prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Transformačné dovolenky
Ak patríte k náročným dovolenkárom - spojte oddych s poznaním a zábavou s tými, ku ktorým v hĺbke duše cítite - že patríte...
Túžite zažiť dovolenku v kruhu priateľských ľudí vyznávajúcich iné hodnoty, než zväčša materiálna spoločnosť naokolo? Aj vy by ste radi bez obáv komunikovali s druhými na rovnakej „vlnovej dĺžke“, zdielali svoje nastavenia a zážitky a radi sa prirodzene ľudsky  zdôverili s vašími najväčšími tajomstvami, či dostali podporu aj v duchovnom rozvoji?
Tak poďte s nami! 

SEBAROZVOJOVÉ, ZÁŽITKOVÉ
A SILNE TRANSFORMAČNÉ DOVOLENKOVÉ SEMINÁRE

 (ak sa vám prihlasovanie cez tento automatický web systém skomplikuje a nepríde vám na vami uvedený mail naša automatická potvrdzovacia odpoveď na vašu registráciu, skontrolujte si v registračných údajoch stránky - či ste dobre zapísali emailovú adresu pri vašej registrácii (a hlavne pozerajte aj SPAMY, či oddelenia reklamnej alebo nevyžiadanej pošty = hlavne gmailové spamové filtre majú svojské a za vás automatické vytrieďovanie pošty)
- skúste sa teda prihlásiť ešte raz, najlepšie cez iný webový prehliadač, ak znovu nenájdete potvrdenie registrácie - prihláste sa cez bežný mail, (uveďte tam telefón a vašu mailovú adresu a my sa vám ozveme,  pošlite ho na dve adresy:  michelle@pyramidaosobnosti.sk a pyramidaosobnosti@gmail.com)

AKO ZVLÁDNUŤ SÚČASNÚ PREMENU BEZ UJMY NA ZDRAVÍ  - rozpúšťanie starých vzorcov na úrovni DNA a vzostup

Termín: 08. 10. 2022 o 10:00
Miesto: Bratislava, Štefánikova 19
Trvanie: vikend - 08.10. (10.00-20.00) - 09.10.2022 (10.00-18.00) | Cena: 110,00 €


Seminár  pôvodne plánovaný v prírode počúvadlianskeho jazera - sa presunul kvôli extrémne chladnému počasiu v skrátenejšej koncentrovanej verzii dvoch víkendových dní do Bratislavy, do nášho centra: 

HLAVNOU POINTOU  1. SEMINÁRA: 

 • prechádzame náročným transformačným obdobím, ktoré na nás tlačí z každej strany: od vesmírnych vysokovibračných energií, ktoré  aktivujú slnko a na Zemi vyvolávajú vážne klimatické katastrofické reakcie, cez rozklad spoločenského, ekonomického a bankového systému všade vo svete, zvyšujú sa umelo za všetko ceny, dane a poplatky, následne zvyšovaním vibrácií všetci riadne cítime zrýchlovanie času a rastúce pracovné a časové nároky ... a my tu toto všetko musíme zvládnuť bez ujmy na zdraví i psychike a dokonca aj prejsť vzostupom do nového sveta... A aby to nebolo málo: v časoch takejto náročnej premeny sa z nás uvoľňuje rodová karma a staré programy a vzorce z 3.D reality - ktoré už neslúžia nášmu rozvoju a v novom svete prestávajú fungovať a preto ich musíme vedome čo najskôr pochopiť a spracovať, aby nám neboli veľkou blokádou či závažím pri našom vzostupe a nutnej premene
 • na seminári prechádzate  odhalením, uvoľňovaním, spracovaním a preprogramovaním starých vzorcov a negatívnych návykov,  naučíte dobíjať energiou a nestrácať ju zbytočne, zvládať stresy a bláznivých ľudí okolo vás, zachovať si pokojnú myseľ, prijať nové myslenie, nedovoliť strachom vás ovládnuť, držať sa svojich zámerov  

Až privediete niekoho - s kým by ste chceli prežiť seminárové zážitky spoločne - dostanete dary  v hodnote 40 € 
= dostanete 2 CD (v MP3 podobe) v hodnote 30 € a zľava pri osobnej konzultácii (aj cez skype) alebo pri účasti na inom aspoň 2-dňovom kurze či workshope: - 10 € 


 

1. koncentrovaný víkendový seminár: 
AKO ZVLÁDNUŤ SÚČASNÚ PREMENU BEZ UJMY NA ZDRAVÍ  - rozpúšťanie starých vzorcov na úrovni DNA a vzostup

1./ časť: Žijeme v časoch veľkých transformácií a zmien v každej oblasti  

 • prečo je v tejto dobe tak potrebná naša premena, rozvoj a duchovný vzostup - čo sa s nami teraz deje nielen v pozemskom ale i celokozmickom meradle - zvyšovanie vibrácii, zrýchľovanie času a prechod do vyššej dimenzie si vyžaduje zmeny v myslení a vzostup vedomia
 • prečo sa pri tom zrýchlene uvoľňuje na riešenie všetka naša karma - ako nám nespracované „karmické dlhy“ blokujú našu cestu osobného vzostupu, šťastia, lásky a prechodu do vyššej úrovne vedomia
 • o zmysle života, karme a dharme, príčinnosti a vyvažovania spravodlivosti vesmíru, pochopenie osobnej zodpovednosti za svoje myšlienky a činy


