prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Škola sebarozvoja
Ak vyviniete hlbokú túžbu po poznaní prameniacu priamo z vašej podstaty,
určite vás čoskoro kontaktujú bytosti svetla, ktoré vo vás zapália vaše vlastné svetielka.
Nikdy nedovoľte, aby zhasli iba preto, že ich z vonkajšieho nechápajúceho prostredia dusí priveľa tieňov.
Vždy je totiž dosť tých, ktorí práve to vaše múdre svetielko hľadajú,
aby im ukazovalo smer na ich životnej ceste.

(z CD IV.)

KOMPLETNÁ ŠKOLA SEBAROZVOJA PRE VYTRVALEJŠÍCH

Mnoho ľudí vie, že keď sa chcú skutočne v niečom zdokonaliť a pohnúť vpred je k tomu nevyhnutný pravidelný a poctivý tréning, aby sme nové návyky a programy dokázali dostať  z hlavy aj do praxe života. Preto kto má vytrvalejší záujem rozvíjať sa nielen teoreticky, ale aj prakticky vo všetkých troch rovinách ľudskej osobnosti - môže sa prihlásiť na špeciálne semináre v našej škole sebarozvoja.

CELOSTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ - kompletná škola sebarozvoja

Termín: 06. 02. 2023 o 18:00
Miesto: Bratislava - Štefánikova 19
Trvanie: od 6.2.2023 - každý pondelok (18.00 - 21.00/30 h) = online od 7.2.2023 - každý utorok (18.00 - 21.00/30 h) = naživo

Celostný osobnostný rozvoj - 1.roč. ONLINE - pond. od 06.02.2023 Cena: 60,00 €Celostný osobnostný rozvoj - 1.roč. NAŽIVO - utor. od 07.02.2023 Cena: 80,00 €


 • Pravidelná viacročná komplexná škola sebarozvoja pre vytrvalejších s hlbokým ponorom do nášho vnútorného sveta,do sveta silných transformačných zážitkov a sebapoznania cez teóriu, prax, ale aj hru a zábavu a vzájomné spoločné interakcie a prežité dobrodružstvá v rovnako vyladenom kolektíve.
 • Iba trpezlivý a pravidelný tréning z vás urobí raz majstra! V tomto prípade majstra vlastného života... Postupujeme zhruba koncentrovane podľa učení starovekých mysterijných škôl zasvätencov a postupne sa učíme ovládať myseľ, dušu a telo, aby sme tak prebudili do plnej sily nášho ducha a mohli využívať rôzne jeho kvality a schopnosti.

     STRUČNE:

 • NAUČÍTE SA venovať vášmu telu – komunikovať s ním, omladzovať ho a očisťovať, uzdravovať, predlžovať svoj vek, cvičiť energetizujúce, liečivé a omladzovacie cvičenia
 • pracovať s vašou dušou a živlami - spracovávať a čistiť negatívne emócie a traumatizujúce zážitky a uvoľňovať ich z DNA a podvedomia, ovládať nálady, pracovať s energetickým systémom, porozumieť mystickej vyššej láske a jej duchovnej sexualite a tantre
 • tvoriť svoj svet mysľou - odhalíte jej nevyužívanú silu, naučíte sa koncentrácii a tvorivosti pri zhmotňovaní vašich zámerov, prebúdzať intuíciu, ovládnuť a čistiť svoje podvedomie
 • rozvíjať a otvárať rovinu ducha a odhaľovať tajné poznania vyspelých kultúr - pochopenie princípov st.učení, mágie svetla a sebauzdravovania, alchýmie - vnútornej hĺbkovej transformácie, aktivácie merkaby a spracovanie svojej karmy, spojenie s bytosťami svetla a majstrami starých učení a kadečo ďalšie

 


..  BLIŽŠIE INFO:

 • 1.ročník sa otvára len raz do roka a trvá do cca polky či konca júna
  - otvárame 2 kurzy - možný ONLINE v pondelky o 18.00 alebo NAŽIVO v utoroky 
 • my vás pre vaše zvýhodnenie netrápime celou väčšou platbou naraz za celý ročník. 
  Platí sa v mesačných intervaloch za štyri seminare - 80 €ur NAŽIVO,
  alebo 60 € - v prípade ONLINE.
 • škola sebarozvoja trvá po celý rok - raz týždenne večer s dlhšími prázdninami
  v zime i počas celého leta (2-2,5 mes)
 • semináre sa konajú  od 18.00 hod – do cca 21.00 hod  = trvajú  cca 4  vyučovacie hodiny
  a možno i dlhšie navyše  (pre obmedzený počet miest – hláste sa dostatočne vopred).

