prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Alchýmia vzťahov

ALCHÝMIA VZŤAHOV I. - naše vzťahy sú zrkadlom vzťahu k nám samým - sebaúcta a sebaláska, spracovanie tieňov

Termín: sob a neď.: 8.6. od 10.00 - neď. 9.6.: do 19.00
Miesto: Ezofit - Komenského 3, Košice


Alchýmia vzťahov I.

Termín: 08.06.2019 o 10:00
Cena: 110,00 €
Miesto konania: Ezofit - Košice, Komenského 3
Trvanie: sob a neď.: 8.6. od 10.00 - neď. 9.6.: do 19.00

Vari každý raz zatúži v istom období života po úprimnej láske a rovnocennosti vo vzťahu. Tak sme vlastne už pred vstupom sem naprogramovaní. Naše vedomie sa pri vstupe do hmotnej reality rozdeľuje na dve polarity: prejavenú a neprejavenú. Tak raz prirodzene začneme hľadať tu našu stratenú, teda skrytú polovičku. Netušíme, že ona je v nás samých a čaká na svoje vytiahnutie na povrch a na splynutie s našou prejavovanou polaritou vedomia do jednoty. Deje sa to cez skúsenosti s našimi partnermi, kedy sa učíme prijímať protipóly a zmieriť sa s nimi. Naše vzťahy sú nám zrkadlami, odrážajú nám to - čo máme v sebe nespracované, s čím bojujeme, čo odmietame. Zrkadlia nám vlastne náš vzťah k sebe samým. Ak je plný neúcty, nedôvery v seba samých, strachov z opustenia, nespracovaných boľavých tieňov prežitých v detstve, programov rodu - také budú aj naše vzťahy. Lebo cez partnera si toto všetko máme uvedomiť, riešiť a spracovať.Tento cyklus partnerských vzťahových seminárov konaných teraz v Košiciach (Ezofit na Komenského3) vám ukáže
- inšpirácie, nápady, ponúkne cvičenia a meditácie, zamyslenia a rôzne techniky, cez ktoré tieto blokády môžete spracovať, posunúť sa ďalej a pritiahnuť si k sebe partnera podľa svojich predstáv. Sú základnou abecedou rozvoja seba a svojich vzťahov.

 

Z PROGRAMU ALCHÝMIE VZŤAHOV I.

 

1. blok - musia naše vzťahy vždy skončiť bolestnými rozchodmi?

* čo sa deje s našou láskou? - prečo sa tak rýchlo rozpadá? natrafili sme len na zlých partnerov?

* ako rozoznať zamilovanosť od skutočnej lásky a neprepadnúť svojim ilúziám a projekciám o nej?

* varovné príznaky rozpadajúcej sa lásky – ako zistíme či nás vzťah už nie je mŕtvy?

* skutočné dôvody pre rozchod a ako sa im vyhnúť pri únave vzťahu

* keď už príde rozchod - ako sa čo najrýchlejšie z neho zregenerovať
  
a opäť začať žiť a rozkvitať?

 

2. blok - keď prepukne kríza a vo vzťahoch začínajú hádky

* najčastejšie chyby vo vzťahoch a čím od seba odháňame svojich partnerov

* nikdy nerobte druhých zodpovedných za to - ako sa vy cítite!

* keď náš spoločný rast vo vzťahu zablokuje ego a  pýcha

* byť vo svojom strede a nezávislý 

 

3. blok - čo mám vo svojom osobnom magnetizme príťažlivosti, aký je môj svet tieňov?

* ako sa zbaviť obáv, strachov, stresov, neistôt a vôbec negatívnych emócií?

* spoznanie negatívnych vzorcov a tieňov môjho rodu,
   rodová karma a spôsoby jej spracovávania a odstraňovania

* sebazničujúce programy - ktoré nás vo vzťahoch držia v zajatí a programy obetí
   a manipulátorov

 

4. blok - radosti a bolesti duality - prečo tu  musíme prežívať oboje?

