prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Škola sebarozvoja
Ak vyviniete hlbokú túžbu po poznaní prameniacu priamo z vašej podstaty,
určite vás čoskoro kontaktujú bytosti svetla, ktoré vo vás zapália vaše vlastné svetielka.
Nikdy nedovoľte, aby zhasli iba preto, že ich z vonkajšieho nechápajúceho prostredia dusí priveľa tieňov.
Vždy je totiž dosť tých, ktorí práve to vaše múdre svetielko hľadajú,
aby im ukazovalo smer na ich životnej ceste.

(z CD IV.)

KOMPLETNÁ ŠKOLA SEBAROZVOJA PRE VYTRVALEJŠÍCH

Mnoho ľudí vie, že keď sa chcú skutočne v niečom zdokonaliť a pohnúť vpred je k tomu nevyhnutný pravidelný a poctivý tréning, aby sme nové návyky a programy dokázali dostať  z hlavy aj do praxe života. Preto kto má vytrvalejší záujem rozvíjať sa nielen teoreticky, ale aj prakticky vo všetkých troch rovinách ľudskej osobnosti - môže sa prihlásiť na špeciálne semináre v našej škole sebarozvoja.

CELOSTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ - kompletná škola sebarozvoja

Termín: Akcia sa už konala
Miesto: Bratislava - Štefánikova 19
Trvanie: najbližšie semináre: 11.05. a 08.06.

Názov pokračovania: COR NAŽIVO - 2C/2.semester:
Ako ovládnuť naše telo a bunky – aby nás počúvali
- sebaliečenie a sebapremena na úrovni DNA, magická práca so svetlom a zvukmi
Termín: 08.06.2024 o 10:00
Miesto: Bratislava, Štefánikova 19
Trvanie: sob 10.00 - 20-21.00 h
Cena: 86,00 €

2C/ 2.ročník / 6. seminár:  
Ako ovládnuť naše telo a bunky – aby nás počúvali
- sebaliečenie a sebapremena na úrovni DNA, magická práca so svetlom a zvukmi

Okruh tém, ostatné detaily a tajomstvá až na seminári:

- choroby nám prinášajú dôležité posolstvo, ich trvalé vyliečenie sa nám podarí až po pochopení tohto odkazu
- ako si udržať  zdravie 

- spolupráca s bunkami a našou multidimenzionálnou DNA – kedy nás bunky a podvedomie začínajú počúvať a my ovládame silou svojich zámerov svoje telo
- ako využiť kozmické sily nášho podvedomia pre náš prospech
- ako  podporiť prebúdzanie vašej intuície, tretieho oka a osobnostný rozvoj
- práca so svetlom a jeho informáciami života, jeho programovanie a prenos do nášho systému
- vzorce, presvedčenia a viera ako základ nášho magnetizmu, teda aj osudu,

- naše zámery, túžby a vôľa – ako ich najlepšie preniesť do našej reality a užívať si ich tu
- ako sa dožiť dlhého zdravého veku, spomaliť starnutie a omladzovať svoj organizmus




Názov pokračovania: COR NAŽIVO - 1A/1.semester:
Odkiaľ sme prišli, kam kráčame a čo sa to s nami deje v tejto dobe
- naša cesta, orientácia v živote a pevné zakorenenie
Termín: 29.04.2023 o 10:00
Miesto: vždy sa koná v Bratislave, Štefánikova 19
Trvanie: AKCIA sa už konala!
Cena: 0,00 €

1A/ 1.ročník / 1.seminár:  29.4.2023
Odkiaľ sme prišli, kam kráčame a čo sa to s nami deje v tejto dobe
- naša cesta, orientácia v živote a pevné zakorenenie


Okruh tém, ostatné detaily a tajomstvá až na seminári:

- na počiatku svojho prebudenia musíme zhruba vedieť: skadiaľ sme sem prišli, kto tu zasial život, kto sme a kam kráčame
- aký zmysel tu má náš život v amnézii pamäte na tejto hrubo hmotnej planéte
- prečo sa sem vraciame
- kozmické a duchovné zákony a princípy 
- vývojové cykly a epochy


- kozmické cykly a kde sa teraz v nich nachádzame = čo sa s nami teraz deje a ako tento chaos a tlak ustáť
- prečo je teraz tak veľmi dôležitá naša premena, rozvoj a duchovný vzostup a ako ich dosiahnuť
- uvoľňovanie karmy, transformácia starých vzorcov, rozpúšťanie blokád, čistenie, zvyšovanie vibrácii
- v čom spočíva naša sila a ako s ňou pracovať




