prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Niečo o nás
„Všetka múdrosť a pravda pre nás potrebná spočíva v našich hlbinách,
keď príde ten správny čas a my dovolíme komusi-čomusi otvoriť našu dušu a prebudiť ducha - na všetko bohatstvo, ktoré nosíme v sebe, si spomenieme.“

NIEČO O NÁS A NAŠOM POSTOJI

PYRAMÍDA OSOBNOSTI – centrum sebarozvoja sa pozerá na svet a človeka holisticky. Ak skúmame poznanie starých vyspelých civilizácií a ich dostupné záznamy a odkazy – môžeme vidieť človeka ako trojúrovňovú bytosť, ktorá prišla do hmoty na túto planétu osobne zažiť rôzne skúsenosti a radosti z tvorivosti a prežívania. Pritom sa kadečomu novému podučiť a spomenúť si na skryté poznanie o svojej vnútornej sile a o tom, skadiaľ vlastne pochádza a kým je vo svojej podstate. K tomuto zabudnutému poznaniu znova postupne prichádzajú moderní bádatelia v rôznych oblastiach a na prednáškach sa o mnohé ich objavy, pohľady a výskumy samozrejme opierame. 

Nepopierame svet hmoty, vedy, ani medicíny. Naopak – hľadáme v nich také poznanie, ktoré by vedecké a duchovné pole prepájali, pretože vedomie dnešných ľudí potrebuje vždy vo všetkom aj akési “hmotné dôkazy“. 

Preto sa držíme zdravého pohľadu na svet, ktorý by nemal byť odtrhnutý od tejto reality. A poznania starých vyspelých kultúr o univerze a jeho všade platiacich kozmických zákonoch ho krásne dopĺňajú a dávajú mu zmysel. A tie sa v dnešnej pokrokovej dobe vždy dajú nájsť, keď vieme, kde ich hľadať, aj keď sa ešte neukotvili v školských učebniciach.


Na prednáškach, seminároch, letných relaxačno-vzdelávacích dovolenkách pri mori, v relaxačno-meditačných a prednáškových CD ako aj vo videoseriáli o sebarozvoji online a v bohatej publicistickej činnosti zakladateľky centra osobnostného rozvoja Mgr. Michelle Mattieligh sa venujeme ľudskej bytosti vo všetkých troch rovinách jej existencie, pretože sú navzájom poprepájané a sa ovplyvňujú:


Seminárová večerná škola sebarozvoja pre dospelých - Celostný osobnostný rozvoj

Koná sa jeden večer týždenne a otvára sa každý rok v novembri. Stavia na rozvoji týchto troch rovín súčasne. Žiadnu neuprednostňujeme, žiadnu nezatracujeme a popri duchovnej práci, mentálnych a energetických cvičeniach, sa venujeme aj regenerácii organizmu a omladzovaniucvičením na fyzickej úrovni (cez cviky dlhovekých lámov z Ďalekého východu obohatených o rozvinuté techniky dýchania, obrazotvornosti, autosugescie a práce s liečivým svetlom)

Výstavba, rozvoj, uzdravenie a posilnenie osobnosti – je v tejto škole budované podľa vzoru najstabilnejšieho útvaru, ktorý je známy v celom našom univerze = podľa obrazu pyramídy. Aby sme dosiahli jej vrchol a nadhľad nad celým naším životom a rôznymi okolnosťami – musíme začať s budovaním pevných základov: tie sú prirodzene v tejto existencii položené v hmote, ktorú sa tu musíme naučiť ovládať a správne používať pre náš prospech a dobrý pocit.

Na tejto úrovni všetko úsilie venujeme tomu, aby sme tu v tak rozdielnom svete a v jeho odlišných polaritách, dokázali dosiahnuť rovnováhu medzi jeho dvomi krajnými protikladmi – dualitami hmotnosti a aby sme vedeli prijať jej protipóly. Tak začneme chápať, v čom spočíva naša naplnenosť, radosť a spokojnosť so sebou samými, aby sme tieto kvality mohli využiť pre harmonickejší, zdravší a šťastnejší život a naplnili tak zmysel našej hmotnej existencie.


Sprievodné relaxačno-meditačné a prednáškové série CD na tejto ceste prebúdzania a sebarozvoja

či už sa zúčastníte kurzov v našej škole či nie, som vyrobila pre vás ako domácich nápomocných sprievodcov vedúcich k sebapremene, aby ste čo najviac mohli sami pracovať na rôznych cvičeniach a zamysleniach podporujúcich vašu osobnú transformáciu.

Relaxačno-meditačné CD vás postupne sprevádzajú po všetkých rovinách sebarozvoja, aby vám pomohli spracovávať jednotlivé oblasti vašej osobnosti a jednotlivé úrovne až tak, aby ste sa dopracovali:  k sebaovládaniu, k sebaliečeniu, k regenerovaniu svojich síl, k omladzovaniu, k nájdeniu pokoja, harmónie i lásky podľa vašich predstáv, ako aj k pritiahnutiu svojich snov a túžob a k dosiahnutiu svojich životných cieľov.