* dualita protipólov a ich príťažlivosť pre udržanie rovnováhy vesmíru, no zároveň
   aj utrpenie spojiť ich do jednoty na zemi

* ako dosiahnem svoju celistvosť?

* čo mi chce odhaliť zrkadlenie partnera? ako ho mám správne chápať?

 

5. blok - moja sebaúcta a sebaláska sú základom všetkých našich ďalších vzťahov

* najprv ja a pochopenie seba samého, lebo všetky moje vzťahy sú odrazom vzťahu mňa
   k sebe samej/-ému

* máš vybudovanú skutočnú sebahodnotu, máš jasné svoje hranice a pravidlá?

* ako byť šťastný a úspešný 

 

6. blok - otvorenie sa  samým dobrým veciam a ako si ich vpustiť do života

* ako otvoriť svoje srdce božskej láske a nezostať navždy zranenou zatŕpknutou bytosťou?

* ako byť v súlade so sebou samým a s vibráciami toho - čo chceme dosiahnuť?

* kedy je ten najsprávnejší čas na pritiahnutie si svojho partnera a ako to urobiť?

* staňte sa magnetom pre svoju vysnívanú spriaznenú dušu

 

 

 

Z PROGRAMU ALCHÝMIE VZŤAHOV II.  (pokračovanie na jeseň):

1. blok - mužsko-ženské odlišnosti a rozdielne pohľady na všetko okolo seba
a ako sa z toho navzájom pri spolužití nezblázniť

* tu sa dočkáte toho, ako si vybudovať vzťah plný podpory, lásky a pochopenia

* ako sa protipóly duality z celého univerza premietajú do mužov a žien a tým
   tvoria ich základné vlastnosti a odlišnosti

* pôvodné roly mužov a žien, ako nám ich nastolil naši stvoritelia – programátori,
   ich porušovanie v patriarcháte či aj pomiešanie dnes nám ničia partnerské vzťahy
   a ich pôvodné spolupracujúce úlohy

 

2. blok - karmické lekcie vo vzťahoch - ako ich pochopiť a zvládnuť

* keď nás zacyklia karmické uzly, ktoré si hneď nevšímame

* mechanizmus fungovania karmy v hmote

* karmické vzťahy s rodičmi a deťmi – ako si ich priťahujeme do tejto reality

* spôsoby očisťovania rodových vzorcov a karmy

 

3. blok - sexuálna alchýmia osobnej transformácie a energia kundalíni

* čo je cieľom zušľachtenej vyššej sexuality, staroegyptské mystériá

* tantra a kozmický orgazmus

* vzťahy - vzájomné liečenie dotykom a láskou a ich priorita: vzájomná
  podpora duchovného rozvoja

 

4. blokzáklady úspešného vzťahu sú postavené na...

* dá sa tu vôbec v tejto dualite tretej dimenzie dosiahnuť stav vyššej tolerancie
   a bezvýhradného prijatia druhého
? niečo o bezpodmienečnej láske...

* poznáte jazyky lásky svojho partnera a seba samých?

* ako sa stať vysnívaným partnerom svojej polovičky

* láska je najväčšia transformačná sila vesmíru

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Zaslaním vyplnenej registrácie a prihlášky cez web na túto akciu vzniká zmluvný vzťah medzi prihlásenou osobu a organizátorom kurzu.

Poplatok za dvojdňový víkendový intenzívny workshop je: 110,- € / 1 osoba.

V prípade neúčasti na kurze z dôvodov na strane prihlásenej osoby sa záloha 50 € za workshop nevracia. Info o nej - kam ju zaplatiť vám po prihlásení príde do mailu. Ak sa nezúčastníte - posunúť ju môžte druhej osobe.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Možnosť prihlásenia sa  na kurz je cez tlačitko povedľa názvu kurzu hore:  chcem sa zúčastniť

Pri nepodarenom prihlásení sa cez web = sa hláste individuálne na oba e-maily a nezabudnite okrem mena uviesť aj váš telefón pre ďalší kontakt.: michelle@pyramidaosobnosti.sk   a    pyramidaosobnosti@gmail.com