prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja Pyramída osobnosti - centrum sebarozvoja

Mgr. Michelle Mattieligh - lektorka, duchovná terapeutka a publicistka

vám už 18. rok v Pyramíde osobnosti ukazuje nové pohľady na človeka, jeho zmysel existencie a miesto v živote, cestu k osobnému naplneniu, udržaniu dlhej mladosti, vitality a zdravia, iné možnosti riešenia vzťahových problémov a zaťažení zo zdedených rodových programov, ktoré blokujú váš osobnostný rozvoj, úspech, šťastie, lásku, aj hojnosť. 

Formou: prednášok, kurzov, workshopov, relaxačno-vzdelávacích a terapeuticko-očistných dovoleniek pri mori (vždy na konci júna), osobnými konzultáciami a karmickými terapiami, ako aj relaxačno-vzdelávacími a meditačnými CD, video-online seriálom o komplexnej sebapremene, vďaka ktorým nájdete svoju vlastnú cestu vedúcu k seba poznaniu a sebazdokonaleniu a odhalíte v sebe svoje skryté vnútorné roviny plné síl a dosiaľ nevyužívaných schopností...

V Pyramíde osobnosti spája poznanie starých vyspelých kultúr, najrôznejších filozofických prúdov, moderných vedeckých objavov a osobných prístupov do 3 rovín rozvoja ľudskej osobnosti: 1/ telesnej, 2/ duševnej a 3/ duchovnej. Na človeka sa pozerá holisticky a vníma, ako sú v nás všetky tieto roviny poprepájané a dokonca aj my všetci sme navzájom poprepájaní medzi sebou, tiež s prírodou a aj s celým univerzom. Príroda a univerzum sú žriedlom našej životnej sily, lásky a múdrosti, sú naším nevyhasnuteľným zdrojom. Preto na určitom stupni dozretia im v našom hľadaní prirodzene otvárame srdce a myseľ a to nás posúva vpred. V Pyramíde sa ich tiež učíte otvárať.

Pracuje s nepotrebnými vzorcami, negatívnymi návykmi, naučenými ale aj zdedenými neželanými programami, boľavými zážitkami, ale aj smutnými skúsenosťami a traumami, pretože sa usádzajú v našej bunkovej pamäti a tento svet tieňov výrazne ovplyvňuje náš vnútorný magnetizmus príťažlivosti (t.j. naše vnútorné vyžarované frekvencie našich myšlienok a pocitov, ktoré podľa zákona príťažlivosti rovnorodého priťahujú späť na prežívanie to - čo vyžarujú) a priťahuje nám do života práve tie veci, ktoré nechceme správne vidieť a riešiť a utekáme pred nimi. Pretože prežívame pri nich silné emócie. Tak nám odmietané tiene tvoria rôzne osobné a karmické blokády, ktoré nás brzdia na ceste vpred za úspechom, kariérou, láskou či šťastím, až pokým ich nespracujeme, nepreliečime a nepreprogramujeme. A tiež nás zaťažujú nízkymi vibráciami a z toho časom až chorobami - preto sa od nich pre svoj vzostup potrebujeme očisťovať a oslobodzovať.

