prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Alchýmia vzťahov

ALCHÝMIA VZŤAHOV II. - odhalenie a spracovanie našich tieňov a blokád v láske a otvorenie sa sexuálnej alchýmii

Termín: sob-neď.: 15.8. od 10.00 - 16.8.2020 do cca 19.00
Miesto: Štefánikova 19 - naše centrum v BA


Alchýmia vzťahov II.

Termín: 15.08.2020 o 10:00
Cena: 120,00 €
Miesto konania: Štefánikova - naše centrum v BA
Trvanie: sob-neď.: 15.8. od 10.00 - 16.8. do cca 19.00

Z dôvodov Korona opatrení - sa tento seminár prekladá  do Bratislavy  do nášho centra na 2 koncentrované víkendové  dni 15.8.-16.8.2020 a za nižšiu cenu od pôvodnej dlhšej verzie semináru.

Naše vzťahy sú nám zrkadlami, odrážajú nám to - čo máme v sebe nespracované, alebo s čím bojujeme, čo odmietame. Zrkadlia nám aj náš vzťah k sebe samým. Ak je plný neúcty, nedôvery v seba samých, strachov z opustenia, nespracovaných boľavých tieňov prežitých v detstve a negatívnych programov rodu - také budú aj naše vzťahy. Lebo cez partnera si toto všetko máme uvedomiť, riešiť a spracovávať. Preto do neho dovtedy nevedome projektujeme naše naspracované záležitosti, dokým ich v sebe nevyriešime aspoň na neutrálnu úroveň. Čím skôr to pochopíme, môžeme popracovať na pritiahnutí partnera podľa našich predstáv, či na zlepšení vzťahu, ktorý máme. Pretože náš život si sami tvoríme našimi vnútornými obsahmi zážitkov a do seba natiahnutými programami. A keď vieme zmeniť tie - zmeníme zákonite aj svoj osobný magnetizmus príťažlivosti a tým aj svoj život.Tomuto a kadejakým iným tajomstvách vo vzťahoch sa venujeme na týchto kurzoch.Vari každý raz zatúži v istom období života po úprimnej láske a rovnocennosti vo vzťahu. Tak sme vlastne už pred vstupom sem naprogramovaní. Naše vedomie sa pri vstupe do hmotnej reality rozdeľuje na dve polarity: prejavenú a neprejavenú. Tak raz prirodzene začneme hľadať tu našu stratenú, teda skrytú polovičku. Netušíme, že ona je v nás samých a čaká na svoje vytiahnutie na povrch a na splynutie s našou prejavovanou polaritou vedomia do jednoty. V plnej harmónii, prijatí  a spolupráci. Deje sa to cez skúsenosti s našimi partnermi, kedy sa učíme prijímať  ich protipóly a zmieriť sa s nimi.  Až ich ozaj plne integrujeme do svojho životaa tým aj vedomia.

Tento cyklus partnerských vzťahových seminárov vám ukáže - inšpirácie, nápady, ponúkne cvičenia a meditácie, zamyslenia a rôzne techniky, cez ktoré môžete rôzne vaše blokády na ceste za láskou a naplnenými vzťahmi  spracovať, posunúť sa ďalej a pritiahnuť si k sebe partnera podľa svojich predstáv. Sú základnou abecedou rozvoja seba a svojich vzťahov.

