak by ste s tým potrebovali ísť do väčších hĺbok a šírok, získať väčší rozhľad o vás a vašom živote - pozrite si sekciu osobné konzultácie a môžete sa na ne prihlásiť.


Podrobnejšie vysvetlenie:

Už od nášho útleho detstva nám stále ktosi veľa rokov až desaťročí opakoval rôzne informácie o nás, o našom očakávanom správaní, o potrebných reakciách na určité životné okolnosti... ako si vyžadovali slušné mravy, prísni rodičia, či spoločnosť... Tie sa nám do mysle uložili ako naše vzorce = systémy nášho správania, reakcií, postojov, viery ... Niekedy však, žiaľ, aj veľmi negatívne, čo neskôr začalo blokovať náš vývoj, zaťažovať našu psychiku a slobodné prežívanie vecí podľa našej vrodenej prirodzenosti. Ak sme s nimi počas života nepracovali - tvoria naše tiene a tie nám do životov dokola priťahujú im podobné situácie a ľudí, aby sa nám pripomínali na spracovanie, vysporiadanie sa s nimi až po ich úplné uvoľnenie...

Namiesto tejto trošku namáhavejšej práce na sebarozvoji však čoraz viac ľudí v dnešnej hektickej a ekonomicky náročnej dobe končí svoj dlhodobý neriešený stres, problémy a napätie návštevou u psychiatrov a následne na rýchlo nás utišujúcich liekoch. Pacienti závislí na upokojujúcich sedatívach si už potom nevedia pomôcť sami a znova sa naplno naštartovať do života. Navyše časom tieto ťažké medikamenty ničia naše mozgové bunky, pečeň i obličky a majú vedľajšie silne utlmujúce účinky na naše celkové správanie, motiváciu do života, prirdzenú bojovnosť za naše ideály a slobodu, ako aj na naše fyzické zdravie.

Základom odbremenenia našej preťaženosti negatívnymi zážitkami ako aj vystresovanej psychiky v týchto hektických časoch je naučiť sa pravidelnej psychohygiene – očisťovaniu našej mysle a emócií od denných negatívnych udalostí, bolestí, zranení, strachov, obáv, neistôt ako aj nedôvery v seba samého z toho následne vyplývajúcej.

Na preprogramovanie či až vymazanie negatívnych myšlienok a skúseností z podvedomia a z našej DNA - treba však viac času, veľa sily a uvedomenia, aby sme ich ovládli a zmenili podľa našich nových programov a predstáv. Nie všetci ľudia majú na to patričné vedomosti, skúsenosti, schopnosti, psychickú silu a vytrvalosť a v neposlednom rade hlavne predstavivosť. Preto vám môžu k tejto seba premene, očiste a relaxácii zrýchlene pomôcť nasledujúce hudobno-slovné nahrávky na CD.

V nahrávkach je zahrnuté spracovanie nepotrebných negatívnych zážitkov a informácii a ich preprogramovanie:


K dokonalému zvládnutiu svojho života a problémov v ňom je potrebné sa postupne naučiť: koncentrovať myseľ, rozvinúť obrazotvornosť, pracovať s motiváciou, silou emócií, nadšením, vierou a sebadôverou a na to potrebujeme vedieť získať aj dostatok energie – to všetko nájdete a vytrvalosťou v sebe vytrénujete prostredníctvom týchto CD.

Jednotlivé CD = sú slovné nahrávky s podmazovou emocionálnou hudbou vyrobenou presne na mieru daného obsahu. Všetky CD majú maximálny rozsah, ktorý sa zmestí na CD –  t.j. 1,20 hod. Niektoré oveľa dlhšie s označením MP3 - majú obsah zhruba 2 CD na jednom disku, preto sú v komprimovanej verzii MP3, čo dnes už prehravajú vari všetky CD prehrávače a majú označenie "MP3 player" a počítače, tablety i mobily.