Cestu sebarozvoja - ktorú môžete v Pyramíde osobnosti absolvovať - je skutočne komplexná od osobnej starostlivosti lektora o vás, cez účasti na kurzoch a dovolenkách  s osobnými zážitkami, až po výbavu audií a videí na domáce štúdium. Ak máte problém v nejakej oblasti života: 
1. môžete sa prísť poradiť (osobne i cez skype) na všeobecnú konzultáciu o vašom živote a smerovaní vašej životnej cesty, čo ste na nej nepochopili, či nezvládli a ako ďalej pokračovať
2. ak zistíme u vás nejaké vážnejšie prgramové či emočné blokády - spracujeme ich na špeciálnej terapii  a dostanete ďalšie doporučenia a pracovné materiály, ako ich zvládať - pretože nik druhý za vás nemôže všetko spraviť, môže vás len nakopnúť v čase kríz a podať vám doporučenia na ďalšiu cestu, ktorú musíte však vždy prejsť sami
3. dozviete sa - ako v pohodlí domova ďalej pravidelne pracovať na vašej sebapremene a sebapoznaní  formou relaxačno-meditačných a terapeuticko-vzdelávacích audio CD, pretože náš život dnes je výsledok nahratých programov a skúseností z našej minulosti a tie sú meniteľné a prenastaviteľné
4. 
ak nie ste z Bratislavy - môžete rôzne poznanie absolvovať cez víkendové kurzy a workshopy a dovolenky pri mori,alebo cez koncentrovaný komplexný seriál o sebapremene a sebapoznávaní s meditáciami a cvičeniami: Sebarozvoj online a cez video-zostrihy z prednášok v galérii
5.
najlepšie učenie vedúce k skutočným zmenám spočíva však v pravidelnosti a hĺbke našej práce na sebarozvoji - preto môžete osobne navštevovať najrozmanitejšie prednášky, kurzy, workshopy, až po dovolenky pri mori na všetky témy života, lebo najlepšie tie zmeny môžete zvládnuť pod vedením skúseného lektora a rôznych osobných zážitkov idúcich  hlboko do vášho vnútra ako aj do praxe života

A keď problémy nemáte, ale sa chcete  pre vlastnú potrebu a spokojnosť rozvíjať  a zdokonaľovať svoj život - môžete kedykoľvek na čokoľvek prísť a začať z ktorej koľvek strany. Také silne transformačné sú dovolenky pri mori bohaté na programy zo všetkých kurzov a dlhodobá škola sebarozvoja v BA.

Neraz však našu vedomú cestu sebapremeny a sebarozvoja začíname práve tou životnou oblasťou, v ktorej máme najväčšie medzery, nejasnosti, či problémy, a tak pre vašu ľahšiu orientáciu môžete kliknutím na niektorú z ponukových pečatí - otvoriť práve tú oblasť, ktorú teraz najviac potrebujete, ktorá vás najviac zaujíma. Nájdete v nej zoskupený výber všetkých ponúkaných kurzov, programov, prednášok či z pracovných relaxačno-meditačných CD na danú tému. V programoch nájdete pri takmer každej akcii aj video ukážky z prednášok či audio ukážky z CD, fotografie a podrobné popisy jednotlivých akcií.

 

Vzťahy a láska Šťastie a zdravie Práca a úspech Filozofia a mystika

Súhrnné informácie o činnosti Pyramídy osobnosti, o všetkých aktivitách a o tom, čo sa na nich môžete naučiť, ako aj o našej filozofii a postojoch:

Rozhovor, ktorý s Michelle natočila Eugenika o všetkom možnom, o CD, o kurzoch Alchýmie ženy ako aj o dovolenkách:
 

 

Verejné
prednášky
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvoja

SPRACOVANIE NEŽELANÉHO MAGNETIZMU PRÍŤAŽLIVOSTI NÁŠHO SVETA TIEŇOV A KARMY A ICH VPLYV NA NAŠE VZŤAHY v Košiciach

Termín: 27. 04. 2019 o 15:00
Miesto: FESTIVAL SEBAPOZNANIA a SEBAROZVOJA - na 100% v Košiciach

Na tejto prednáške sa dozviete, čo robiť s naším karmickým dedičstvom po našich predkoch.  Hovoríme mu aj: neželaný vnútorný magnetizmus príťažlivosti, lebo nám priťahuje do života v prvom rade to - čo nechceme a s čím tu nie sme vnútorne vysporiadaní. To nám potom partneri  dokola zrkadlia v ich správaní, aby sme cez nich dokázali prijať protipóly, ktoré nevieme u druhých tolerovať. V našej duálnej hmotnej realite je však nutné zažiť a rešpektovať oba jej póly, aby sme sa s nimi vysporiadali a dosiahli  stav rovnovážneho stredu medzi nimi a ich prijatím dosiahli celistvosť. Tým si tu budujeme tak potrebnú stabilitu a silu.