 • pokračovania do druhého ročníka začína po letných prázdninách cca v polovičke septembra 

V tomto všestrannom kurze sebarozvoja rozvíjajúcom všetky tri roviny ľudskej osobnosti: (fyzickú, duševnú - naše emócie a duchovnú) = zmeníte úplne pohľad na univerzum, život, problémy a hodnoty okolo vás a pochopíte, o čom by tu ten život mal byť a čo všetko si môžete počas neho užiť, vyskúšať, vytvoriť.

 

Ochutnáte všetky dôležité zážitky a zastávky na vašej ceste sebapremeny od zosilnenia a zakorenenia sa v hmote, cez vyharmonizovanie emócii a rozvoj transformačnej sily lásky vašej duše, rozvoj schopností vašej mysle, prebudenie vášho tvorivého ducha až po tajomnú mystiku a poznanie starých vyspelých kultúr, aj vyššieho božského pôvodu.

Získavané  vedomosti  a  nadhľad  tu  budete  trpezlivým tréningom ale zároveň aj s hravou
formou
zapracovávať do praxe života, aby sa stali vašimi pevnými návykmi a každodennou súčasťou a niekam vás naozaj posunuli na ceste za šťastím, zdravím, osobnou silou, harmóniou, úspechom a láskou.

Začnete si viac vážiť, vnímať a cítiť život a každú darovanú minútu sebauvedomelého bytia, naučíte sa ich hlbšie prežívať a pochopíte pravý zmysel a tým aj smerovanie svojej existencie.

Spoznáte tu svoju pravú podstatu a nájdete cestu k svojmu vlastnému nekonečnému zdroju energie, lásky a múdrosti, ktorú sme tu v extrémnom materializme stratili, aby ste sa dopracovali ku kvalitnejšej existencii a ľahšie zvládanému životu so všetkými jeho skúškami... (viac sa dozviete v popise v hlbšej úrovni daného kurzu)

..

Možno sa vám  5 - 6  (neraz si vyžiadate aj 7 - 8) semestrov intenzívnej práce na sebarozvoji zdajú v dnešnom rýchlom svete pridlhé, ale keď prídete do druhého - tretieho ročníka (= semestra), zistíte - že už nebudete chcieť skončiť a od nás odísť a sami budete žiadať o predlžovanie jeho ročníkov plných zábavnej praxe, i priateľstiev, lebo nemajú vlastne nikdy konca ako každé poznávanie... Podobne, ako aj tie ostatné ročníky pred vami :-)

Skutočným majstrom v akejkoľvek oblasti sa stávame až po dlhodobej trpezlivej praxi... Nejde byť ním zrýchlene za víkend, či mesiac... Aj keď nás také semináre nakopnú a trochu zrelaxujú, do nášho vnútra sa stabilne usadia až po dlhšej praxi a pravidelnom opakovaní. Kto to už vie a pre tú transformáciu už dozrel - uprednostňuje intenzívnejší tréning v akejkoľvek oblasti, aby mal isté výsledky.

A ako to je s dosiahnutím majstrovstva v oblasti celého života?... je to práca na celé pozemské životy, je to vlastne ich hlavný zámer. Preto nedávam ľuďom za ich poznávanie života, ktoré potrebuje  svoje zrkadlenie aj v jeho praktických skúškach - nejaké opečiatkované certifikáty, ktoré niektorí ľudia žiadajú a zbierajú na vytapetovanie si stien - s predstavou, že tak majú certifikovanú múdrosť vo vrecku, či kdesi na stene a môžu ju ponúkať rýchlokvasne ďalej. Kto nás pustí do tejto praxe, je len sám život s jeho skúškami, keď  ich ustojíme. A k tomu netreba žiaden pozemský papier. Ale žiť autenticky vlastným príkladom to, čo chceme učiť druhých, či od nich požadovať. Prebudení ľudia s už vlastným zmýšľaním skutočné skúsenosti (a tým i hodnoty učiteľa) aj tak rýchlo odhalia a rozpoznajú od tých, čo len kopírujú ostatných bez vlastnej prežitej istej cesty životom.

Či vašimi skúškami prejdete = za to vás najlepšie ohodnotí teda len tento jediný povolaný majster = život sám a ja vás na tejto ceste môžem len s pokorou a láskou sprevádzať, podporovať, otvárať tej láske a poznaniu a pomáhať nájsť svoj stabilný stred, uzdravenie, harmóniu a smer v tomto momentálne tak chaotickom období... 