2./
časť:  Moje rodové dedičstvo a moje tiene - ako ich odhaliť, pochopiť, spracovať a prepustiť  

 • pochopenie, uvoľnenie a preliečenie tráum a bolestí uviaznutých v našej DNA, ktoré sa stávajú naším nevedomým vnútorným magnetizmom príťažlivosti pre dokola sa cykliace trápenie, či nepriaznivý osud
 • utajované tajomstvo - sme projekciou našich programov už z čias prenatálu a detstva - ako naše emócie a myšlienky formujú náš osud
 • dary a dedičstvá od rodičov a predkov nášho rodu
 • čo obsahuje môj skrytý magnetizmus príťažlivosti
 • svet mojich skrytých tieňov, o ktorých sme doteraz nič netušili - ako ich odhaliť
 • naše vlastné tiene - správne pochopenie duality a prijatie jej oboch polarít v nás ukrytých, ako sa dopracovať k zmiereniu sa s  protikladmi a k ich prijatiu?

3./časť: Ako pracovať so stresmi, nepokojmi a strachmi v tejto náročnej dobe 

 • zvládanie nervozity druhých  a ako byť v každej situácií vo svojom bezpečnom strede
 • rýchle dobíjanie stratenej energie a ochrana svojho energetického systému pred parazitmi, žiareniam a inými negatívnymi energiami  
 • ako pracovať so strachmi a nedať  im silu ovládať nás
 • negatívne emócie - naši najväčší odberatelia energie
 • mám pevne v rukách svoju cestu životom a svoje zámery do budúcnosti?

UVOĽŇOVANIE BLOKÁD KARMY V SEBAROZVOJI A LÁSKE - jej projekcia do vzťahov a transformácia negatívnych rodových programov v podvedomí a v DNA

Termín: 16. 06. 2023 o 19:00
Miesto: Tribunj pri Vodiciach v Chorvátsku
Trvanie: predbežne 16.6.2023 (pia - 19.00) - 25.6.2023 aj s cestou | Cena: 0,00 €


HLAVNOU POINTOU DOVOLENKY 2. TÝŽDŇA:

 • je očistná a transformačná práca na svojich zdedených a osobne stvorených negatívnych programoch (karma) a vlastných bolestných skúsenostiach uložených v bunkovej pamäti našej DNA, ktoré nám tvoria neviditeľnú a neraz celý život nepochopenú blokádu na našej ceste za šťastím, láskou i sebarozvojom a uvidíme - aký majú tieto negatívne programy a správania dopad predovšetkým na naše vzťahy, pretože  tvoria náš vnútorný magnetizmus príťažlivosti a ten k nám späť dokola priťahuje to - čo je naším obsahom (bez ohľadu na to, či o tom vieme a či si tento zákon príťažlivosti rovnorodého uvedomujeme)

 • zároveň tu správne pochopíte: ako veľmi máme previazanú karmu s našimi prijatými vzorcami a presvedčeniami s našou osobnou vnútornou príťažlivosťou na našich partnerov - pretože tých si priťahujeme do života preto, lebo práve oni nám dokážu zrkadliť bližšou prítomnosťou pri nás tieto naše hlboko skryté vnútorné obsahy, aby sme ich cez problémy s nimi spracovávali, riešili a čistili, povieme si tiež o rôznych tajomstvách a zákonitostiach fungovania vzťahov - ktoré by sme mali poznať, ak ich chceme mať naplnené a šťastné

 • okrem čistenia negatívnych informácii a zážitkov sa budeme učiť aktivovať tie programy a schopnosti z našej multidimenzionálnej DNA, ktoré sú uložené v jej neaktívnej  tzv. zvyškovej časti a my ich už teraz chceme začať vedome používať v náš prospech i rozvoj a naučíme sa mnohé triky – ako zhmotňovať svoje túžby a zámery


2. týždeň:
 UVOĽŇOVANIE BLOKÁD KARMY V SEBAROZVOJI A LÁSKE
- jej projekcia do vzťahov a transformácia rodových programov v podvedomí a v DNA

Program: veríme - že sa v r. 2023 už bude môcť konať pri mori na vašom obľúbenom mieste v Tribunji v Chorvátsku
Seminár cena:  296 € , Cesta busom, pobyt 7 nocí a 8 dní: cca do 250-300 €   

 

1./ časť: Žijeme vo svete veľkých transformácii a zmien v každej oblasti 

 • hneď v úvode sa ponoríme do náročnej témy súčasného sveta veľkých transformácií a zmien a to nielen osobnostných, či planetárnych, ale aj vo väčšom celokozmickom meradle, pretože vývojové cykly
  sa v univerze pravidelne opakujú, ich poznanie nám pomôže správne pochopiť, kde sa teraz nachádzame a čo je v tomto období života najdôležitejšie robiť, na čo zamerať svoj fokus existencie a prečo sme vôbec tu a čo sa s nami vlastne teraz deje
 • prečo je v tejto dobe tak potrebná naša premena, rozvoj a duchovný vzostup - prechod slnečnej
  sústavy cez vysoko energetický vibračný pás, zvyšovanie vibrácii, zrýchľovanie času a prechod do vyššej
  dimenzie si vyžaduje zmeny v myslení a vzostup vedomia
 • prečo sa práve v tomto období zrýchlene uvoľňuje na riešenie všetka naša karma - ako nám nespracované
  „karmické dlhy“ blokujú našu cestu osobného vzostupu, šťastia, lásky a prechodu do vyššej úrovne vedomia

