prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Workshop Regresné cestovanie

REGRESNÉ CESTOVANIE DO PRENATÁLU A K ZDROJU
a uvoľnenie karmických blokád vo vzťahoch

Termín: 06. 12. 2020 o 10:00
Miesto: Bratislava - Štefánikova 19, 1.posch
Trvanie: 06.12.2020 (10.00 - cca 20.30 h) h) | Cena: 63,00 €


Silne zážitkový  a očistný workshop, kde jeden zážitok vám dá viac ako tisíce slov...

 • pri ktorom si budete postupne dvíhať energiu rôznymi techni- kami, aby ste sa mohli dostať cez bránu smrti a prejsť do vyšších úrovní bytia a znovu splynúť s božským zdrojom, skadiaľ získate nový pohľad na život a na svoje zrodenie do hmotnosti, na vaše životné úlohy a rôzne vzťahy - ktoré vám otvoria vedomie a vy sa prestanete báť smrti a všetkého negatívneho, čo vás na tejto úrovni existencie stretáva a pochopíte princíp, ktorý priťahuje všetky negatívne zážitky a skúsenosti v našich hmotných životoch
 • zažijete neuveriteľný zážitok spojenia a precítenia vášho vzťahu s mamou v prenatáli a jeho očistenie a preprogramov.
 • otvoríte karmické uzly s tými, s ktorými nemôžete komuniko- vať a fungovať podľa vašich predstáv a vyčistíte si s nimi vaše karmické zauzlované vzťahy, aby vás ďalej neblokovali na vašej životnej ceste a  v prežití spokojných a naplnených vzťahov...

 


VIANOČNÁ AKCIA - DARUJTE DUCHOVNÝ DARČEK VAŠIM BLÍZKYM: 
1 PLATIACA OSOBA + 1 ZADARMO  spolu s vami, ktorá u nás ešte nebola

a) Skúmanie minulých životov a regresná terapia:

 • traumatické udalosti minulých životov korene dnešných našich psychických a zdravotných problémov,
 • princípy liečenia pomocou regres. terapie a hlavné techniky,
 • nehypnotický regres a sebapoznanie v hladine alfa a riešenie problémov s tými, ktorí nás zranili
   
   
  Meditácie:
 • harmonické vylaďovanie, zdvíhanie vibrácii, spojenie s vyššími energiami a príprava na cestovanie do iných úrovní
 • riešenie bolestných vzťahov: výlet“ do minulosti na počiatok našich problémov vo vzťahoch s niekým konkrétnym, 
  pohľad na dôležitý karmický uzol s ním v našej súčasnosti, jeho pochopenie, spracovanie, preliečenie a rozpustenie hlbkovou terapiou
 • získanie informácií o našich súčasných životných skúškach a karme

b/ Pohľad na život a smrť očami svetových náboženstiev a filozofií, karma a dharma, reinkarnácia:

 • odkiaľ prichádzame a načo sa tu „trápime“,
 • aký to tu má všetko hlbší zmysel?,
 • smrť a priebeh umierania očami médií, zasvätencov, ale aj parapsychológov,
 • príprava ducha v barde na nové vtelenie ,
 • s kým a ako hodnotíme náš uplynulý život so všetkými jeho skúškami,
 • rozpustený strach z umierania a z „druhého brehu“ prináša vnútorný pokoj a väčšiu rovnováhu,
   
   
  Meditácie:
 • otvorenie nášho srdca láske a spriechodnenie toku energií cez tento náš kozmický kanál...,
 • prechod bránou smrt i a zrodenia na druhý breh
 • spojenie so zdrojom a splynutie s ním..... a pohľad na našu existenciu a zmysel bytia z nadhľadu, prijatie posolstiev od neho, na ktoré tu zabúdame
 • rozpustenie strachu z umierania a konca našej existencie
 • znovuzrodenie do prenatálneho vývoja - zažitie malého zázraku tvorenia svojho tela pre život v hmostnoti  od počiatočného vývoja = spojenie s vlastnou matkou na počiatku a precítenie bezpodmienečnej lásky voči nej a vyčistenie vzťahov a prepísanie negatívnych zážitkov v DNA, ktoré vás v živote čakajú (ale ktoré vlastne tu dole vo vašom živote už boli :-) ).. ovplyvnenie bunečnej pamäti a jej stôp , ktoré z neho v sebe nesie
 • cestovanie v čase , ktorý je aj tak  len fikcia na pozemskej úrovni bytia
ORGANIZAČNÉ POKYNY

Možnosť prihlásenia sa  na kurz je cez prihlásenie sa tlačitkom pod názvom kurzu, hore na tejto stránke:  chcem sa zúčastniť.
Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi prihlásenou osobu a organizátorom workshopu.

Poplatok za dvojdňový víkendový intenzívny workshop je 120,- € na 1 osobu. Pripravte sa na  intenzívnu prácu.

Vaša prihláška bude akceptovaná až na základe uhradenia zálohy za workshop vo výške 50,- € na účet Pyramidy osobnosti. Info o zaplatení vám príde po vašej registrácii automaticky z webovej pošty na váš mail ako potvrdenie registrácie
Ak by ste tento mail nenašli nikde - ani v spamoch, či náhodne odfiltrovaný aj do reklám (najmä v gmailoch): skúste opakovane poriadne potvrdiť všetky kroky rezervácie... alebo nám dajte vedieť bežným mailom na obe adresy: michelle@pyramidaosobnosti.sk   a   pyramidaosobnosti@gmail.com  - vaše prihlásenie sa.

Poštu zo SPAMOV v takom prípade hneď po prvom mailíku odobrite pre našu ďalšiu komunikáciu ako dôveryhodnú, či povolenú, nech vám ďalšia už chodí do normálnej pošty a uložte do adresára mailov.
 
V prípade neúčasti na kurze z dôvodov na strane prihlásenej osoby sa záloha za workshop nevracia. Môže sa presunúť na iný termín.


Galéria