Výber z obsahu učiva v jednotlivých ročníkoch (semestroch):

PRVÝ ROČNÍK

 • po všeobecnom prehľade zloženia univerza a človeka a pochopenia - prečo sme vlastne vôbec tu budete pracovať  s mysľou a odhalíte jej dosiaľ nepoznanú a nevyužívanú silu, na ktorú súčasná pretechnizovaná civilizácia akosi už pozabudla – čo je príčinou mnohých našich nešťastí a problémov a naučíte sa zosilňovať jej magnetickú príťažlivosť, aby ste vedeli dosiahnuť to, po čom túžite a na čo často myslíte a od jej  postupného poznávania a ovládania prejdeme až k zhmotňovaniu našich snov
 • v rôznych cvičeniach a meditáciách sa naučíte ovládať vaše myšlienky, koncentrovať na rôzne obrazy a využívať vašu tvorivosť pre pozitívne usmerňovanie vášho osudu podľa vašich predstáv a pritiahnutie vecí – ktoré vás spravia šťastnými a naplnenými
 • pochopíte silu vyžarovaných myšlienok a emócií a ich dosah na formovanie vašej budúcnosti a teda aj vašej karmy či dharmy
 • prebudíte svoju často krát zaspanú či utlmenú intuíciu, postupne sa už budete učiť pozerať do iných realít a úrovní a nachádzať tam osobné či pracovné inšpirácie, alebo odpovede na rôzne otázky týkajúce sa vašich súčasných udalostí, problémov, aby ste ich správne pochopili a aj pozitívne riešili

DRUHÝ AŽ TRETÍ ROČNÍK

 • sa venujeme nášmu telu z rôznych strán – omladzovaniu organizmu, potrebným očistám, neškodiacej strave, uzdravovaniu fyzického tela, predlžovaniu svojho veku, práci s energiami, pohybovým cvičeniam, rozprúdeniu zablokovanej energii... aby ste tu ušetrenú a získanú energiu dokázali posunúť vyššie 

 • ďalej sa venujeme práci s dušou: v tejto rovine sa budeme venovať spracovávaniu negatívnych energií  z nášho života i našej minulosti, čiže naučíte sa ovládať rovinu vašich emócií, aby vám tie negatívne neodoberali tak potrebnú silu na váš osobnostný rozvoj a pre zdravé fungovanie tela a karmicky spätným účinkom nesťažovali váš život
 • naučíte sa chrániť proti negatívnym myšlienkam, hnevom, ba až vedomým kliatbam, ako aj proti astrálnym nízko-vibračným entitám, ďalej sa budete venovať rozvoju emocionálneho cítenia, čo robíme už od začiatku – ale teraz inými hlbšími technikami, budete sa učiť navodzovať si rôzne stavy nálad, emócií a tak ich vedieť ovládnuť, či si vytvoriť také, aké pre svoje uspokojenie potrebujete... lebo pochopíte, že akýkoľvek emocionálny stav – je vlastne odraz stavu našej mysle a je teda programovateľný = závislý od nás a našich postojov a nie od vonkajšieho sveta
 • potom sa budete učiť pracovať so živlami a pomocou nich sa dostávať do rovnováhy, ďalej diagnostikovať činnosť čakier a pracovať s energetickým systémom, vedieť ho dobíjať, energetizovať, čistiť, či ochraňovať...
 • dopracujete sa k transformácii osobnosti cez prácu s energiami a s najväčšou tvorivou životnou silou kundalíny, ktorú sa naučíte používať pre rozvoj vedomia, ale aj pre uzdravovanie, či omladzovanie, ale aj pre dosahovanie svojich zámerov
 • odhalíme ďalej aj nejaké tajomstvá o našom pôvode a o súčasnej dôležitej prechodovej dobe a prídete na rôzne rady ako  ju zvládnuť

 

ŠTVRTÝ AŽ ŠIESTY ROČNÍK (najvyšší sme mali pre váš záujem 9. ročník)

 • cez očisťovanie negatívnej karmy nášho rodu sa dopracovávame k postupnému čisteniu a spracovávaniu našej osobnej

  a rodovej karmickej záťaže (blokád) a otvárame tak cestu nášmu vzostupu intenzívnou prácou na dosiahnutí našej rovnováhy, sebalásky a sebaúcty