2./ časť:  Pochopenie karmy a dharmy a ich vplyv na náš osud, zdravie a silu

 • o zmysle života, karme a dharme, príčinnosti a vyvažovania spravodlivosti vesmíru, pochopenie osobnej zodpovednosti
 • rôzne druhy karmy, urieknutia a kliatby - spätné dopady negatívnych činov na vysielateľa, negatívne karmické programy
 • programy obetí a seba ničenia – ako ich eliminovať
 • pohreb vlastného ega, zažitie procesu znovuzrodenia a tvorenia svojho tela v prenatáli a vyčistenie vzťahov s najdôležitejšou osobou nášho života = s matkou
 • karma rodová a vzťahová - karmické vzťahy s rodičmi, deťmi a partnermi, kedy preberáme karmu po
  našich predkoch a kedy ju na seba berieme zbytočne z tých druhých a ako tomu zabrániť

 • očisťovanie našej karmy - ktorá nás blokuje na ceste sebarozvoja, lásky a úspechu

 

3./ časť: Alchýmia vzťahov a pochopenie ich pravého zmyslu a fungovania

 • prečo naše vzťahy musia tak často končiť bolestnými rozchodmi? - varovné príznaky rozpadania lásky – ktoré odmietame brať vážne, partnerské manipulácie pri raste ega, ako čo najrýchlejšie vyliečiť svoje veľké zranenia, smútky a bolesti po rozchodoch
 • zrkadlenie vzťahov – partneri nám odrážajú naše nespracované závislosti, bolesti a osobné vnútorné
  konflikty, naše roly obetí a manipulátorov, kde niet lásky a kde je slabosť – tam sú boje o moc
 • naše skryté blokády zabraňujúce nám pritiahnutie tých správnych partnerov – negatívne programy
  vášho rodu čakajúce na vaše spracovanie, ako sa z nich oslobodiť? 
 • naše vlastné tiene - správne pochopenie duality a prijatie jej oboch polarít v nás ukrytých, ako sa dopracovať k zmiereniu sa s negatívnymi pólmi a ich prijatiu?
 • vedomé ovládnutie svojho nevedomého magnetizmu príťažlivosti ako si pritiahnuť čo naozaj chcem a nie presne opak toho
 • pritiahnutie spriaznenej duše do života podľa našich predstáv

 • tajomstvá – ktoré udržujú lásku živú - dosiahnutie stavu vyššej lásky je predovšetkým výsledok práce
  na vlastnom sebarozvoji


4./ časť
: Porozumenie našej multidimenzionálnej DNA, ktorá je databankou informácii univerza

 • vysvetlíme si prenos informácii vesmírom, ktoré zachytávajú aj naše bunky, ako môžeme ovlpyvňovať programy uložené vnašej DNA a v našom podvedomí, ktoré až z 95-98 % ovládajú naše správanie a postoje
 • dozviete sa veľa zaujímavých nových objavov o DNA a naučíte sa - ako s ňou komunikovať a ako spracovať v nej uložené negatívne obsahy z rodovej i vašej boľavej minulosti a
 • okrem čistenia negatívnych informácii a zážitkov na dovolenke sa budeme učiť aktivovať tiež tie
  programy
  z našej
  multidimenzionálnej DNA, ktoré sú uložené v jej neaktívnej časti a my ich už tu chceme
  začať vedome používať v náš prospech

 • využívame pritom dohromady moderné objavy o verbálnom, svetelnom a akustickom ovplyvňovaní našej inteligentnej DNA a poznatky z  epigenetiky, kvantovej fyziky, EFT, techník Hoponopono.. atď - ktoré vlastne v modernom šate potvrdzujú prastaré chrámové učenia vyspelých kultúr

A k tomu  zažijete na vlastnej koži na všetkých seminároch silné polarity nášho života a zážitky, ktoré nenechajú nikoho vypnutým či zaspatým:
smútok i zábavu, slzy a smiech, spoznáte svoje tiene i svetlo, silné meditácie a dušu očisťujúce rituály, terapie a hry,
ako aj rôzne mystické, zážitkové, či  transformačné  cvičenia ...
Nechajte sa prekvapiť... Atóm na atóme vám nezostane poskladaný v starej verzii...

A
to všetko pohromade iba u nás... v energiách maximálnej bezpodmienečnej lásky, dôvery, bezpečia, pevných duchovných priateľstiev, radosti a úcty...

 

 

MYSTÉRIUM ŽENY A JEJ VNÚTORNÁ ALCHÝMIA II.
- nauč sa pracovať s energiami a programami DNA pre uzdravovanie, revitalizovanie a omladzovanie svojho tela

Termín: 23. 06. 2023 o 19:00
Miesto: Tribunj pri Vodiciach v Chorvátsku
Trvanie: predbežne od 23.06. (pia - 19.00) do 2.7.2023 aj s cestou | Cena: 0,00 €


HLAVNOU POINTOU DOVOLENKY 3. TÝŽDŇA: 

 • Naučíme sa vedome ovládať tak svoje telo, aby sme ho dokázali udržať pri zdraví, sile, vitalite a dlhej mladosti, pretože je náš posvätný chrám - ktorý nás spája s touto realitou. Musíme sa ho naučiť milovať a sami ho prebudenými vnútornými silami zdokonaľovať a posilňovať - lebo ono je zrkadlom obsahov nášho vnútra a je plne v našich rukách, len si to často neuvedomujeme a sami si ho zbytočne hlúposťami ničíme. Potrebujeme ozaj pochopiť, že je náš najväčší dar na túto cestu.
 • Po absolvovaní tejto dovolenky budete poznať rôzne techniky a postupy - ako sa vyliečiť z chorobných stavov a deštrukčných emočných nálad, pochopíte princípy tvorenia chorôb - cez ktoré nám náš nesmrteľný duch ukazuje nesprávnu cestu, tiež si odhalíme tie najtajomnejšie poznania o našom tele a bytí a o podstate ich fungovania v tejto realite, či o vzájomnom prepojení.
 • Pôjdeme ďalej a hlbšie do vnútornej transformačnej a sexuálnej silne liečivej a tvorivej alchýmie, aby sme sa naučili ovládať celý náš systém, harmonizovať ho, dobíjať energiami, rýchlo regenerovať, ale tiež aj spomaľovať starnutie - ako učili adeptov na zasvätenie v starovekých egyptských časoch mysterijných škôl, ktoré nám konečne potvrdili už i tie najmodernejšie objavy našej súčasnej vedy a epigenetiky. Naučíte sa účinne pracovať s vaším podvedomím a programami uloženými v DNA a meniť ich podľa svojich predstáv.


3. týždeň:
  
MYSTÉRIUM ŽENY A JEJ VNÚTORNÁ ALCHÝMIA  II.
- nauč sa pracovať s energiami a programami DNA pre uzdravovanie, 
revitalizovanie a omladzovanie svojho tela

 

Program: veríme, že sa bude konať opäť už v Tribunji v Chorvátsku
Seminár cena:  293 € , Cesta busom, pobyt 7 nocí a 8 dní: cca  250-300 €

 
1./ časť:  V čom spočíva naša sila a zdravie - poznanie a diagnostika svojho tela a toho, čo mu škodí     

 • v čom spočíva naša sila – čo nám ju odoberá a ako si ju rýchlo vrátiť                             
 • stavy chorôb nám posiela náš systém kvôli náprave chýb v správaní a prežívaní            
  choroba je:   navigačný systém nášho Vyššieho Ja, ktorého usmerňovania na ceste životom akosi prehliadame a ono nám potrebuje už vážne ukázať nevyhnutnosť zmeny našej nesprávnej cesty, po ktorej práve kráčame
 • ako dešifrovať posolstvo ochorení, techniky komunikácie s telom a jeho orgánmi a ich uzdravovanie

 2./ časť:  Čo nám odoberá najviac  energiu a poškodzuje nás - fyzická a energetická ochrana a očista a oči                                              

 • náš energetický  a hormonálny systém a omladzovanie organizmu - o našich energetických telách
  a čakrách
  a ako ich čistiť a dobíjať energiou, psychologické funkcie hlavných čakier a ich diagnostika kyvadlom (treba si doniesť kyvadlo z kryštálu a na liečenie aj kameň – kus väčšieho kryštálu)
 • negatívne emócie, strachy a stresy a ich ovládnutie - ako sa zharmonizovať, techniky na odbúravanie stresov, hnevov a napätia a ako zvládnuť strachy
 • ako nás naše odpory, vzdory, hnevy a sebaľútosť oddeľujú od božskej tvorivej sily a od kozmického prúdu hojnosti a dosiahnutia toho po čom túžime
 • odsávače našej energie a naši zabijaci sú aj chemtraillsy, wifiny, mobily a antény, geopatogénne zóny
 • ochrany pred braním energie a rôznym mentálnym útokom
 • energetické a mentálne očisty seba a priestoru

 3./ časť: Liečenie - pomocou živlov, energií, svetla, farieb, zvukov a programov

 • na fyzickej úrovni, ale aj na úrovni psychickej, rovnako ako aj samotná príroda - sme  zložení a ovplyvňovaní  4 základnými elementami = živlami, povieme si o nich, naučíme sa im porozumieť a vidieť
  ich vo všetkom od prírody, cez naše telo a ich pôsobenie v DNA až po náš typický charakter prejavujúci sa
  v jednotlivých astrologických znameniach
 • napájanie sa na živlové energie a zdroje prírody a univerza - ich vyciťovanie a liečenie pomocou nich
 • liečenie pomocou energií prírody, zvukov, vibrácií, farieb, svetla 
 • práca so svetlom a programovanie svetla - ktoré prijímame do našich buniek a mysle      
 • naša multidimenzionálna DNA a prenos jej programov a našich skúsenosti do jej pozemskej sekvencie
 • techniky účinnej komunikácie s každou našou bunkou 
 • liečebné kódyuzdravujúce programy prechádzajúce cez našu myseľ do každej bunky


4./ časť:  O našom vnútornom nevedomom magnetizme  príťažlivosti,
                čo robiť - aby sme boli dlho mladé a silné

 • o našom záhadnom podvedomí a bunkovej pamäti - ktoré tvoria náš nevedomý alebo tzv. vnútorný magnetizmus príťažlivosti, čím sa sami programujeme na nešťastie, choroby a trápenia... a ako z toho von?
 • ako si vybudovať a udržať vyššiu hladinu energie a vedieť zostať vo vyšších vibráciách aj v našom
  stresovom živote a pri tak toxickej strave?
 • ako sa dožiť  dlhého veku  v zdraví a vitalite, ako spomaliť svoje starnutie a omladzovať svoj 
  organizmus