Názov pokračovania: COR NAŽIVO - 1B /1.semester:
Akú silu v sebe skrýva naša myseľ a ako zmeniť svoj osud?
– skrývané tajomstvá, chanelling a jasnovidnosť
Termín: 27.05.2023 o 10:00
Miesto: Bratislava, Štefánikova 19
Trvanie: AKCIA sa už konala!
Cena: 0,00 €

1B/ 1.ročník / 2.seminár:   27.5.2023

Akú silu v sebe skrýva naša myseľ a ako zmeniť svoj osud?
– skrývané tajomstvá, ako prebudiť svoju  jasnovidnosť  a chanelling


Okruh tém
(ostatné detaily a tajomstvá až na seminári):

- všetko tu začína a končí myšlienkou... prečo asi a čo to znamená?
- čo vás v škole naschvál neučia o našej mysli
- ako uchopiť podvedomie – aby slúžilo nášmu prospechu
- nedocenená moc správnych autosugescií, sme len program?
- rozprávajte sa so svojím podvedomím a využite jeho kozmické sily vo svoj prospech
- každá myšlienka sa raz zhmotní – ako to prebieha

- myseľ je deštruktér i staviteľ = ako ju používaš ty?
- kontrola myšlienok a ako ich ovládnuť - dá sa to vôbec?
- nutné znalosti o mozgovom prijímači a kadečom ďalšom

- ako si udržať zdravý mozog až do konca života
- mozgové vlny
- vlnová genetika

- základný kľúč nášho úspechu 

- parapsychologické fenomény mysle
- ako prebudiť intuíciu, rozvoj chanellingu a jasnovidnosti




Názov pokračovania: COR NAŽIVO - 1C /1.semester:
Staňte sa majstrami zhmotňovania svojich snov
- manifestačná magická, energetická a tvorivá práca
Termín: 10.06.2023 o 10:00
Miesto: Bratislava, Štefánikova 19
Trvanie: AKCIA sa už konala!
Cena: 0,00 €

1B/ 1.ročník / 2. seminár:  10.6.2023
Staňte sa majstrami zhmotňovania svojich snov
- manifestačná magická, energetická a tvorivá práca a zazrační sila našej mysle


Okruh tém, ostatné detaily a tajomstvá až na seminári:

- priťahujeme si len vlastné obsahy uložené v nás samých
- každá myšlienka sa raz zhmotní – ako to prebieha
- prečo nedostaneme to – po čom túžime
- naše vibračné nastavenie je základ našej príťažlivosti
- emócie – náš navigačný systém

- dovolenie si – náš kľúč k prúdu blahobytia
- sny, orientácia v túžbach a kolesá plánov
- bumerangový efekt našich emócií a myšlienok
- rozpúšťanie a spracovanie negatívnych myšlienok a emócií

- čo nás drží na dne a prečo sa od neho ťažko odráža
- kedy a prečo zlyhávame a čím si kladieme hranice našich možností

- odhaľ svoje rodové programy o peniazoch a postojoch k nim
- ako v našej DNA a vedomí zmeniť uložené programy nedostatkov a strachov o budúcnosť
- peniaze = energia, samy sme si zdrojom či blokátorom hojnosti
- vysporiadaj sa s tvojimi démonmi blahobytia
- odblokovania od sľubov chudoby
- správne nastavenie, až zmena tvojho vzťahu k peniazom a prepojenie s nimi
- tajomstvá manifestácii hojnosti a magnetizmu príťažlivosti, ktoré musíš poznať
- potreba aktivácie prajnosti k druhým, lásky a jej vysokých vibrácii

- magnetizovanie a zhmotňovanie našich snov pomocou tajných a silných postupov
- využite sily víru jednotného zámeru skupiny a pozitívne vyladeného kolektívu na svoj kvantový posun




Názov pokračovania: COR NAŽIVO - 2A/2.semester:
Ovládnite svoje emócie - prejavy živlov v nás a prijatie svojich protikladov
- ako prijať polarity a zostať v harmónii a rovnováhe
Termín: 06.04.2024 o 10:00
Miesto: Bratislava, Štefánikova 19
Trvanie: AKCIA sa už konala!
Cena: 86,00 €

 2A/ 2.ročník / 4. seminár:
Ovládnite svoje emócie - prejavy živlov v nás a milujte svoje protiklady 
- ako prijať polarity a zostať v harmónii a rovnováhe


Okruh tém, ostatné detaily a tajomstvá až na seminári:

- sme stvorení a všade ovplyvňovaní 4 základnými elementami od prírody, cez psychiku až po našu DNA - o živloch
- živlová astrológia – lepšie poznanie seba a druhých

- ženský princíp v nás – naučte sa pracovať so živlovými prejavmi v sebe a ovládať svoje nálady, nie ste svojimi emóciami, aj keď si niektoré radi užívate, symbol vody – jej sila a prejavy a kde ich najlepšie využiť
- mužský princíp v nás symbol ohňa - jeho sila a prejavy, ktoré kedy a ako správne používať
- naše protiklady v mužoch a ženách sa majú dopĺňať – nie voči sebe bojovať

- správne narábanie s emóciami a ich prijatie
- ukázať svoje emócie neznamená slabosť, ako sa však do nich neprepadnúť
- emócie sú jeden z hybných motorov nášho života i zhmotňovania v ňom
- nesúdenie, nekritizovanie, nehodnotenie
- ako nás naše odpory, vzdory, hnevy a sebaľútosť oddeľujú od božskej tvorivej sily a od kozmického prúdu hojnosti a lásky
- zvládnite vaše stresy, strachy, roly obeti, utrpenie a depresie
- v čom spočíva sila našej duše

- náš vnútorný vibračný magnetizmus príťažlivosti – ako si ho preladiť na pozitívny a udržať




Názov pokračovania: COR NAŽIVO - 2B /2.semester:
Sme multidimenzionálne bytosti – práca s našim energetickým systémom a živlami v nás
- čo nám najviac odsáva energiu, ako sa voči tomu brániť a zostať dlho mladý
Termín: 11.05.2024 o 10:00
Miesto: Bratislava, Štefánikova 19
Trvanie: AKCIA sa už konala!
Cena: 86,00 €

2B/ 2.ročník / 5. seminár: 
Sme multidimenzionálne bytosti – práca s našim energetickým systémom
- čo nám najviac odsáva energiu, ako sa voči tomu brániť a zostať dlho mladý


Okruh tém,
ostatné detaily a tajomstvá až na seminári:

- naši moderní zabijáci, pred ktorými musíte utekať  - ak chcete zostať zdraví

- energetický a hormonálny systém organizmu
- práca s čakrovým systémom, prepojenie čakier a čistenie, dobíjanie energie
- čakrová alchýmia, sledovanie činnosti čakier a okolitých orgánov s kyvadlom
- recyklácia našej energie
- alchymické zhmotňovanie našich zámerov – vyšší level našej manifestácie
- aura a ako sa ju naučiť vidieť

- ako sa chrániť pred stratami energie
- očisty seba a svojho systému, ako aj priestoru, kde prebývam
- ochrana pred energetickými parazitmi, inými entitami, ochrana svojho domova a priestoru



 • Pravidelná viacročná komplexná škola sebarozvoja pre vytrvalejších s hlbokým ponorom do nášho vnútorného svetado sveta silných transformačných zážitkov a sebapoznania cez teóriu, prax, ale aj hru a zábavu a vzájomné spoločné interakcie a prežité dobrodružstvá v rovnako vyladenom kolektíve. Postupujeme koncentrovane  zhruba podľa učení starovekých mysterijných škôl zasvätencov a postupne sa učíme ovládať myseľ, dušu a telo tak, aby sme prebudili do plnej sily nášho ducha a mohli využívať rôzne jeho kvality a schopnosti a tiež aby sme mohli prežiť túto dobu svojou transformáciou, spracovaním rôznych osobných aj karmických blokád, očisťovaním sa a zvyšovaním svojich vibrácii 

Školu môžete absolvovať naživo v sobotu raz mesačne
s voľným pokračovaním 2.semestra od jari 2024: 

11.05.24 - Sme multidimenzionálne bytosti – práca s energet. systémom a živlami v nás
08.06.24 - Ako ovládnuť naše telo a bunky – aby nás počúvali: o tajomstvách DNA 


