prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
O nás

NIEČO O NÁS A NAŠOM POSTOJI

Na svet pozeráme holisticky. Ak skúmame poznanie starých vyspelých civilizácií a ich dostupné záznamy a
odkazy – môžeme vidieť človeka ako trojúrovňovú bytosť, ktorá prišla do hmoty na túto planétu na vlastnej koži vyskúšať a osobne zažiť rôzne skúsenosti a pritom sa ešte aj kadečomu novému podučiť. K tomuto poznaniu postupne prichádzajú aj moderní bádatelia v rôznych oblastiach. A na prednáškach sa o mnohé ich objavy a výskumy samozrejme opierame. Nepopierame svet hmoty, vedy, ani medicíny. Naopak – hľadáme v nich také poznanie, ktoré by vedecké a duchovné pole prepájali, pretože vedomie dnešných ľudí potrebuje vždy aj akési “hmotné dôkazy“ o nových veciach a tzv. zdravý pohľad na svet, ktorý by nemal byť odtrhnutý od tejto reality...Žiaden extrém na ktorúkoľvek stranu nie je zdravý... láska či nenávisť sa nedajú fyzicky zmerať a ako pritom veľmi jasne pocítime, kto čo z týchto energií na nás vysiela.     ...čítaj viac  

 

Súhrnné informácie o činnosti Pyramidy osobnosti, o kurzoch a všetkých ďalších aktivitách, čo sa na nich môžete naučiť, ako aj o našej filozofii a postojoch si môžete naživo pozrieť  aj na tomto videu:VAŠA CESTA - NASMEROVANIE

Našou úlohou pri vstupe do tejto pozemskej dualitnej hmotnosti  je vždy najprv pochopiť a zvládnuť rodovú
karmu s programami a vzorcami
správania a postojov našich rodičov. Od nich preberáme ich skúsenosti a nastavenia, uložené do DNA ako základnú výbavu pre našu existenciu, ktoré zas aj my odovzdávame ďalej svojim potomkom.
Táto nová doba Vodnára do ktorej prechádzame - má výrazne iné vnímanie života a preto musíme zmeniť naše staré nastavenia a vzorce správania. Už nám v štvrtej dimenzii nefungujú a to sa viditeľne odráža na zdraví mnohých ľudí i na nervóznej psychike a neovládateľných emóciach. Ak s nimi pracujeme a zušľachťujeme ich, postupne tieto nastavenia spracovávame a meníme a potom nás neťažia a neblokujú pri dosahovaní našich túžob a cieľov.

Cestu sebarozvoja - ktorú môžete v Pyramíde osobnosti absolvovať - je komplexná od osobnej starostlivosti lektora o vás, cez účasti na kurzoch a dovolenkách  s osobnými zážitkami, až po výbavu audií a videí na domáce štúdium.    ...čítaj viacMGR. MICHELLE MATTIELIGH

- lektorka, duchovná terapeutka a publicistka

Vyštudovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave, ktorú si priebežne dopĺňala štúdiom psychológie. Už počas strednej a vysokej školy sa jej široké poznávanie nekonečných hĺbok ľudskej osobnosti, skúmanie regresnej terapie, odkazov starých vyspelých kultúr a rôznych tajomstiev medzi nebom a zemou stalo zaujímavým koníčkom, ktorý prerástol postupne z osobného štúdia do jej článkov na stránky časopisov a novín, kde písala pod menom Michelle Zavarská. Tak sa mu mohla každodenne venovať s plným nasadením vo veľmi širokom zábere. Jeho prenášaním do praxe sa dopracovala k celostnému pohľadu na život, miesto človeka v ňom a na jeho dušu a ducha. Vytiahla tým na povrch zo svojho vnútra schopnosti, ktoré tam nosíme hlboko ukryté a často s nimi vôbec nepracujeme    ...čítaj viacÚVODNÉ SLOVO O TEJTO NÁROČNEJ PRECHODNEJ DOBE

Žijeme vo zvláštnom – prechodnom medziobdobí nielen spoločenského zriadenia ale aj kozmic- kého cyklu. Jedno hviezdne znamenie strieda po vyše dvoch tisícročiach druhé... V celej slnečnej sústave sa vesmírne telesá svojimi pohybmi, ale aj vlastným vyžarovaním energií navzájom ovplyvňujú. Tieto teraz  čoraz viac sa zosilňujúce žiarenia nepôsobia len na človeka, ale aj na prírodu a všetko živé. Pokým si naň nezvykneme a neprispôsobíme sa mu vnútornou energetickou a meditačnou praxou, bude v nás vyvolávať napätia, nepokoje, výbuchy emócií,  hádky, chorobné stavy, veľké únavy a pocity stresov, že nestíhame kráčať so stále sa zrýchľujúcim časom...

Éru pokorných skromných Rýb, kedy sme mali v sebe za úlohu prebudiť city a srdce neraz práve za silného utrpenia, vymieňa éra Vodnára. Počas neho máme prebudiť nášho zaspatého ducha a začať využívať náš mozog na oveľa viac percent ako tých 5 – 10 doteraz. Tým sa nám majú znova otvoriť paranormálne schopnosti (aké sme využívali kedysi) a my sa konečne zas posunieme ďalej k vyššej dokonalosti a ušľachtilosti...  Aké zmeny  nás v tomto najbližšom období čakajú a ako ich zvládnuť bez ujmy na psychike a zdravi?      ...čítaj viac
 


Súhrnné informácie z tohto článku si môžete pozrieť aj naživo vo video verzii tu:

 

 

 


 

Video zostrih zo slávnostného otvorenia Pyramídy osobnosti v nových priestoroch v centre mesta (po jej preložení z Devínskej Novej Vsi v r. 2011) si môžete pozrieť tu: