prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Alchýmia ženy / Alchýmia vzťahov

ALCHÝMIA ŽENY V. - práca s energiami a tvorivou sexuálnou silou využívanou na uzdravovanie a omladzovanie

Termín: Akcia sa už konala
Miesto: Bratislava - Štefánikova 19, 1.posch
Trvanie: sob-neď.: 30.4.- 1.5. 2022 | Cena: 120,00 €


 • ak nevieme zachytávať informácie a výzvy na sebarozvoj a zdokonaľovanie od nášho vyššieho JA v podobe rôznych symbolov až po zrkadlenia od partnerov a ľudí okolo nás, prechádzajú k nám z duchovnej roviny hlbšie do mentálnej a emočnej... keď ich nevieme spracovať a zvládnuť = posúvajú sa až do fyzickej do podoby rôznych zdravotných ťažkostí, chorôb, úrazov a blokád 
 • náš život si sami tvoríme našimi emóciami, postojmi a myšlienkami a do seba natiahnutými programami hlavne z detstva, ktoré vyhľadávame aj s našimi rodičmi na základe našej karmy - nezvládnutých plánov nutných skúšok v hmotnosti... keď ich vieme pochopiť a zmeniť - zmeníme zákonite aj svoj vnútorný magnetizmus príťažlivosti a tým aj kvalitu svojho života, ak nie - tak sa v nich dokola cyklíme, až kým ich správne nepochopíme a nespracujeme
 • týmto seminárovým víkendom venovaným ženám a vzťahom vrcholíme hlbokou prácou s energiami, ako aj vnútornou alchýmiou v duchu mysterijnej tantry = cez ktoré sa budeme učiť liečiť a harmonizovať naš energetický a fyzický systém, dobíjať sa životnou silou a vitalitou, regenerovať a omladzovať  = čo zvlášť v týchto náročných časoch pre udržania zdravia a psychickej rovnováhy veľmi potrebujeme

Výnimočná akcia: ak vezmete so sebou kamarátku, sestru či matku - dostanete ZĽAVU 40 € a DARČEK: relaxačno-meditačné CD 7 z čias starovekých egyptských mystérií a chrámových škôl venované alchýmii

2-dňové hlboko transformačné a zážitkové kurzy (na pokračovanie) o vzťahoch, uvoľnení blokujúcich rodových programov našich predkov, preliečenie zranení, pritiahnutie svojej spriaznenej duše či o transformačnej a omladzujúcej alchýmii - v ktorých môžete očistiť a transformovať rôzne svoje blokády na ceste za šťastím, seba vyjadrením, seba realizáciou až po lásku.

V láskyplnej a bezpečnej atmosfére sa dozviete veľa tajomstiev o sebe, ako aj veľa zaujímavostí o vzťahoch - čo by ste mali vedieť, keď ich chcete mať šťastné a láskou naplnené. Tieto a ako aj mnohé ďalšie môžete komplexne nájsť aj v troch mojich dovolenkách, tradične skoro 20 r konaných vždy v júni pri mori, alebo teraz na Počúvadle pri Banskej Štiavnici

Keďže žijeme v duálnej forme hmotnej existencie - sme tak v našej DNA naprogramovaní: že každý raz zažije túžbu nájsť svoj doplňujúci protipól - aby sme stali opäť celistvými. Pretože vedomie sa pri vtelení do tejto reality delí na prejavené (väčšinou podľa pohlavia) a neprejavené (skryté v našich hĺbkach), o ktorom veľa razy nič netušíme. Tak nám partneri dopĺňajú to - čo sami v sebe a so sebou nemôžeme prežiť. Učíme sa teda cez nich prijímať, rešpektovať či zmieriť sa s často až odmietanými protipólmi tejto duality.

Ale často namiesto toho, aby sme si ich vážili a považovali nové objavovanie opačných polarít v tom druhom za zaujímavé dobrodružstvo - proti sebe len bojujeme, vzdorujeme, nespolupracujeme. A tým si zbytočne ubližujeme a potom sa nevieme z tých zranení, sklamaní a bolestí pozbierať. Vtedy sa oni stávajú naším skrytým vnútorným obsahom a a nevedomky vyžarovaným magnetizmom príťažlivosti na tie isté energie, ktoré sme doteraz správne nespracovali a neprežívali. Inak sa budeme cykliť v nešťastiach dokola až kým ich neodhalíme a hĺbkovo nespracujeme.

Keďže nás v škole nenaučili základné pravidlá o živote v tejto dualite a jeho hlbšom zmysle, o polaritných vzťahoch, o zrkadleniach svojich nespracovaných hlboko skrytých tieňov (t.j. to - čo nechceme alebo nevieme riešiť a pred čím utekáme), o našom vnútornom nevedomom magnetizme príťažlivosti, rezonancií, rodovej dedičnosti či tzv. osobnej karme - nevieme sa z mnohých nešťastí a záťaží rodu aj po celý život vymotať.

Niektoré ženy len celý život snívajú o svojom dokonalom princovi na bielom koni, ale neuvedomujú si, že muži z nás bohyne hodné úcty a starostlivosti zväčša nedokážu spraviť. Oni tu sú hlavne pre poznávanie hmoty a prácu s ňou. Sivé nevyýrazné a zľaknuté myšky si princov priťahujú možno ledva v rozprávkach. Ale kto pozná zákon príťažlivosti rovnorodého - pochopí = že je to naša práca: prejsť svojou osobnou vnútornou premenou, zvládnuť svoje tiene, ktoré do seba nasávame nielen z našich boľavých skúseností, ale i nášho rodu, preliečiť ich a na ich základe zosilnieť a rozkvitnúť v magicky príťažlivú bohyňu. 

Na kurzoch Alchýmie sa po pochopení sveta tieňov a jeho spracovávaní postupne dostaneme do tých najväčších skrytých hĺbok našej duše plných tajomstiev a neuveriteľnej vnútornej kozmickej sily ženy...


Ženy sa na tejto planéte vždy potrebovali spoločne spájať, stretávať a podporovať na svojej ceste.
V dávnejších časoch sa pravidelne v časoch ich mesačného cyklu vzdialili z komunity, kde žili a zhruba týždeň strávený v čiste ženských kruhoch bol pre ne posvätný - patril len im. A masážam, očistám, meditáciám, spevom, tancom a spájaním sa s matkou Zemou, rôznym rituálom a vzájomnému odovzdávaniu si skúsenosí o mužoch, o magickej sexualite a láske, o výchove detí i o celkovom živote... Nepociťovali v tej chvíli žiadnu záťaž, stres, tlak, len liečivú silu vzájomne sa podporujúcej prejavovanej lásky i súcitu a pohody prežitej v lone prírody a týmito energiami sa dobíjali a posilňovali. A tak si svoje ženstvo mohli po každej stránke oveľa viac užívať - ako stresom a prácou uštvané ženy dnes.

Na seminároch tohto druhu si vytiahneme množstvo zážitkov a poznaní z týchto čias a prenesieme do našich životov. Pretože naše oddelenie sa od seba samých i od prírody týmto moderným spôsobom života nám naše ženstvo, jeho silu ako aj  tajomstvá zobralo. Ženy sa potom prepolovávajú do mužských energií bojovnosti, budovania kariéry, či rôznej inej tvrdosti. A dokonca neraz dávajú svoje deti - zmysel života žien a božských matiek, vychovávať svojím mužom. Tak to však vôbec nemalo byť. Preto sa nám dnešné vzťahy tak rýchlo rozpadajú a prepólované strácajú svoju vášeň. A mnohé ženy potom nešťastné plačú, alebo nadávajú na mužov - že ich nedokážu plnou pozornosťou milovať, či postarať sa o ne.

My  v sebe znovu svoju  pôvodnú ženskú silu, ušlachtilosť bohýň a múdrosť vediem objavíme vo vzájomných kruhoch podpory, pochopenia, pomoci, liečenia, hier i terapií, zábavy i uvoľňovania blokujúcich programov a negatívnych zážitkov... Spoločne sa budeme ponárať do svojich hĺbok a lepšie spoznáme samé seba, svoj svet nespracovaných tieňov a rezerv, ale aj svoju ženskú silu, kvality a schopnosti, ktoré nám náš život zlepšia a spravia jasnejším a zaujímavejším... A keď žena prijme samu seba a vstúpi do svojich trinástych komnát - je to hneď na nej vidieť: omladne, uzdraví sa, rozkvitne a jej vzťahy sa zlepšia...

Kurz je  vybraným koncentrátom tém a cvičení z niekoľkoročnej školy sebarozvoja v Bratislave - z druhého až piateho ročníka, ako aj  tradičných  sebarozvojových a očistných dovoleniek  (ktoré sa konajú iba v Pyramíde osobnosti od počiatku jej činnosti.)


Z PROGRAMU ALCHÝMIE VZŤAHOV V. 

Z obsahu:
Alchýmia osobnej transformácie -  náš ponor do seba a svojich tajomstiev pokračuje ešte hlbšie   

 • čistenie svojej duše a uvoľňovanie rôznych jej blokád a zranení
 • základné zásady a princípy vedúce k dlhovekosti a zdraviu
 • sebapoznávanie a sebapremena
 • pochopenie toku energií v našom tele a ich dobíjanie, regenerovanie a prehlbovanie 
 • omladzovanie a recyklácia energie v našom tele a jeho energetickom systéme
 • prenastavenie seba a svojho DNA systému
 • vzájomné energetické alchymické liečenia
 • energetická meditácia na uzdravovanie pomocou rezonancie zvukov a spevov a programov chanellingu
 • ako vyzerá sexuálna alchýmia single a s partnerom 

 


ORGANIZAČNÉ POKYNY

Poplatok za dvojdňový víkendový intenzívny workshop je 120,- € na 1 osobu. Pripravte sa na intenzívnu prácu prvý deň do neskoršieho večera. Druhý do cca 19-ej...

Možnosť prihlásenia sa na kurz je cez prihlásenie sa tlačitkom pod názvom kurzu, hore na tejto stránke:  chcem sa zúčastniť.
Zaslaním tejto záväznej prihlášky cez web systém vzniká zmluvný vzťah medzi prihlásenou osobu a organizátorom workshopu.

Vaša prihláška bude akceptovaná až na základe uhradenia zálohy za workshop vo výške 50,- € na účet Pyramidy osobnosti. Info k zaplateniu s potvrdením vášho prihlásenia sa na našu akciu vám príde aicky po stlačení bordového tlačítka CHCEM SA ZÚČASTNIŤ aicky z webovej pošty na váš mail ako potvrdenie registrácie
Ak by ste tento mail nenašli nikde - ani v spamoch, či náhodne odfiltrovaný aj do reklám (najmä v gmailoch): skúste opakovane poriadne potvrdiť všetky kroky rezervácie, alebo ju odkliknite z iného web prehliadača... Ak  ho stále nenájdete - dajte  nám vedieť bežným mailom na obe adresy: michelle@pyramidaosobnosti.sk   a   pyramidaosobnosti@gmail.com  - vaše prihlásenie sa a uveďte tam aj váš telefon a celé meno, skontaktujeme vás.

Poštu nájdenú v SPAMOCH v takom prípade hneď po prvom mailíku odobrite pre našu ďalšiu komunikáciu ako dôveryhodnú, či povolenú a mailovú adresu uložte do adresára  - nech vám ďalšia už chodí do normálnej pošty.

Teším sa na vzájomné obohacovanie sa s vami a príjemný čas spoločne strávený v dôvernom a bezpečnom prostredí. 

 


Galéria