prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
O náročnej dobe
„Ak dokážeme premeniť k lepšiemu predovšetkým sami seba,
svojím šťastným a harmonickým životom ovplyvníme druhých.
A tým pozdvihneme úroveň ľudstva, aj celej modrej planéty.“

ÚVODNÉ SLOVO 
o tejto náročnej prechodnej dobe

Žijeme vo zvláštnom – prechodnom medziobdobí nielen spoločenského zriadenia ale predovšetkým kozmického cyklu. Podľa astrológie jedno hviezdne znamenie strieda po vyše dvoch tisícročiach druhé, až pokým sa počas Platónskeho roka všetky dokola neotočia. Tento pravidelne sa opakujúci kozmický cyklus vedeli vypočítať už i Mayovia, či Egypťania a posunuli ho ďalším generáciám.


 

Súhrnné info z tohto článku si môžete pozrieť aj vo video formáte naživo.

 

 

 

 

 

Žijeme v ťažkom prechode z éry Rýb do éry Vodnára

Éru pokorných skromných rýb, kedy sme mali v sebe za úlohu prebudiť city neraz práve počas silného utrpenia, vymieňa éra Vodnára. Počas neho máme prebudiť nášho zaspatého ducha a začať využívať náš mozog na oveľa viac percent ako tých 5 – 10 doteraz, čo vyskúmali vedci. Tým sa nám majú otvoriť nové paranormálne schopnosti a my sa konečne zas posunieme ďalej k vyššej dokonalosti a ušľachtilosti. Navyše si opäť (ako kedysi pradávno) uvedomíme potrebu začať spolupracovať s prírodou a ochraňovať ju a nie len drancovať a ničiť. Každé znamenie nesie so sebou podľa vyžarovaní patričných hviezd, planét a súhvezdí vibrácie, ktoré ovplyvňujú celé ľudstvo, ba aj všetok život na zemi. A tak sa týmto premenám skôr či neskôr ozaj nikto a nič na tejto Zemi nevyhne.

Tieto silné žiarenia nepôsobia len na človeka, ale aj na prírodu a všetko živé v nej. Obzvlášť vždy na prelome vekov = časov, v akom sa práve nachádzame, sú prechodové zóny veľmi náročné. Niečo staré sa deštruuje, pretože to odchádza a nie je už potrebné a niečo nové sa rodí, čo ale ešte prirodzene vždy dosť odmietame, lebo na to nie sme zvyknutí... aspoň väčšina ľudí. Práve teraz posledných 20 rokov, najmä však 10 - spôsobujú tieto zmeny energií napätie nielen na Zemi, ale aj v celej slnečnej sústave. A zvlášť posledné dva roky sú typickým najväčším ponorom do noci a jej temnoty, ako býva vždy pred úsvitom. Kedy temná noc sa  z posledných síl drží svojho postavenia, hoci tuší, že lúce blížiaceho sa slnka ju čoskoro už celú presvetlia a to bude jej koniec...

Podľa zanechaných vedomostí a posolstiev Mayov, ale aj niektorých moderných bádateľov prikláňajúcich sa k tejto teórii, sa vraj práve ponárame na ďalších vyše 2000 rokov do silného žiarenia centrálneho slnka našej slnečnej sústavy – do fotónového pásu Alcyone – hviezdy súhvezdia Plejád, s ktorými sa Mayovia cítili veľmi spätí ešte z dávnych atlantských čias. Zanechali nám tu neuveriteľné astronomické a matematické znalosti a presné výpočty rôznych kozmických pohybov planét a aj rôznych ich väčších časových cyklov evolúcie. Podľa nich každý menší systém spadá pod väčší. Tak Zemobieha okolo slnka a patrí do Slnečnej sústavy, no ona zas patrí pod väčší systém jej centrálneho slnka – Alcyone, spoločne sa nachádzame v ramene Orion našej galaxie a obiehame v ešte väčšom cykle zas všetci okolo jej stredu – Sagittaria A.A on má tiež svoje cykly, kedy pravidelne vyžaruje veľké energetické supervlny letiace k okraju galaxie a túto teóriu zas zastávajú druhí bádatelia. Nech už sa prikloníte ku ktorejkoľvek z nich – je neodškriepiteľné, že sa s nami čosi energeticky silné v posledných zhruba 20 rokoch naozaj deje, pretože to má veľký vplyv na slnečnú aktivitu, rozkmitané elektromagnetické póly Zeme, celkové zmeny klímy a chaotické zmeny počasia.Následky vĺn vysokých vibrácií na pozemský život

V celej slnečnej sústave sa vesmírne telesá svojimi pohybmi, ale aj vlastným vyžarovaním energií navzájom ovplyvňujú. Ako bolo zistené z astronomických pravidelne sa opakujúcich cyklov, toto obdobie cyklických premien malovždy negatívne účinky aj na život na povrchu Zemi. Vyvoláva totiž následne silné slnečné aktivity a erupcie, ktoré sa opakujú každých 11 500 – 12 000 rokov. Tie negatívne pôsobia na Zem a jej ochranný elektro-magnetický plášť, ktorý nás chráni voči silným kozmickým žiareniam. Naša planéta na tieto zvýšené výboje reaguje jeho oslabovaním a presunom zemských pólov. Tým, strácame prirodzenú pozemskú ochranu voči akémukoľvek žiareniu z kozmu.