Pri práci s autosugesciami a pozitívnymi novými programami, ktoré majú prebiť v našej mysli tie staré a nepotrebné = ich treba podľa výskumu psychológov opakovať (alebo počúvať) 30 - 40x pomerne v krátkom čase za sebou, aby sa dostatočne usídlili v ľudskom vedomí a aj podvedomí a zmenili tam staré nepotrebné záznamy a vzorce, ktoré už chcete prekonať a nahradiť novými, pre vás pokrokovejšími či efektívnejšími.  Nemusíte počúvať celé CD aj so vstupnými úvodmi znova dokola toľko razy - ale si vyberiete tie pasáže, ktore budete najviac cítiť, že potrebujete, ktoré niečo z vašich problémov riešia a ktoré majú v sebe natiahnuté aj nové vzorce v podobe rôznych afirmácii, ktoré potrebuje vložiť do vašej mysle. Len tak trpezlivo môžete zmeniť tie staré - celý život naťahovane do vášho systému z detstva, či neraz až z prenatálu od vlastných rodičov a  ich negatívnych postojov k životu. Mozog je taký zautomatizovaný nahrávací nástroj, ktorý sa ďalej riadi podľa svojich vnútorných obsahov uložených  do jeho databanky - podvedomia, o ktorých neraz vedome vôbec nič nevieme, alebo si ich už nepamätáme. A ono nás, žiaľ, automaticky riadi až zhruba z 95 %. Preto sa musíme naučiť s ním správne pracovať a využívať ho pre nás prospech, nie proti nám.

Naše podvedomie nové informácie prijíma najlepšie večer tesne pred spaním, kedy sa dostávame do alfa hladiny a vtedy sa pri utlmenom bdelom (logickom – všetko posudzujúcom) vedomí s ním dobre spolupracuje. Alebo hneď ráno po zobudení, kedy sa ešte plne neprepne do racionálneho modu a do  pracovnej hladiny beta.

Stalo sa už aj vám, že ste prečítali množstvo kníh a mali ste pocit, že všetko viete, čo tam dokola popisujú, ale akosi vám to v praxi života nič vážne nemení a že to pozitívne myslenie, či vedomosti z kníh vlastne neviete naozaj  prakticky využiť? To preto, že my nemáme len mozog, ktorý nahráva rôzne programy, ktoré ovplyvňujú naše vnímanie a teda aj rozhodovanie. Máme ešte aj iný hlbkový magnetizmus nevedomej príťažlivosti na veci a okolnosti, ktoré nemáme správne spracované a pochopené. Súvisí s našimi osobnými skúsenosťami a zážitkami. Ide o našu tajomnú DNA, ktorá tiež do seba všetko zapisuje, čo tu prežívame.
Pri práci s týmito CD nepracujete len s mozgom, ale ešte aj s druhým doležitým nahrávajúcim systémom v našom tele. S našou DNA. Do nej programy nahrávame predovšetkým cez naše osobné skúsenosti a zážitky a  ich sprevádzajúce emócie. A okrem toho sú v nej ešte aj programy našich predkov, na ktorých staviame my náš život a tvoria teda jeho základňu. Tu nahraté programy  spracovávame predovšetkým pomocou emócií a prežívaní.  Pomocou takých stavov, ako je:  pochopenie, prijatie, odpustenie, zmierenie, spracovanie a rozanalyzovanie boľavých zážitkov a podobne. To všetko máte ponahrávané na CD a rôzne ich cvičenia, terapie a programy vás budú postupne sprevádzať po týchto jednotlivých krokoch sebapremeny a uzdravovania mysle, emócií a tela. 

Vedci vyskúmali, že naša DNA reaguje na hlas - zvukovú vibráciu myšlienky vyjadrovanú cez slová. Majú úplne inú silu a dosah na náš organizmus, ako len ticho čítané myšlienky. Preto nimi dokážeme uložené veci v DNA oveľa výraznejšie a úspešnejšie preliečiť, spracovať, upratať, preprogramovať. A ak sa k nim pridajú ešte aj emócie osobného zážitku a vibrácie pokojnej liečivej hudby, ktorá ich sprevádza, ich účinok sa zosilňuje. Lebo vibrácie tvoria a ovplyvňujú celý vesmír. Aj my sme tiež zložení len z rôznej škály vibrácii. Preto tak rýchlo ovplyvňujú i naše bunky.

Ak slová tvoríme a zoraďujeme istým spôsobom - dokáže meniť aj obsahy v našej DNA, pretože z nej používame aktívne len 3-4 % informácií, ktorých výber vedomím a jeho postojmi k životu ovplyvňujeme. Až po spracovaní zdedených informácii a rôznych zaznamenaných našich bolestí a sklamaní v nej, možeme začať odstraňovať silné nánosy nášho neraz neželaného rodového a osobného magnetizmu príťažlivosti a začať priťahovať do života nové veci. Všetko začína v hlave, prechádza našimi emóciami a ukladaá sa do nášho tela. A vyžarovaním toho všetkého dohromady - si tvoríme náš osud a životné podmienky okolo seba. Takže, aj keď sa to mnohým ešte neprebudeným nepáči počúvať: za všetko si tu zodpovedáme sami - čo si do života priťahujeme a je len na nšej zodpovednosti a pochopení = čo s tým ďalej budeme robiť.