 
5./ časť:  Sexuálna alchýmia a vnútorná transformácia po celý čas

 • magická tvorivá sexualita  - pokračovanie prác s ňou (začiatok v Mystérium ženy I.)
 • veľa transformačných i tantrických oslobodzujúcich cvičení podľa starovekých mystérií vás budú sprevádzať v rôznych zážitkových cvičeniach, hrách, očistných  a liečivých terapeutických rituáloch po celý čas, ako aj na ranných rozcvičkách
 • a tiež sa na tomto magicko-mystickom seminári podozvedáte aj rôzne iné tajomstvá o ženských mystériách a láske, ktoré by mala poznať každá žena, ak chce spoznať svoju silu a mať lásku podľa svojich predstáv

 

Narodili sme sa tu ako ženy, ale žijeme ozaj život ženského princípu v plnej jeho prirodzenosti a kráse? 
Najprv tisícročné zotročovania a ponižovania v patriarcháte a potom zas prudké vraj oslobodenie sa cez emancipáciu, ktorá  nás ale vrhla do sveta súperenia chtivých bojovných mužov. V ňom sme zabudli  na svoju vznešenosť, jemnosť, súcit, empatiu a lásku ako naše najsilnejšie tromfy, pretože pre mužov to ešte donedávna boli  prejavy ľudskej slabosti. Teito naše vlastnosti ale patria  k ženskej prirodzenosti a ich životnej ceste, no mnohé ženy im svoje vnútro zavreli pre veľa zranení a nepochopení zo sveta mužov

Sebavedomé a ozaj silné budeme – ak tieto kvality v nás prebudíme počas ženskej cesty sebarozvoja. Láska je zbraň ženyktorá všetko transformuje a prelieči,  voči nej muži nemajú účinné zbrane, nevedia s ňou bojovať a tak sa jej časom pomaly poddajú, ale tomu ženy nik neučí.

Celú minulosť, keď naše národy žili v múdrosti a mieri – sa ženy schádzali, aby si vzájomne odovzdávali  svoje skúsenosti a poznanie. Tie zrelšie ženy učili tie menej skúsené o ženskej sile, sexualite, skrytej múdrosti v nich, ale aj o posvätnosti ženského tela a jeho cyklov, či nevyhnutnosti zažívať aj tienisté chvíle svojej existencie v tejto dualite. Učili ich vážiť si ženskú líniu svojich predkov, z ktorej mohli v podobu ženy vyrásť, kvitnúť a učiť sa prinášať svoje dary a talenty do svojej rodiny a spoločnosti.

V súčasnosti ženy tieto prastaré tradície takmer nepoznajú. Nikto ich k tomu neviedol, nikto neučil ako byť v harmonickom spojení s inými ženami, ktoré majú v sebe viac múdrosti, vekom i viac pokoja a samozrejme aj lásky voči životu, lebo dozreli do rolí pravých vediem. Komerčný svet ľudstvo pohltil a ženy kolektív iných žien neraz po vzore  mužov vnímajú ako konkurenčné prostredie, ktoré ich môže ohroziť.

Po tomto kurze ženy najčastejšie s údivom konštatujú (pozrite si pozvánkové video  na ľavej strane so zostrihmi s ich hodnoteniami o ženskej dovolenke z r.2020)  - ako ich prekvapilo, že tu sú žienky  rovnako naladené na úplne iné energie a dokážu si dať  vzácnu vzájomnú podporu presne v tej podobe, ako by to napríklad muži nikdy nedokázali, pretože sú iní a nevedia ženy tak hlboko empaticky vnímať. Iba žena dokáže do hĺbky pochopiť všetky roviny inej ženy, v ktorej sa zrkadlí aj ona sama. Ženy bez prítomnosti mužov vedia byť tak prirodzene svojské, spontánne a  tak s dôverou vzájomne otvorené – že sa vedia naučiť seba plne prijímať, lepšie poznať svoje hĺbky a vzájomne sa aj liečiť....
A toto treba na vlastnej koži ozaj zažiť...

MYSTÉRIUM ŽENY A JEJ VNÚTORNÁ ALCHÝMIA I. - vyčisti si svet tieňov, prebuď svoju ženskosť i sebahodnotu a spoznaj svoje skryté sily a schopnosti

Termín: 01. 09. 2023 o 13:00
Miesto: Penzión Turista pri jazere Počúvadlo
Trvanie: predbežne od 01.09. (13.00) - 05.09.2023 | Cena: 0,00 €


HLAVNOU POINTOU DOVOLENKY 4. TÝŽDŇA:

 • V starovekých mysterijných chrámoch sa ženy, ktoré sa chceli stať  vedmami a zasvätenkyňami - museli naučiť ponárať do svojich najtemnejších hĺbok, do svojho sveta tieňov a ustáť ho a vyčistiť špeciálnymi spôsobmi tak, aby sa dopracovali k svojimi silám a rôznym kvalitám skrytým v ich hĺbkach. Ženy ako dostredivý princíp nasávajú do seba všetko zo svojho okolia a držia v sebe veľa starých zranení. Keďže  sú emócie spolu s našimi presvedčeniami a genetikou po predkoch našim silným vnútorným magnetizmom príťažlivosti na veci, ktoré nám prichádzajú do života – musia sa zvlášť ženy naučiť očisťovať nielen svoje telo, ale aj dušu a myseľ, či aj svoj rod predkov, ak nechcú začať skoro starnúť pod ťarchou neriešených problémov a chcú si dlho udržať svoju silu a mladosť. Ak chceme v živote niečo zmeniť – musíme sa  vždy najprv povenovať našej vnútornej očiste negatívnych presvedčení, smútkov a zranení a vnútornej transformácii.
 • Po spracovaní a uvoľnení svojich tieňov - blokád žena rozkvitne, omladne, prebudí sa do svojej vnútornej sily a krásy, do svojej plnej ženskosti. Naučíme sa jej otvoriť a vpustiť ju do našich životov, aj keď v tejto realite veľa razy musíme zaskakovať mužský princíp, naučíme sa hrať so životom a byť slobodné a spontánne,  svoje problémy začnete vnímať ako skúšky, ktoré nám ukazujú nové možnosti sebapoznávania a sebarozvoja, pochopíte ako nedovoliť zo seba spraviť obeť slúžiacu len blahu druhých. Pochopíte - prečo sa musíte naučiť najprv milovať seba a správne porozumieť  vybudovaniu sebalásky, sebaúcty a sebahodnoty - pretože naše vzťahy vonku nám  odrážajú naše vlastné vyžarovania a správania voči nám samým.
 • Odhalíme tiež spolu i projekcie našich postojov a negatívnych zážitkov minulosti do našich vzťahov, aby ste ich v sebe opakovane prežívané spracovali, preliečili a necyklili sa dokola v rovnakých životných príbehoch a schémach. Naučíme sa odpúšťať a meniť programy zranení uložených v našej DNA a podvedomí, aby ste si ich už nepriťahovali viac do života.


4. týždeň:
 
MYSTÉRIUM ŽENY A JEJ VNÚTORNÁ ALCHÝMIA I.
- vyčisti si svet tieňov, prebuď svoju ženskosť a spoznaj svoje skryté sily a schopnosti   

Seminár cena:  293 € , pobyt s polpenziou 6 dní cca:  200 €          

Program:  koná sa pravdepodobne na Počúvadle neďaleko Banskej Štiavnice

1./ časť:  Moje dedičstvo a moje tiene

 • pochopenie, uvoľnenie a preliečenie tráum a bolestí uviaznutých v našej DNA, ktoré sa stávajú naším nevedomým vnútorným magnetizmom príťažlivosti pre dokola sa cykliace trápenie, či nepriaznivý osud
 • sme projekciou našich programov a hranie istých rolí v tomto živote sú scenáre vopred dohodnutých zážitkov a skúšok
 • vnútorné dieťa a jeho zranenia – ako mu dať to, čo potrebuje a v živote nedostalo
 • dary a dedičstvá od rodičov a predkov nášho rodu
 • čo obsahuje môj skrytý magnetizmus príťažlivosti
 • projekcia nášho vnútorného sveta myšlienok a pocitov do tejto reality

 • svet mojich skrytých tieňov, o ktorých sme doteraz nič netušili
 • spriatelenie sa so svojimi démonmi a prijatie svojich temných stránok
 • zmierenie so sebou, svetom a životom.. všetko sa deje presne tak, ako to máme zažiť

 

2./ časť:  Polarity duality, naši partneri a vzájomné zrkadlenia vo vzťahoch
               - ako navzájom spolu vychádzať a pritom sa nezblázniť

 • mužsko-ženské odlišnosti a jin-jang doplňujúce sa kvality a vlastnosti
 • príťažlivosť protipólov pre rovnováhu v univerze a celistvosť
 • zrkadlenie partnerov – dar zviditeľnenia našich rezerv a nespracovaných vecí v našich hĺbkach
 • zranenia od mužov a ich spracovanie a preliečenie pre vlastné oslobodenie
 • očistné rituály na uvoľnenie uviaznutých blokov a bolestí duše

3./ časť:   Návrat k svojím najväčším pokladom - k svojej ženskej prirodzenosti
                 v tomto mužskom bojovnom svete

 • sebaúcta, sebaláska, sebahodnota – základy nášho šťastia,
  ktoré premietame do vonkajšieho sveta a muži nám ich zrkadlia spať = toto pochopenie ti
  dá klúč k tomu, ako začať znova a vedome usmerňovať svoj soud
 • ako byť konečne šťastnou
 • ako sa uvoľniť a vrátiť do svojej ženskosti, divokosti, spontánnosti a nebáť sa
  našej „inakosti“?
 • kedy sa meníme na mužmi obdivované a milované bohyne? A čím mužov od seba nevedomky odháňame?
 • ako naprogramovať svoj vnútorný magnetizmus príťažlivosti na to – čo ja potrebujem   
 • využi znalosť o procesoch tvojho tela počas cyklov pre svoje dobro – cyklickosť ženy a čo si
  doteraz prehliadala?
 • pre ženy tak potrebné spojenie so ženským princípom planéty a ju oživujúcou matkou Gaiou
                            

4./ časť: Ako ovládnuť svoj osud a riadiť ho podľa našich predstáv
              - zmena programov v našej DNA a podvedomí

 • práca so svetlom, jeho programovanie a prenos do nášho systému
 • ako sa napojiť na náš vnútorný svet a vziať ho plne do svojich rúk
 • ako nadviazať komunikáciu a ovládnuť našu multidimenzionálnu DNA - začiatok
 • naše zámery, túžby a vôľa - vzorce, presvedčenia a viera

5./ časť:  Sexuálna alchýmia a vnútorná transformácia po celý čas

 • magická tvorivá sexualita  - začiatok prác s ňou (pokračovanie v Mystérium ženy II.)
 • veľa transformačných i tantrických oslobodzujúcich cvičení podľa starovekých mystérií
  -  vás budú sprevádzať v rôznych zážitkových cvičeniach, hrách, očistných  a liečivých terapeutických rituáloch po celý čas, ako aj na ranných rozcvičkách
 • a tiež sa na tomto magicko-mystickom seminári podozvedáte aj rôzne iné tajomstvá o ženských mystériách a láske, ktoré by mala poznať každá žena, ak chce spoznať svoju silu a mať lásku podľa svojich predstáv

 

Narodili sme sa tu ako ženy, ale žijeme ozaj život ženského princípu v plnej jeho prirodzenosti a kráse? 
Najprv tisícročné zotročovania a ponižovania v patriarcháte a potom zas prudké vraj oslobodenie sa cez emancipáciu, ktorá  nás ale vrhla do sveta súperenia chtivých bojovných mužov. V ňom sme zabudli  na svoju vznešenosť, jemnosť, súcit, empatiu a lásku ako naše najsilnejšie tromfy, pretože pre mužov to ešte donedávna boli  prejavy ľudskej slabosti. Teito naše vlastnosti ale patria  k ženskej prirodzenosti a ich životnej ceste, no mnohé ženy im svoje vnútro zavreli pre veľa zranení a nepochopení zo sveta mužov

Sebavedomé a ozaj silné budeme – ak tieto kvality v nás prebudíme počas ženskej cesty sebarozvoja. Láska je zbraň ženyktorá všetko transformuje a prelieči,  voči nej muži nemajú účinné zbrane, nevedia s ňou bojovať a tak sa jej časom pomaly poddajú, ale tomu ženy nik neučí.

Celú minulosť, keď naše národy žili v múdrosti a mieri – sa ženy schádzali, aby si vzájomne odovzdávali  svoje skúsenosti a poznanie. Tie zrelšie ženy učili tie menej skúsené o ženskej sile, sexualite, skrytej múdrosti v nich, ale aj o posvätnosti ženského tela a jeho cyklov, či nevyhnutnosti zažívať aj tienisté chvíle svojej existencie v tejto dualite. Učili ich vážiť si ženskú líniu svojich predkov, z ktorej mohli v podobu ženy vyrásť, kvitnúť a učiť sa prinášať svoje dary a talenty do svojej rodiny a spoločnosti.

V súčasnosti ženy tieto prastaré tradície takmer nepoznajú. Nikto ich k tomu neviedol, nikto neučil ako byť v harmonickom spojení s inými ženami, ktoré majú v sebe viac múdrosti, vekom i viac pokoja a samozrejme aj lásky voči životu, lebo dozreli do rolí pravých vediem. Komerčný svet ľudstvo pohltil a ženy kolektív iných žien neraz po vzore  mužov vnímajú ako konkurenčné prostredie, ktoré ich môže ohroziť.

Po tomto kurze ženy najčastejšie s údivom konštatujú (pozrite si pozvánkové video  na ľavej strane so zostrihmi s ich hodnoteniami o ženskej dovolenke z r.2020)  - ako ich prekvapilo, že tu sú žienky  rovnako naladené na úplne iné energie a dokážu si dať  vzácnu vzájomnú podporu presne v tej podobe, ako by to napríklad muži nikdy nedokázali, pretože sú iní a nevedia ženy tak hlboko empaticky vnímať. Iba žena dokáže do hĺbky pochopiť všetky roviny inej ženy, v ktorej sa zrkadlí aj ona sama. Ženy bez prítomnosti mužov vedia byť tak prirodzene svojské, spontánne a  tak s dôverou vzájomne otvorené – že sa vedia naučiť seba plne prijímať, lepšie poznať svoje hĺbky a vzájomne sa aj liečiť....
A toto treba na vlastnej koži ozaj zažiť...

 

PROGRAM - ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

Ranné telesné cvičenia a meditácie v lesíku  - každé ráno od 8.30 – 10.00:

 • cvičenia na posilňovanie, omladzovanie a energetizovanie organizmu,
 • správne cvičenie 5 Tibeťanov spojené s programovaním svetla a životodarným dychom alebo cvičenia sexuálnej vnútornej alchýmie
 • naučíte sa pracovať s energiami na všetkých úrovniach, dobíjať rýchlo svoju stratenú silu, získavať energiu zo všetkých živlov prírody: stromov, mora, zeme, slnka, vzduchu...
 • tiež očisťovať svoj organizmus od rôznych záťaží a robiť si dôležité ochrany pred odčerpávaním energie inými a pred  negatívnymi energetickými útokmi
 • meditačné a proti stresové techniky = mentálna práca s dôležitou obrazotvornosťou a tvorivosťou, spoznáte princíp - ako ovládať svoju myseľ a formovať svoj osud a čo robiť, aby ste si pritiahli do života to, po čom túžite

Raňajky:  o 10.00

Seminárový program podľa obsahu týždňa od 11.00 – do 15.00
teória i rôzne zážitkové, očistné a terapeutické cvičenia

Popoludní: osobné voľno na kúpanie, alebo turistiku, opaľovanie, relax pri vode
na Počúvadle

Pokračujeme s programom od 17.30, ktorý preruší

Večera:  okolo 18.30 - 19.00

Večerné programy  - pokračujú po večeri...

 • odpovede na vaše otázky, osvetľovanie rôznych záhad a tajomstiev medzi nebom a zemou, 
 • večerné meditácie a očistné i zážitkové rituály (pri mori na romantickom kopci nad zálivom pod hviezdami), rôzne energetické ozdravné a aj magické cvičenia
 • zábava 

 


 

SPOMIENKY Z DOVOLENIEK V CHORVÁTSKU                                                     

* naše bývanie v  Chorvátsku v Tribunji  je cca 70 m nad prírodnou zelenou plážou s porastenými voňavými píniami a lesom - v uzavretej tichej záhrade, z ktorej sa dá zísť rovno k prírodnej časti morskej pláže, kde býva málo ľudí,  na druhom konci pláže tohto zeleného zálivu je betónová upravená verejná pláž na skákanie do vody so sprchami a s bufetmi, kde je aj naša reštaurácia, z ktorej je vidieť rovno na pláž a more, od nášho prírodného miesta - kde cvičíme a bývame - je to asi 200 až 300 m zo strany ulice pomedzi domy, ale aj zo strany mora
- bývanie je terasovito vstavané do kopčeka - kde je zhora výhľad na morský záliv, ubytovaní sme v jednoposchodových apartmánových domkoch s vlastnou kuchyňou, kúpeľňou (vybavenou riadmi aj čist.prostriedkami) a sedením na teraske či balkóne pred každým vchodom a so stojanom na mokré prádlo

* na kopci nad mestečkom - je starý kostolík s nádherným výhľadom na more plné ostrovov a zálivov so západom slnka a pokojné miesto na sedenie a rozjímanie, kde budeme tiež meditovať a robiť rôzne očistné rituály, ďalšie kopce sú zarastené píniovými voňavými lesmi vhodné na malé turistiky, na druhú východnú stranu je to pešo len pár minút až do starobylého kamenného rybárskeho mestečka a prístavu na malé jachty a člny s rôznymi kaviarňam a reštauráciami, kopček je od našej reštaurácie s výhľadom na more a hlavnú upravenú pláž s bufetmi - vzdialený zhruba 150 až 200 m

* kopcovité okolie je zarastené stromami a zeleňou až k moru na západe od kostola na kopci - vhodné na relax a meditácie, koncom júna tam ešte celá Európa s deťmi nie je, na východe  od kostola na kopci je starobylé rybárske kamenné mestečko Tribuň a prístav na malé jachty a loďky, pešo od našej reštaurácie do starého kamenného a romantického rybárskeho mestečka plného kaviarničiek a reštaurácii je cca 5 - 7 min  

* naša pláž na západe mestečka je rozmanitá - od kamienkových plytkých plôch pre deti, cez vstupy na skákanie do hlbšej vody, až po prírodné kamenné
a platňové útvary na hromadnejšie či aj úplne separé skryté ležanie v tichu medzi stromami a kríkmi, nezabudnite na tvrdú ochrannú obuv do mora - v niektorých miestach sú ježkovia

staré kamenné rybárske mestečko - vás zláka svojimi malebnými kaviarničkami a zákutiami, plne uspokojí romantických turistov, čo si radi vychutnávajú starobylé kamenné mestečká, úzke chodníčky a posedenia v reštauráciách a baroch hneď na okraji mora

 pravú prírodnú romantiku, či tiché večery pod hviezdami so šumom mora a cvrlikaním hlasných cikád - si tu tiež užijete do sýtosti

* aj keď sa učíme vážne veci do života - vieme sa aj zabaviť a spolu zdielať aj rôzne hlboké emočné, nielen mystické zážitky

 

* ...a napríklad si vzájomne odovzdať spomienkové magické kamene - napustené liečivými energiami mora, slnka a majstrov, či kalendáre pozitívnych afirmácii a výrokov Michelle z dovolenky Pyramídy na oplátku za vaše energie radosti a vďačnosti - ako spomienku na krásny spoločne prežitý raj

* foto mix z dovolenkových kurzov pri mori, ktoré sa tam konali neustále bez prestávok od začiatku založenia centra takmer 20 rokov až do Korona obmedzení
- teraz však  kvôli problémom pri vycestovaní sa konajú aj tento rok na Slovensku pri jazere Počúvadlo

*  nabité roky 2014 až 2016, kedy sme sa museli učiť vo veľkej jedálni v reštaurácii oproti moru

* odkedy sme pre veľký záujem zas spravili dva týždne dovoleniek za sebou - mávame menší pohodlnejší počet ľudí  a učievame sa  v našej tichej prednáškovej miestnosti priamo v záhrade nášho bývania

 

* bývanie - v tichej uzavretej záhrade na kopci nad plážou a zálivom s prekrásnou výhliadkou na juh s morom

 


Fotogaléria

Dovolenka jún 2014 - pre rastúci počet ľudí sme dovolenku rozdelili na viac týždňov s odlišným programom, aby sme tam mali pohodlnejšie menší počet ľudí a aby ste na ňu mohli prísť aj opakovane a naučiť sa ďalším novým veciam...

Dovolenka jún 2016 - odkedy sme dovolenku rozdelili na viac týždňov = mávame tam pohodlnejšie menší počet ľudí, čo je lepšie na hĺbkové transformačné a zážitkové práce...

Dovolenky jún 2019 - návrat ku komornejším viacerým týždňom uvítajú najmä tí = ktorí chcú na sebarozvoji intenzívne pracovať, pretože sa môžu k nám vracať a vždy tu nájdu čosi nové