 Vedci majú vážne obavy z týchto dejov. Ale neraz aj rozdielne názory na ich priebeh a následky a zrejme aj preto sa nechcú o nich príliš vyjadrovať, aby nevyvolávali zbytočne paniku. A možno to majú aj zakázané.Boja sa nielen genetických mutácií, ale aj veľmi silného poškodenia ochranného elektro-magnetického poľa Zeme, a následne aj elektriny, satelitov a iných vysielačov. Tieto neustále sa zosilňujúce napätia sa prejavujú čoraz častejšími atmosférickými poruchami, prudkými zmenami počasia, podzemnými explóziami a zemetraseniami, posunmi tektonických krýh, aktivovaním sopečnej činnosti, povodňovými prívalovými vlnami, mohutnými vzdušnými vírmi. Posledné desaťročie skutočne pozorujeme čoraz viac prírodných katastrof. Podľa zasvätencov sa príroda prirodzene očisťuje od starého jeho transformáciou, lebo sa chystá na nové, ktoré prichádza.

Tieto zmeny sú oveľa rozsiahlejšieho charakteru, keďže sme súčasťou väčšieho slnečného systému a on zas celej galaxie. Podľa pohybu hviezd a pozorovaní oblohy ich dokázali vypočítať už prastaré vyspelé civilizácie a na tento čas „prechodu do iného cyklu času“ (podľa nich aj do vyššej dimenzie) nám ponechávali veľa rôznych rád a posolstiev. Niektorí dnešní vedci svojimi výskumami s čoraz dokonalejšou technikou tieto teórie premien už tiež postupne dokazujú.


 

Zvýšené energetické napätie výrazne ovplyvňuje psychiku

Vek Vodnára prináša nové druhy žiarení a dynamické prúdy, ktoré ovplyvňujú aj ľudskú psychiku. To sa prejavuje ako postupné prebúdzanie zaspatého vedomia, pretože tento vek má byť vekom „kráľovstva Ducha“. Ľudstvo si uvedomí, čo tvorí jeho vnútornú podstatu, ktorá neumiera spolu s telesnou schránkou, ako aj to - odkiaľ pochádza a kam sa po reinkarnačnej púti opäť vráti. Tým v sebe prebudí dávne, na čas uspaté, psychické schopnosti a výrazne skvalitní a predĺži svoj život.
Vo svete sa tieto zmeny vo vedomí a chápaní prejavili prvý raz v novom svetovom hnutí New Age. Priniesli nové svetlo do ľudského vedomia a chápania. Na scénu svetového diania prišli nové pokrokové organizácie, vznikli mnohé duchovné prúdy, ktoré začali akceptovať tri roviny ľudskej osobnosti a pochopili ich nutnú spoluprácu pre naše zdravie a psychickú rovnováhu – rovinu nesmrteľného ducha, energie duše a tela. V podstate však neobjavili nič nové, len sa vrátili k tomu, čo učili staré vyspelé kultúry. To sa odrazilo v mnohých vedných disciplínach a postupne aj v medicíne. Konečne sa už aj ľudstvo civilizovaného sveta začína na choroby pozerať holistickým pohľadom, tak ako si ho celé tisícročia udržiavali majstri života na duchovne bohatšom východe planéty, či rôzne prírodné kultúry a kmene. Rovnako pod vplyvom nových energií reagovala aj obec výskumníkov a bádateľov na poli archeologickom a uskutočnili novou technikou také objavy, že budeme musieť výrazne posunúť vek našich dejín hlboko do minulosti už aj v školských učebniciach.


 

Musíme sa otvoriť všetkým zmenám - prežijeme ich pokojnejšie

Všetky tieto zmeny a výskumy sa odrazili aj vo vedomí človeka. Ľudia dnešnej doby začínajú hľadať hlbší zmysel svojej existencie: pochopenie procesu zrodu a umierania, nové možnosti riešenia problémov na zemi z väčšieho nadhľadu, vieru v samostatné a lepšie zorganizovanie svojho života a nájdenia tak vnútorného pokoja a šťastia. Hľadanie priateľov na rovnakej úrovni prebudeného vedomia, ktorí nebudú závidieť, ale ich úprimne podporovať a dôverovať im.

Každý človek potrebuje nájsť takých blízkych ľudí, ktorí budú mať jemu najbližšie vibrácie na poli nového myslenia, ale oj otvárajúceho sa srdca... Tí duchom prebudenejší hľadajú preto nové cesty, nové pohľady na život, nové miesta sebarealizácie, relaxu a poznávania. Hľadajú tu niečo – čo by ľudí konečne spojilo a nie pre rozdielnosť postojov a názorov len rozdeľovalo.

Možno aj vy medzi takých patríte... Ak aj vy hľadáte čosi, čo by vás vážne zaujalo a prinieslo vám do života nové svetielko poznania, keď sa v ňom zdá už všetko hmotné poznané, či až šedivé a už nezaujímavé... ak hľadáte vo veciach, zážitkoch a vzťahoch onen skrytý hlbší zmysel... a keď hľadáte nové návody a inšpirácie na spracovanie vašich problémov, lebo nechcete od nich utekať, ale ich pochopiť a tým vyriešiť: potom určite príďte k nám – lebo u nás to všetko nájdete. Buď na prednáškach, na seminároch, kurzoch, v škole sebarozvoja, v nahrávkach relaxačno-meditačných CD, alebo aj na vzdelávaco-relaxačných dovolenkách.

Na spoločnú cestu, spoluprácu a vzájomné obohacovanie sa teší - Michelle.