A ako na to...? Príďte sa pozrieť v sobotu na prednášku - tento krát na festival do Košíc: na 100%, ktorá vyvrcholí úspešným koncertom hovoreného slova Michelle a modernej hudby Suverena: TAJOMSTVO LÁSKY

              

...čítaj viac
Verejné
prednášky
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvoja

TAJOMSTVO LÁSKY - moderný meditačný KONCERT II. so striedaním slova a hudby Michelle & Suve v Košiciach (s premietaním)

Termín: 27. 04. 2019 o 16:30
Miesto: Košice - festival NA 100%

Po prvom úspešnom koncerte TAJOMSTVO ŠŤASTIA si ľudia žiadali ďalší podobného druhu, kde si budú môcť opäť užiť zladené spojenie hlbokého duchovného a umeleckého hudobného slova v rovnakom štýle.  Príďte si vypočuť nové pohľady na vzťahy a pochopenie ich zrkadlenia, magnetizmu príťažlivosti, či sveta tieňov, alebo vzťahovej a rodovej karmy.  Na konci zas nebude chýbať silná meditácia ...

Odkryť svoje srdce v dnešnom krutom svete nie je hanba, ani slabosť - ale odvaha! Zbabelosť je skôr ísť proti svojmu hlasu, zaprieť seba i dušu len za to, čo na to povie okolie. Áno, dnešný moderný svet sa prebúdza mysľou aj srdcom a kto sa raz dotkne tých čistých vyšších sfér, spomenie si, čo bolo kedysi dávno v ňom hlboko zapísané - že jediná cesta, pri ktorej nebude nikto porazeným = je cesta lásky.  Cez otvorené srdce láske dokážeme byť čoraz jemnejší. Cez jemnosť a vnímanie srdcom nám je umožnené vstúpiť do ozajstného hlbokého kontaktu s niečím tak krehkým ako je krása. A práve ona nám tu pomáha získavať rôzne príjemné pocity, ktoré si sem dolu chodievame užívať. Príďte si ich aj vy na chvíľku užiť medzi nás v tejto harmonickej zostave srdcom otvorených ľudí: Michelle a Suveho do Košíc na festival: NA 100%.

...čítaj viac všetky prednášky
Kurzy

STAROEGYPTSKÁ TAROTOVÁ NUMEROLÓGIA A ŽIVLOVÁ ASTROLÓGIA I.-III.

Termín: pia: 31.05. od 13.00 - ned: 2.6.2019 do 16.00
Miesto: Papradno - hotel Podjavornik, okr.Považská Bystrica

 • pozrieme sa tu cez starovekú egyptsko-atlantskú filozofiu a psychológiu na tajomstvo životných ciest bytostí prechádzajúcich hmotným svetom -  ktorému sa tu máme naučiť a ktoré tu máme prežiť, aby sme zvládli naše pozemské skúšky a ľahšie vedome tvorili našu realitu a osud podľa vlastných predstáv, zároveň lepšie porozumiete tomu - čo ste si tu sami vybrali na prežívanie, pochopíte aj to - ako vychádzať s odlišnými partnermi, či ako vychovávať vaše deti, aby ste im pomohli zvládnuť ich  svet tieňov a skúšok
 • toto poznanie našich možností, potenciálov a kvalít nám ukazuje rôzne cesty a spôsoby riešenia akýchkoľvek náročných karmických skúšok, kým sa z animálnej bytosti učením a zušľachťovaním staneme ”boho-človekom“ - dokonalejšou bytosťou, ktorá je schopná vedome postupovať vo svojom vývoji a ktorá dokáže nasledovať vyspelejších bohov - učiteľov, ktorí na Zem toto poznanie priniesli (postoj starých Egypťanov)
 • pohľad na ľudí cez filter živlovej egyptskej astrológie vám zas ukáže - akou sme rozličnou energiou v našich podstatách a podľa toho zistíme - čo môžeme od koho očakávať v zmysle prejavu, spôsobu reakcií a komunikácie, pomôže nám to - naučiť sa ľudí akceptovať takých akí proste prirodzene sú a ukáže nám to - ako s nimi komunikovať, ak chceme mať pokojné a s každým harmonické vzťahy