Ženy sa na tejto planéte vždy potrebovali spoločne spájať, stretávať a podporovať na svojej ceste. V dávnejších časoch sa pravidelne v časoch ich cyklu vzdialili z komunity, kde žili a týždeň strávený v čiste ženských kruhoch bol pre ne posvätný - patril len im. A masážam, očistám, meditáciám, spevom, tancom a spájaním sa s matkou Zemou, rôznym rituálom a vzájomnému odovzdávaniu si skúseností o mužoch, o magickej sexualite a láske, o výchove detíi i o celkovom živote...
Nepociťovali v tej chvíli žiadnu záťaž, stres, tlak, len liečivú silu vzájomne sa podporujúcej prejavovanej lásky i súcitu a pohody prežitej v lone prírody. A tak si svoje ženstvo mohli po každej stránke oveľa viac užívať - ako stresom a prácou uštvané ženy dnes. Na seminároch tohto druhu si vytiahneme množstvo zážitkov a poznaní z týchto čias a prenesieme do našich životov. Pretože naše oddelenie sa  od seba samých i od prírody týmto moderným spôsobom života nám naše ženstvo, jeho silu ako aj  tajomstvá zobralo.
Ženy sa potom prepolovávajú do mužských energií bojovnosti, budovania kariéry, či rôznej inej tvrdosti. A dokonca neraz dávajú svoje deti - zmysel života žien, vychovávať svojím mužom. Tak to však vôbec nemalo byť. Preto sa nám dnešné vzťahy tak rýchlo rozpadajú a strácajú svoju vášeň.

A my ich v sebe znovu objavíme vo vzájomných kruhoch podpory, pochopenia, pomoci, liečenia, hier i terapií, zábavy i uvoľňovania blokujúcich programov a negatívnych zážitkov...

Kurz je  vybraným koncentrátom tém a cvičení z dlhodobej školy sebarzovoja v Bratislave - z druhého až štvrtého ročníka, ako aj z dovoleniek pri mori (ktorá sa r. 2020 koná už po 20.ty krát v Pyramide osobnosti.)

 

Z PROGRAMU ALCHÝMIE VZŤAHOV II.  (voľné pokračovanie alchýmie I.):
odhalenie a spracovanie našich tieňov a blokád v láske
a otvorenie sa sexuálnej alchýmii


1./ blok - mužsko-ženské odlišnosti a rozdielne pohľady na všetko okolo seba a všadeprítomná dualita
a ako sa z toho navzájom pri spolužití nezblázniť  

Tu sa dočkáte toho, ako sa navzájom prijať aj so svojími odlišnosťami a ako si vybudovať  vzťah plný podpory, lásky a pochopenia a ako spolu komunikovať, aby sme si rozumeli a budeme tiež rozoberať ako sa protipóly duality z celého univerza premietajú do mužov a žien a tým tvoria ich základné vlastnosti a odlišnosti, pretože ich miešaním si rozbíjame protipólovú sexuálnu príťažlivosť a aj vzťahy

2./ blok - karmické lekcie vo vzťahoch
- ako ich pochopiť a zvládnuť

Budeme sa rôznych strán venovať karmickým vzťahom s rodičmi a deťmi – ako si ich priťahujeme do tejto reality a ako si preberáme a navzájom posúvame nezvládnuté karmické skúšky a tiež  sa naučíme rôzne hlboké očisťovania rodových vzorcov a karmy cez zážitkový - emočný i mentálny programový svet naraz, otvorenie podvedomia i záznamov DNA  - prepis pôvodných zážitkových odtlačkov i nové preprogramovanie

 3./ blok - čo mám vo svojom osobnom magnetizme
príťažlivosti, aký je môj svet tieňov
?  

Viem - čo vlastne nosím vo svojom skrytom svete tieňov? Ako spoznať negatívne vzorce a tiene môjho rodurodovú karmu a spôsoby jej spracovávania a odstraňovania?

4./ blok základy úspešného vzťahu stoja na... 

Dá sa tu vôbec v tejto dualite tretej dimenzie dosiahnuť stav vyššej tolerancie  a bezvýhradného prijatia druhého? Niečo o bezpodmienečnej láske,  o tom: ako sa stať vysnívaným partnerom svojej polovičky a povieme si o vhodných prejavoch lásky a služby svojmu partnerovi a budeme odhaľovať aj tie naše

5./ blok - sexuálna alchýmia osobnej transformácie
a energia kundalíni   

Po prečistení niektorých blokád sa postupne dopracujeme k pochopeniu toku sexuálnych energií v našom tele - čo je cieľom zušľachtenej vyššej sexuality podľa staroegyptských mystérijných škôl. Ako sa môžme vo vzťahoch  - vzájomné liečiť?