Škola sebarozvoja fungovala doteraz 22 rokov na týždennej báze - prešla minulý rok vzhľadom k zrýchľujúcemu sa času a iným vonkajším okolnostiam (staviam si nové bydlisko a aj centrum v prírode mimo BA) na mesačnú aktivitu: sobota raz za mesiac (okrem letných a zimných prázdnin) - aby si ju mohli dovoliť aj tí vzdialenejší od BA a stíhali sem docestovať

Aj keď je zatiaľ  postavená na voľnom pokračovaní - ideálne pre vás je, ak chcete dosiahnuť ozaj prokrok vo svojom sebarozvoji či rozvojí istých kvalít a schopností = navštevovať semináre školy pravidelne, nech medzi jednotlivými seminármi môžete naplno doma cvičiť rôzne cvičenia. Pravidelnosť, vytrvalosť a systematickosť je ozaj dôležitá, ak ste pochopili - že pracovať na sebe je to = pre čo sem dolu dso tejto hustej hmotnosti vlastne chodíme a ostatné sú len zábavky a dobrodružstvá popri tom. Samozrejme tiež zaujímavé, veď aj cez ne získavame skúsenosti. No musíme ich pochopiť  a žiť vedome - inak tu vlastne potom strácame zbytočne čas a zmysel našej existencie.

COR - mesačná škola sebarozvoja 

* vám dá inšpirácie, znalosti a zážitky na živých seminároch pre vašu ďalšiu pravidelnú prácu na sebarozvoji vám umožní nevypnúť sa, nezlyhať  a zažiť skutočný posun, ba tí usilovnejší až kvantový skok vo svojom živote
* tento výcvik je unikátnym prepojením
psychológie, koučingu, energetickej práce, spirituality, mystiky a zábavy v rovnako pozitívne a duchovne vyladenom kolektíve, ako ste aj vy a preto tu nájdete aj veľa spriaznených priateľov, neraz i partnerov
* vo svojej komplexnosti a nadväznosti maximalizuje váš rast a pomáha vám urobiť reálne zmeny vo vašom živote postupne krok za krokom (v tejto prechodnej dobe tak veľmi potrebné)
a preto vás i ďalej osobne pri tom sprevádzam aj formou osobných konzultácii a terapií, ďalšími doplnkovými programami, kurzami až po transformačné dovolenky, a kedykoľvek v osobnom čase i cez relaxačno-meditačné, vzdelávacie a terapeutické  CD nahrávky a  alebo aj doplnkovým video online programom o sebarozvoji

 

  STRUČNE - čo sa u nás naučíte:

 • NAUČÍTE SA venovať vášmu telu – komunikovať s ním, omladzovať ho a očisťovať, uzdravovať, predlžovať svoj vek, cvičiť energetizujúce, liečivé a omladzovacie cvičenia
 • pracovať s vašou dušou a živlami - spracovávať a čistiť negatívne emócie a traumatizujúce zážitky a uvoľňovať ich z DNA a podvedomia, ovládať nálady, pracovať s energetickým systémom, porozumieť mystickej vyššej láske a jej duchovnej sexualite a tantre
 • tvoriť svoj svet mysľou - odhalíte jej nevyužívanú silu, naučíte sa koncentrácii a tvorivosti a  ďalším magickým trikom pri zhmotňovaní vašich zámerov, prebúdzať intuíciu, ovládnuť a čistiť svoje podvedomie a využívať jeho kozmické sily pre svoj prospech
 • rozvíjať a otvárať rovinu ducha a odhaľovať tajné poznania dávnych vyspelých kultúr - pochopenie princípov st.učení, mágie svetla a sebauzdravovania, alchýmie - vnútornej hĺbkovej transformácie, aktivácie merkaby a spracovanie svojej karmy, spojenie s bytosťami svetla a majstrami starých učení a kadečo ďalšie

 


..  BLIŽŠIE INFO:

 • 1.semester sa otvára len raz do roka a má dĺžku 1 VŠ semestra (1 polroka)
  cez osobné stretnutia NAŽIVO raz do mesiaca v sobotu  od 10.00 - 21.00 (1x mesačne)
  mesačné termíny školy pre r. 2023 - jar = 1.sem: 29.04.23, 27.05.23, 10.06.23
  jar 2024 = 2.sem
  : 04.05.24, 08.06.24

 • my vás pre vaše zvýhodnenie netrápime celou väčšou platbou naraz za celý ročník 
  platí sa samostatne za každý seminár pri prihlásení - sobotný celodenný intenzívny seminár  (10.00 - cca 20-21.00 h) - 86,- €ur 