Takže ak chcete ozaj niečo v živote zmeniť, potrebujete ísť až do týchto hĺbok,
ktoré sú na jednotlivých CD a keď to sami nezvládnete podľa tohto vedenia, alebo sú vaše bolesti veľmi hlboké a chcete sa z nich rýchlejšie vymotať = môžete prísť na osobnú konzultáciu či terapiu, ktoré budú ušité presne na vašu mieru a pre vaše potreby, aby ste sa rýchlo naštartovali a mohli si ďalej už len dolaďovať  nové programy a nastavenia cez CD. Pozrite  ich popis v sekcii: konzultácie

Nezabudnite pri ich počúvaní pracovať aj s vašou obrazotvornosťou a všetko čo budete počúvať si zároveň aj hneď predstavujte, aby mali prijímané informácie a návody silnejší a rýchlejší účinok vo vašom vedomí a teda aj vo vašom živote. Pretože náš život je zrkadlom obsahov našej mysle a emócií = cez ne tvoríme našu realitu.


Využite našu jarnú akciu na ďalšie CD zadarmo
a darujte ten najhodnotnejší darček sebe či druhým:  

..

Objednávka:

Postup pri objednávaní CD:

1/ najprv  je nutné sa zaregistrovať, alebo prihlásiť (ak ste už u nás zaregistrovaní na web stránke), pri prvom nákupe  CD či kurzu je nutná registrácia, potom už len prihlásenie
= buď nájdete možnosť prihlásenia či registrácie hneď na lište vpravo hore na každej stránke, alebo sa vám táto možnosť zjaví po nakliknutí akejkoľvek objednávky niektorého z tovaru či služby
2/ = to vám otvorí vaše osobné konto na našej web stránke a jeho správne prihlásenie sa vám zobrazi pre kontrolu aj v lište vpravo hore: stránka vas oslovi vašim prihlásenym menom: "vitajte xy = vaše meno" a zároveň sa vaša už otvorená prvá objednávka zjaví tamtiež aj v ikonke nákupného košíka = sledujte stabilné ikonky vpravo hore na web stránkach.
3/ Kliknite na nákupný košík a môžete dokončiť objednávku, či v jej dopĺňaní ďalej pokračovať presunom na iné stránky webu.
Platby platobnými bránami napriamo do vašej banky sú aktívne len na tovar: audiá meditačných CD a videa sebarozvoja online
 


4/
Po uzavretí  a odoslaní objednávky vám príde na mail náš potvrdzovací automatický mail vašej objednávky s číslom účtu, kde uvedenú zrátanú sumu treba vyplatiť, ak ste ju už neuhradili  priamou platbou cez ponúknutý Card Pay zo stránky po uzavretí objednávky (pozerajte  našu poštu aj v SPAME, kde ju najmä gmail rád filtruje a vyhadzujea objednávka vám po zaplatení bude doručená na vašu poštu.  (Pre istotu číslo účtu:  IBAN SK33 1100 0000 0026 2112 0039, do odkazu pre prijímateľa vpíšte: Vaše priezvisko a objednané CD-čísla, poprípade aj CD-GR: ... = teda čísla tých gratis podľa akutálnej akcie.)

5/ Platiť môžete tromi spôsobmi:
     a/ buď hneď rýchlo platbou cez Card pay - ktorej možnosť je vám ponúkaná na konci uzavretia objednávky (dopočujeme najmä pri kúpe nahrávok v MP3 podobe kvôli rýchlemu sťahovaniu) 
     b/ alebo na uvedený účet Internetbankingom vašej banky
     c/  a aj osobne vložením peňazí do banky, či na poštu na náš účet (v takom prípade ale nezabudnite na zloženku vpísať odkaz: Vaše priezvisko a CD-čísla do strednej časti zloženky = aby sme vedeli identifikovať vašu patbu, pošta nám pri doručení peňazí na náš účet vaše meno odosielateľa neuvádza)