  Trojdňový kurz numerológie s astrológiou sa teraz koná v hoteli Podjavorník v Papradne nad Považskou Bystricou a Žilinou

 

...čítaj viac všetky kurzy
Kurzy

ALCHÝMIA VZŤAHOV I. - naše vzťahy sú zrkadlom vzťahu k nám samým - sebaúcta a sebaláska, spokojnosť a spracovanie svojich tieňov a zranení

Termín: sob a neď.: 8.6. od 10.00 - neď. 9.6.: do 19.00
Miesto: Ezofit - Košice, Komenského 3

Vari každý človek na svete, či si to verejne prizná či nie, zatúži v istom období života po úprimnej láske, rovnocennosti vo vzťahu a vzájomnej podpory s niekym blízkym. Tak sme vlastne už pred vstupom sem naprogramovaní. Keďže sa naše vedomie po vstupe do hmotnej reality rozdeľuje na dve polarity: prejavenú a neprejavenú, prirodzene tu začneme hľadať tu našu stratenú, teda skrytú polovičku. Netušíme, že ona je v nás samých, v našich menej dostupných hĺbkach a čaká vlastne na svoje vytiahnutie na povrch a na splynutie s našou prejavovanou polaritou vedomia do jednoty. A tak sa cez skúsenosti s našimi partnermi učíme prijímať protipóly a zmieriť sa s nimi, čím sa stávame celiství. Naše vzťahy sú nám zrkadlami, odrážajú nám to - čo máme v sebe nespracované, s čím bojujeme, čo odmietame. Zrkadlia nám vlastne náš vzťah k sebe samým. Ak je plný neúcty, nedôvery v seba samých, strachov z opustenia, nespracovaných boľavých tieňov prežitých v detstve, programov rodu, ktoré sú pre nás zastaralé a nepotrebné - také budú aj naše vzťahy. Lebo cez partnera si toto všetko máme uvedomiť, riešiť a spracovať. Posunúť ďalej seba, až po spoločné tvorenie tejto reality, či odhalenie sexuálnej alchýmie a začať ju využívať  vo svoj prospech a posun.

Tento cyklus partnerských vzťahových seminárov konaných teraz v Košiciach (Ezofit na Komenského3) vám ukáže - inšpirácie, nápady, ponúkne cvičenia a meditácie, zamyslenia a rôzne techniky, cez ktoré tieto blokády môžete spracovať, posunúť sa ďalej a pritiahnuť si k sebe partnera podľa svojich predstáv. Sú základnou abecedou rozvoja seba a svojich vzťahov.

...čítaj viac
Workshopy

STAŇTE SA MAJSTRAMI ZHMOTŇOVANIA - ovládnite svoj vnútorný magnetizmus príťažlivosti a tým aj svoj osud

Termín: 03. 05. 2019 o 13:00
Miesto: Horský hotel Podjavorník, obec Papradno, okres Považská Bystrica

Trvanie: piatok - sobota - nedeľa:   03.05. až 05.05. 2019 
(začiatok workshopu v pia o 13.00 h - ukonč.: nedeľa do 16.00)