 

 Z PROGRAMU ALCHÝMIE VZŤAHOV I.
naše vzťahy sú zrkadlom vzťahu k nám samým - o dôležitej sebaúcte, sebaláske a spokojnosti
a spracovaní poučení z minulých vzťahov


1./ blok - musia naše vzťahy vždy skončiť bolestnými rozchodmi

Prečo sa dnes tak rýchlo rozpadajú vzťahy? Natrafili sme len na zlých partnerov? - v čom tie rozpady väzia? Dozviete sa niečo o varovných príznakoch rozpadajúcej sa lásky – ktoré neraz prehliadame a ako zistíme či nás vzťah už nie je mŕtvy?

Povieme si aj o skutočných dôvodoch pre rozchod a ako sa im vyhnúť pri únave vzťahu a keď už príde rozchod - ako sa čo najrýchlejšie z neho zregenerovať a opäť začať žiť a rozkvitať?

2./ blok - keď prepukne kríza a vo vzťahoch začínajú hádky  

Aké robíme najčastejšie chyby vo vzťahoch a čím od seba odháňame svojich partnerov? Čo s tým - keď náš spoločný rast vo vzťahu zablokuje ego a pýcha... A ešte niečo o sebazničujúcich programoch - ktoré nás vo vzťahoch držia v zajatí a programy obetí a manipulátorov - ako zostať nezávislý a nepodrobený

3./ blok - ako sa zbaviť negatívnych emócií - ktoré nám blokujú vzťahy?

Vysvetlíme si - ako sa zbaviť obáv, strachov, stresov, neistôt a vôbec negatívnych emócií a ako dosiahneme svoju tak prepotrebnú celistvosť a pevne zakorenenie v tejto realite - a by sme boli sebavedomé bohyne, po ktorých muži túžia

4./ blok - moja sebaúcta a sebaláska sú základom
všetkých našich ďalších vzťahov  

Najprv musím pochopiť seba samého a zistiť - kto vôbec som,  lebo všetky moje vzťahy sú odrazom vzťahu mňa k sebe samej/-ému, základom vzťahov je: mať vybudovanú skutočnú sebahodnotu, máš jasné svoje hranice a pravidlá? Ako byť šťastný a úspešný 

5./ blok - otvorenie sa  samým dobrým veciam
a ako si ich vpustiť do života  

Viete - ako otvoriť svoje srdce božskej láske a nezostať navždy zranenou zatŕpknutou bytosťou? A viete - ako sa stať  magnetom pre svoju vysnívanú spriaznenú dušu a ako si ju pritiahnuť do života?

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Možnosť prihlásenia sa  na kurz je cez prihlásenie sa tlačitkom pod názvom kurzu, hore na tejto stránke:  chcem sa zúčastniť.
Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi prihlásenou osobu a organizátorom workshopu.

Poplatok za dvojdňový víkendový intenzívny workshop je 120,- € na 1 osobu. Pripravte sa na  intenzívnu prácu do večera.

Vaša prihláška bude akceptovaná až na základe uhradenia zálohy za workshop vo výške 50,- € na účet Pyramidy osobnosti. Info o zaplatení vám príde po vašej registrácii automaticky z webovej pošty na váš mail ako potvrdenie registrácie
Ak by ste tento mail nenašli nikde - ani v spamoch, či náhodne odfiltrovaný aj do reklám (najmä v gmailoch): skúste opakovane poriadne potvrdiť všetky kroky rezervácie... alebo nám dajte vedieť bežným mailom na obe adresy: michelle@pyramidaosobnosti.sk   a   pyramidaosobnosti@gmail.com  - vaše prihlásenie sa

Poštu zo SPAMOV v takom prípade hneď po prvom mailíku odobrite pre našu ďalšiu komunikáciu ako dôveryhodnú, či povolenú, nech vám ďalšia už chodí do normálnej pošty.
 
V prípade neúčasti na kurze z dôvodov na strane prihlásenej osoby sa záloha za workshop nevracia. Môže sa presunúť na iný termín.

Teším sa na vzájomné obohacovanie sa s vami a príjemný čas spoločne strávený v našom centre na Štefánikovej 19 v BA.

 


Galéria