 • osobná transformácia pokračuje vo vyššom levely cez pochopenie seba a našich vzťahov vďaka novému porozumeniu rôznym kozmickým zákonom (zrkadlenia, príťažlivosti rovnorodého, tvorenia osobného magnetizmu a podobne...)
 • potom prejdeme do oblasti  dávnych tajných vied starých vyspelých kultúr – aby sme pochopili, o čom bola ich filozofia a duchovno, v čom spočívala ich liečivá sila, práca so svetlom a uzdravovaním, transmutačná alchýmia, merkaba a čo učili staré egyptské prírodné vedy, ktoré dnes poznáme v podobe mnohých vysokých škôl... ale aj ako využiť do života poznanie modernej kvantovej fyziky a kvantovej terapie                                                                                                     
 • pracujeme na náročnejšej duchovnej úrovni, pretože sa už na tomto stupni stávate vedomí spolupracovníci vesmírnych síl, ktorým nie je ľahostajný osud tejto planéty, prírody a všetkého živého tvorstva v nej, z roviny rozvoja osobnosti prechádzate do vyšších stupňov služby ostatným a objavujete svoje poslanie, tu už pomáhate liečiť nielen druhých, ale hlavne matku Zem a spájate sa s jej energiami, anjelmi a inými vyššími duchovnými bytosťami
 • budeme sa učiť pracovať s našimi vnútornými genetickými programami ako aj o  nadčasových možnostiach aktivovať zvyškovú časť našej DNA
 • venujeme sa aj obľúbeným regresným terapiám a regresným zážitkovým cestám    
 • učíte sa rozvíjať chanelling a komunikáciu s duchovnými učiteľmi a majstrami, preberá sa tu aj

 • posledný najvyšší spôsob rozpúšťania našej negatívnej karmy pomocou energií duchovných majstrov...
 • získavate čoraz odolnejšiu psychiku a silnú tvorivú myseľ, ktoré vo vzájomnej spolupráci ovládajú váš osud a vás samých podľa vašich vlastných predstáv a nie cudzích...
 • rovnako si vybudujete pokornou no sebaistou komunikáciou s vesmírom veľký energetický vplyv na dianie okolo vás s presadzovaním pozitívnych cieľov – stávate sa vedomí spolupracovníci svetla a vyšších síl dobra a lásky a váš život sa mení: ľudia z okolia vás začnú vyhľadávať, lebo také svetlo potrebujú na svojej ceste životom, aj naša planéta vás bude potrebovať – lebo tiež prechádza vývojom do vyšších úrovní a všetko na jej povrchu musí vzostúpiť spolu s ňou... a vy to môžete zvládnuť tiežTECHNICKĚ POKYNY K SPRÁVNEMU PRIHLÁSENIU SA: 
 • na kurz či workshop sa prihláste kliknutím na  bordové tlačidlo: chcem sa zúčastniť,  a objaví sa vám prihlasovacia stránka - cez ktorú sa zaregistrujete na akciu rýchlou cestou odkliknutím prihlášky, potom dostanete na vami uvedenú mailovú adresu obratom potvrdzovací mail s ďalšími potrebnými info k zaplateniu zálohy zaň, ak ho nenájdete - môže sa stať, že  ste spravili chybu pri vyplňaní mailovej adresy, alebo vám odpoveď spadla do SPAMU, či reklám - kam rád hádže poštu najmä gmail pre silné spamové filtre, aby sa tak už nestávalo - treba si uložiť našu adresu a dať povolenie k jej chodeniu do hlavnej nespamovej pošty
 • ak ho nenájdete nikde, zopakujte prihlášku znova - s inou mailovou adresou, či cez iný internetový prehliadač.  Najproblémovejší je starší Internet Explorer 
 • ak vám to znova nevyjde - prihláste sa  na vybranú akciu jednoducho priamo cez mail. Nezabudnite tam uviesť aj váš telefón a pošlite mail na obe adresy: michelle@pyramidaosobnosti.sk   a  pyramidaosobnosti@gmail.com  a my vám pošleme ďalšie info k platbe záloh a potom aj  upozornenie na začiatok kurzu
 • právoplatne ste prihlásení až po uhradení zálohy za kurz = preto nezabudnite do odkazu  pre nás napísať svoje meno a názov kurzu , my potom vieme vašu platbu identifikovať. 
 • pár dní pred začiatkom kurzu vám pošleme mail s pripomienkou k jeho začiatku, no pre všelijaké lockdowny a obmedzovania sa môže kurz posunúť dátumovo na lepšie obdobie, sledujte preto aj vy jeho aktuálne konanie na našom webe

 

Galéria