 • Zážitkový víkendový predĺžený workshop nabitý rôznymi cvičeniami, praktickými návodmi, meditáciami, zdieľaniami a rozhovormi, ktoré vás povedú k tomu, aby ste sa stali majstrami zhmotňovania vo vašich životoch a vedeli si do svojho života tvorivo pritiahnuť vaše sny a  ovládať váš život a vaše zdravie.
 • odhalenie zmyslu  života na Zemi a pochopenie tvorby našej reality - ako byť vedomým tvorcom svojho osudu
 • bumerangový návrat našich emócií a myšlienok do nášho života
 • vyžarovanie nášho podvedomia a emócií a ich vnútorný magnetizmus príťažlivosti na ľudí a okolnosti vstupujúce do našich životov
 • ako v DNA zmeniť programy – s ktorými sa nechceme stotožniť a ako s ňou komunikovať, aby nás počúvala
 • vibračné vyladenie na hojnosť - je v univerze prirodzený stav
 • tvorba vlastných vízií a magické zhmotňovanie svojich zámerov od hmoty a peňazí, cez zdravie a sebarozvoj, až po vzťahy
 • tvorba a žitie života formou radostnej hry, nakukneme do silných rituálov, osvojíte si tvorbu cez ľahkost, zábavu a spevy mantier, aby ste vytvorili silný vír  pozitívneho magnetizmu príťažlivosti

Trojdňový workshop sa teraz koná v hoteli Podjavorník v Papradne nad Považskou Bystricou a Žilinou

...čítaj viac
Dovolenka
pri mori

SEBAROZVOJOVÉ, ZÁŽITKOVÉ A SILNE TRANSFORMAČNÉ DOVOLENKY PRI MORI

Sezónu uzatvárame 2 TOP  DOVOLENKAMI  V  CHORVÁTSKU

- 2 x po 1 týždni so silne koncentrovanou prácou na seba premene, s teóriou, praxou, cvičeniami, meditáciami a hlbokými zážitkami rovnako vyladeného kolektívu 3. a 4. júnový týždeň
- už 19. krát obľúbený pobyt plný dobrej nálady, motivácie, podpory, 
radosti, šťastia a vzájomne sa podporujúcej bezpodmienečnej lásky

 • okrem toho všetkého každé ráno pri mori zažijete nezabudnuteľné cvičenia 5 Tibeťanov, meditačné a protistresové techniky – duchovná teória prevedená do praxe, naučíte sa mentálne pracovať s dôležitou obrazotvornosťou a tvorivosťou a ovládať myseľ a svoje emócie a napojenie na prírodu a univerzum
 • ďalej sa budete učiť: pracovať so živlami, dobíjať svoju stratenú silu, získavať energiu z prírody, očisťovať svoj organizmus a robiť si  ochrany pred odčerpávaním energie a pred rôznymi negatívnymi energetickými útokmi - až pokým prirodzene sami nezosilniete, ale aj relaxovať, rýchlo sa regenerovať, liečiť telo ale aj dušu a omladzovať organizmus...
čítaj viac

UVOĽŇOVANIE BLOKÁD KARMY V SEBAROZVOJI A LÁSKE + aktivácia DNA a alchýmia vzťahov
Trvanie:
od piat. 14.06.2019 cca 20:00 - do  neď. 23.6.2019 cca 8.00
Miesto konania:
Chorvátsko = Dalmácia - Tribunj pri Vodiciach

 • hlavnou pointou dovolenky 1.týždňa je práca na svojich zdedených a osobne stvorených negatívnych programoch (karma) a vlastných bolestných skúsenostiach uložených v bunečnej pamäti našej DNA, ktoré nám tvoria neviditeľnú a neraz celý život nepochopenú blokádu na našej ceste za šťastím, láskou i sebarozvojom a uvidíme - aký majú tieto negatívne programy a správania dopad predovšetkým na naše vzťahy, pretože  tvoria nás vnútorný magnetimzs príťažlivosti
 • okrem čistenia jej negatívnych informácii a zážitkov sa budeme učiť aktivovať tie programy a schopnosti z našej multidimenzionálnej DNA, ktoré sú uložené v jej neaktívnej  tzv. zvyškovej časti a my ich už teraz chceme začať vedome používať v náš prospech i rozvoj a naučíme sa mnohé triky – ako zhmotňovať svoje túžby a zámery


NAUČ SA OVLÁDNUŤ - UZDRAVOVAŤ I OMLADZOVAŤ SVOJE TELO A PREDĹŽIŤ SI ŽIVOT

Trvanie: od piat. 21.06.2019 cca 20:00 - do  neď. 30.6.2019 cca 8.00
Miesto konania:
Chorvátsko = Dalmácia - Tribunj pri Vodiciach

 • hlavnou pointou dovolenky 2. týždňa je naučiť sa vedome ovládať svoje telo tak, aby sme ho dokázali  udržať pri zdraví, sile a vitalite a nebolo nám brzdou na ceste sebarealizácie či sebarozvoja, telo je náš posvätný chrám - ktorý nás spája s touto realitou a vždy dopraví, kam potrebujeme a my sa ho musíme naučiť milovať také aké je a sami ho zdokonaľovať a posilňovať - lebo je len zrkadlom našej mysle a emócií
 • medicína aj napriek svojej dokonalej technike nám dnes nedokáže nastoliť či trvale udržať stav zdravia a sily, pretože je to úloha ducha, ktorý si ho tu sám stvoril a naša vlastná zodpovednosť, je to naša práca - ktorej sa tu máme celoživotne učiť, aby sme znovu raz dosiahli to - čo v pradávnej minulosti: že tu môžeme sami riadiť nielen svoje starnutie, ale aj smrť či skôr prechod do inej dimenzie bez zničenia tela

 

Škola sebarozvoja

CELOSTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ - kompletná škola sebarozvoja pre vytrvalejších = dlhodobý kurz

Termín: zač.od 12.12.2018 (18:00- 21:00) do 1/2 júna 2019
Miesto: Bratislava - Štefánikova 19

Kompletná pravidelná viacročná škola sebarozvoja s hlbokým ponorom do nášho vnútorného sveta, ale aj do sveta zážitkov, hry a zábavy.
* zač.je od: 12.12.2018,  od 1/2 dec do 1/2 feb. sú prázdniny
1. ročník po zimných prázdninách pokračuje od 6.2.2019
3. ročník po zimných prázdninách pokračuje od 21.2.2019
5. ročník po zimných prázdninách pokračuje od 19.2.2019

NA TEJTO CESTE SEBAROZVOJA SA NAUČÍTE:

 • pracovať s vašou mysľou - odhalíte jej nevyužívanú silu, naučíte sa koncentrácii a tvorivosti pri zhmotňovaní vašich zámerov, prebúdzať intuíciu, využívať moc vášho podvedomia
 • dušou a živlami - spracovávať a čistiť negatívne emócie a traumatizujúce zážitky a uvoľňovať ich z DNA, navodzovať a ovládať rôzne stavy nálad, získavať  energiu zo živlov prírody a univerza, vedieť byť pánom svojich emócií a nie naopak
 • venovať sa vášmu telu – omladzovať  a očisťovať organizmus, uzdravovať sa, predlžovať svoj vek, cvičiť energetizujúce, liečivé a omladzovacie cvičenia, pracovať s energiami
 • oblasť ducha a tajných poznaní st. kultúr - pochopenie princípov kabaly, mágie svetla a sebauzdravovania, alchýmie - vnútornej hlbkovej transformácie, aktivácia merkaby a spracovanie svojej karmy, spojenie s bytosťami svetla a majstrami starých učení
škola sebarozvoja
Sebarozvoj
online

SPOZNAJTE A PREMEŇTE SEBA - zlepšíte aj svoje vzťahy a život

ako si vyčistiť karmické blokády a zhmotniť svoje túžby od práce,  cez zdravie až po lásku

- online dostupné motivačné a transformačné videá, ktoré môžete pozerať kedykoľvek v pohodlí vášho domova

* 10 dielny seriál o komplexnej sebapremene, ktorá vás vo vašom ľubovoľnom čase prevedie tými najhlbšími, neraz až nepoznanými mystériami vás samotných a pomôže vám vyčistiť a transformovať:

 • vašu emočnú rovinu od rôznych usadenín bolestí, tráum, zranení, strachov až depresií,
 • myseľ od negatívnych programov a nevhodných návykových modelov správania,
 • ako aj karmickú rovinu od chybných vzorcov získaných z vašej minulosti, od vašich rodičov i predkov - ktoré blokujú váš osobný vývoj, harmóniu, hojnosť, zdravie a šťastie v láske a vo všetkých vzťahoch = pretože cez sebapoznanie a sebalásku si budujeme a priťahujeme všetky ďalšie vzťahy okolo seba

  Využite našu výhodnú darčekovú ponuku:
 • 5 kupených dielov naraz: máte výhodu - 1 diel  ZADARMO   +  ZADARMO 2 CD (relaxačno-meditačné alebo vzdelávacie) od  MIchelle z ponuky na webe
 • 10 kúpených dielov  - 2 diely ZADARMO  +  ZADARMO až 5 CD podľa vášho výberu.... pozrite viac na stránke

sebarozvoj online
Eshop
audio CD

Relaxačno-vzdelávacie CD

Táto séria 7 relaxačno-meditačných a 4 vzdelávacích CD je vaším dobrým domácim sprievodcom na ceste sebapoznávania a osobnej transformácie a vo forme cenných informácií, meditácií i zamyslení s relaxačnou hudbou a s nahrávkami rôznych pozitívnych autosugescií vám postupne pomôžu:

 • preliečiť svoju zranenú dušu, čo ovplyvní i zdravie vášho tela
 • zbaviť sa bolestných a karmických záťaží odpustením
 • vybudovať vnútorný pokoj, harmóniu a rovnováhu
 • prebudiť vaše skryté netušené sily a schopnosti
 • priťahovať a zhmotňovať vaše sny a túžby    atď...
 • porozumieť tvorbe tejto reality cez magickú silu mysle
 • naučiť sa liečiť, rýchlo regenerovať a omladzovať svoje telo
 • objaviť bezpodmienečnú lásku a pritiahnuť ju do života
 • vedome popracovať na sile vašej magnetickej príťažlivosti
 • prijať polarity tejto duality a zamilovať sa do života... a iné
všetky CD
Osobné
konzultácie

Konzultácie a poradenstvo

Na svojej ceste životom prežívame rôzne skúšky, neraz aj krízy a blokády... a keď sa na nej zasekneme, alebo ju úplne stratíme – nevieme sa sami zorientovať v situáciách, ktoré prežívame. Tak začína kolotoč neúspechov, stagnácie, bolestí, či až vážnych strát. Závisia od toho, ako sme ochotní priznať si chyby a prijať za ne plnú zodpovednosť namiesto ľahšieho obviňovania iných a zbytočného prežívania rolí obetí. Až príčiny našich neúspechov neprijímame a vyhovárame sa na zlý osud či zlých tých druhých, začneme postupne dostávať čoraz náročnejšie údery na pozastavenie sa a ich dešifrovanie až po choroby a úrazy.

Aby sme sa mohli znovu naštartovať a ísť ďalej správnym smerom - je niekedy potrebné prísť sa poradiť k niekomu, kto nám vie vysvetliť príčiny udalostí okolo nás, aby sme ich ľahšie mohli pochopiť a teda aj prijať. Takýmto získaním nadhľadu - uvidíme viac možností ich lepších riešení, porozumieme nutnosti zmeny našich postojov voči nim, ako aj nevyhnutnej premeny nášho myslenia a prežívania, ak sa nám doteraz čosi nedarilo. Lebo najmä to je základom nášho úspechu či neúspechu, šťastia či nešťastia...

osobné konzultácie
Kalendár kurzov a prednášok

Prednášky

Termín: 27. 04. 2019 o 15:00

SPRACOVANIE NEŽELANÉHO MAGNETIZMU PRÍŤAŽLIVOSTI NÁŠHO SVETA TIEŇOV A KARMY A ICH VPLYV NA NAŠE VZŤAHY v Košiciach

Termín: 27. 04. 2019 o 16:30

TAJOMSTVO LÁSKY - moderný meditačný KONCERT II. so striedaním slova a hudby Michelle & Suve v Košiciach (s premietaním)

Kurzy

Termín: pia: 31.05. od 13.00 - ned: 2.6.2019 do 16.00

STAROEGYPTSKÁ TAROTOVÁ NUMEROLÓGIA A ŽIVLOVÁ ASTROLÓGIA I.-III.