Relaxačno-vzdelávacie dovolenky v Chorvátsku

vám k tomu môžu tiež dobre poslúžiť. Obidva týždne sa konajú každý rok od polky júna už dvadsiaty krát v r.2020, kde sa pozbierajú ľudia rovnakých záujmov, pohľadov na svet, túžiaci po láske, harmónii a pokoji – ktorí sú ochotní pracovať na sebe a rozvíjať sa, aby svojím lepším životom pomohli nielen sebe, ale aj iným k pochopeniu šťastia, k nájdeniu sily a prežitiu radosti vo svojich životoch.


Pyramída osobnosti má pohľad na svet nadnáboženský a apolitický

Pritom však skúma odkazy a poznania všetkých náboženstiev a filozofií sveta bez preferovania niektorého z nich, pretože priemerne vzdelaný človek by mal mať o nich prehľad. Majú v sebe skryté veľké poznanie a múdrosť prastarých vekov, kedy mnohí ich šíritelia vydržali existovať aj celé tisícročia. Nestavia však len na základoch niektorého z nich, pozerá na ne globálne ako na naše korene, na ktorých vyrástli všetky kultúry a civilizácie ľudstva.

Neobhajuje názory nejakej náboženskej sekty, ani sa neopiera o žiadne vyhradené duchovné prúdy vo svete, ktoré by nešli cestou vnútornej a vonkajšej slobody, pokoja a mieru medzi ľuďmi i rôznymi rasami. Pod nijaké organizácie podobného druhu Pyramída osobnosti nespadá a preto nie je ani zákulisne nikým dotovaná. To znamená, že jej nikto nediktuje smer, názory, pohľady, či myšlienky, ktoré prezentuje. 

Ponúka ich slobodne a voľne ako perly poznania, po ktorých môžete kedykoľvek siahnuť, keď po nich zatúžite. Nepresadzuje žiadne tzv. „pravdy pravdúce“, ktoré vždy vydržali len tú krátku dobu, kedy sa práve presadzovali – pretože tú svoju pravdu každý nosí a cíti v sebe samom. A každý človek si tu svoju pravdu o živote a sebe formuje postupne podľa stupňa vlastnej zrelosti.

Samozrejme  - že tzv. jediná pravda sa nikdy nikde nedá hlásať, a nik na ňu nemá ani tzv. patent... pretože pohľad na ňu sa mení rozvojom vedomia a evolúciou ľudstva. V podstate platí: koľko hláv- toľko právd, pretože každý človek ju vidí cez svoj osobný filter zrelosti a skúseností a nik nie je kohosi kópiou, nemôže vnímať presne to isté. 

Môžeme sa len snažiť pochopiť v najväčšej úcte a tichosti tie najvyššie kozmické pravdy - teda božské zákony. Neraz je totiž na ich vyjadrenie náš pozemský slovník obmedzený. Rovnako tak aj úroveň nášho vedomia v tejto hmotnosti. Preto čím sme ďalej, tým vlastne viac chápeme mlčanie a pokoru, ako málo ešte o nej vieme... a možno práve tak sa jej najviac môžeme dotknúť srdcom a precítiť ju.

Pyramída osobnosti ľuďom ukazuje múdrosti starých kultúr, na ktoré počas mnohých vekov mohli pozabudnúť a táto doba im, žiaľ, dosiaľ nevenovala pozornosť, a preto je tak veľa ľudí chorých, nešťastných a zranených.

Okrem návodov a inšpirácii – ako byť silný, zdravý, šťastný, láskyplný, tolerantný, spokojný so sebou a svojím životom či aj bez kradnutia bohatý – sa venuje ďalej podporovaniu rozvoja čestnosti, ľudskosti a morálky, ktoré sa dnes z našich životov tak vytratili. Ponorom do svojho hlbšieho vnútra v akejkoľvek činnosti, či v prežívaní vzťahovučí ľudí vydolovať zo seba na povrch svoje skryté veľké bohatstvá a poklady,ktorými sa môžu navzájom obohacovať, aby prežili život krajší a hodnotnejší.

V roku 2002 dostala Pyramída osobnosti oficiálne povolenie na svoju prednáškovú, vzdelávaciu, vydavateľskú a alternatívnymi spôsobmi zdravie a ekológiu podporujúcu činnosť od MV SR a jej činnosť je zaregistrovaná pod formou Občianskeho združenia.

Ak vás niečo na prednáškach Pyramídy osobnosti zaujme a pôjdete kúsok vašej životnej cesty so mnou, aby ste sa čosi nové naučili a dozvedeli – poteší ma, že som splnila svoje poslanie a vniesla vám hoci len malé svetielko poznania, radosti a nádeje na šťastnejšiu existenciu do vašich životov. 

  

 

  

 

Mgr. Michelle Mattieligh

zakladateľka OZ – Pyramída osobnosti,
lektorka, duchovná terapeutka a publicistka