Termín: sob a neď.: 8.6. od 10.00 - neď. 9.6.: do 19.00

ALCHÝMIA VZŤAHOV I. - naše vzťahy sú zrkadlom vzťahu k nám samým - sebaúcta a sebaláska, spokojnosť a spracovanie svojich tieňov a zranení

Workshopy

Termín: 03. 05. 2019 o 13:00

STAŇTE SA MAJSTRAMI ZHMOTŇOVANIA - ovládnite svoj vnútorný magnetizmus príťažlivosti a tým aj svoj osud

Do Vašej pozornosti odporúčame:


 

Michelle tu tiež vystavuje a predáva relaxačno-meditačné CD a tiež prednáša a večer na záver akcie má aj koncert so Suverenom:

TAJOMSTVO LÁSKY - moderný meditačný koncert so striedaním slova Michelle a hudby Suverena o tajomstvách lásky, ktoré by mal každý poznať, kto chce mať harmonické a uspokojivé vzťahy

prednáška póbede: Spracovanie neželaného magnetizmu príťažlivosti nášho sveta tieňov a karmy a ich vplyv na naše vzťahy

 
 
  
 

Michelle tu tiež vystavuje a predáva relaxačno-meditačné CD a prednáša:
1. deň - prednáška vo Veľkej sále o 13.00 - Spracovanie blokád rodovej karmy premietanej do našich vzťahov
2. deň - prednáška v Malej sále o 12.00 - Premena ženy z obete na bohyňu a spracovanie jej zranení uložených do DNA

 

MOHLI STE ZAŽIŤ:

 

Michelle tu tiež vystavuje a predáva relaxačno-meditačné CD a prednáša:
1. deň - sobota: prednáška 15.30 v miestnosti A:
Premena ženy z obete na bohyňu a spracovanie jej zranení zo sveta tieňov

2. deň - nedeľa: prednáška 13.00 v miestnosti A:
Vplyv rodovej karmy na naše vzťahy a spracovanie jej zacyklení a blokád

Odoberajte novinky

Po prihlásení budete od nás dostávať rôzne info o kurzoch, našich aktivitách a občas aj tipy na zaujímavé vzdelávacie dokumenty a filmy.

Viac informácií o spracovaní osobných údajov

Opíšte text z obrázku *


Ak si neželáte dostávať naše e-maily a newslettre, odhláste sa z odberu.

Kontakt a adresa

PYRAMÍDA OSOBNOSTI  - centrum sebarozvoja

 • v Bratislave na Štefánikovej 19, prostredná zelená brána, v chodbe vo vnútri - vpravo cez recepciu a na 1. posch.
 • len 5-10 min pešo od Hlav. železnič.stanice smerom k Primaciálnemu palácu a do centra mesta
 • parkovanie: oproti nám jednosmerná ulička Spojná idúca až k Banskobystrickej - okolo prezid.záhrady alebo hneď na začiatku Spojnej v hotelovej platenej garaži hotela LOFT = vľavo (najbližšie)
 • kontakt na Michelle: 0905 / 637 007 - len v čase od: 12.00 - 13.00 h
 • michelle@pyramidaosobnosti.sk (hlavný mail - počas prázdnin je však nedostupný)
 • pyramidaosobnosti@gmail.com (záložný mail)
  - používajte ho počas prázdnin nášho centra v lete: júl - aug.- sept. a v zime: dec. - jan.
 • zimné prázdniny: do 15.2.2019, kurzy začínajú: od polky februára
 • kde nás nájdete: mapa
 • ochrana osobných údajov - čítajte viac