 • škola sebarozvoja trvá teraz vždy na jar 
 • pokračovanie do 2. semestra začína opäť na jar 2024

V tomto všestrannom kurze sebarozvoja rozvíjajúcom všetky tri roviny ľudskej osobnosti: (delené podľa starovekých atlantsko-egyptských mystériií na fyzickú, duševnú - naše emócie a duchovnú - naše nesmrteľné Vyššie Ja) = zmeníte úplne pohľad na univerzum, život, problémy a hodnoty okolo vás a pochopíte, o čom by tu ten život mal byť a čo všetko si môžete počas neho užiť, vyskúšať, vytvoriť.

 

Ochutnáte všetky dôležité zážitky a zastávky na vašej ceste sebapremeny od zosilnenia a

zakorenenia sa v hmote, cez vyharmonizovanie emócii a rozvoj transformačnej sily lásky vašej duše, rozvoj schopností vašej mysle, prebudenie vášho tvorivého ducha až po tajomnú mystiku a poznanie starých vyspelých kultúr, aj vyššieho božského pôvodu.

Získavané  vedomosti  a  nadhľad  tu  budete  trpezlivým tréningom ale zároveň aj s hravou formou zapracovávať do praxe života, aby sa stali vašimi pevnými návykmi a každodennou súčasťou a niekam vás naozaj posunuli na ceste za šťastím, zdravím, osobnou silou, harmóniou, úspechom a láskou.

Začnete si viac vážiť, vnímať a cítiť život a každú darovanú minútu sebauvedomelého bytia, naučíte sa
ich hlbšie prežívať a pochopíte pravý zmysel a tým aj smerovanie svojej existencie.

Spoznáte tu svoju pravú podstatu a nájdete cestu k svojmu vlastnému nekonečnému zdroju energie, lásky a múdrosti, ktorú sme tu v extrémnom materializme stratili, aby ste sa dopracovali ku kvalitnejšej existencii a ľahšie zvládanému životu so všetkými jeho skúškami... (viac sa dozviete v popise v hlbšej úrovni daného kurzu)

..

Možno sa vám  viac  semestrov práce na sebarozvoji zdajú v dnešnom rýchlom svete pridlhé (neraz si žiaci vyžiadali i 7 - 8 semestrov, teraz ešte máme naživo 10.sem), ale keď prídete do druhého - tretieho semestra, zistíte - že už nebudete chcieť skončiť a od nás odísť a sami budete žiadať o predlžovanie jeho ročníkov plných zábavnej praxe, i priateľstiev, lebo nemajú vlastne nikdy

konca  ako  každé  poznávanie...  Podobne, ako  aj  tie  ostatné  ročníky  pred vami  :-)  a  hlavne v sku-
pinách s osobnými stretávaniami si u nás vytvoríte cenné priateľstvá a vzájomné prepojenia.

 

Skutočným majstrom v akejkoľvek oblasti sa stávame až po dlhodobej trpezlivej praxi... 

Nejde byť ním zrýchlene iba za jeden víkend, či mesiac... Také semináre nás síce nakopnú, namotivujú a ukážu nám nejaké návody práce so sebou - ale cvičiť doma už musíte pravidelne samy, nik to za vás neurobí.  A potom sa k štúdiu vracať a rozširovať si ho. Osobnostný rozvoj tu patrí k hlavnému zmyslu nášho života, aj keď to mnohí ešte ani netušia. Kto sa už ale prebral do vedomejšioeho vnímania života -  to už vie a kto pre tú transformáciu už i dozrel - uprednostňuje pravidelný tréning v akejkoľvek oblasti, aby mal isté výsledky. 

A ako to je s dosiahnutím majstrovstva nášho života?...  je to práca na celé pozemské inkarnácie,  je to
vlastne ich hlavný zámer: zosilnieť v hmote a naučiť sa ju duchom ovládať pre svoj prospech a radosť. 

Pre tútu  skúsenosť  bola preto náročná hustá hmota stvorená. Alebo  aspoň  minimálne  jej matrix,
kde sa ponárame.  Preto nedávam ľuďom za ich poznávanie života, ktoré potrebuje  svoje zrkadlenie aj v jeho praktických skúškach - nejaké opečiatkované certifikáty o vychodenej škole, aj keď ich niektoríľudia žiadajú a zbierajú na vytapetovanie si svojich pracovných stien, aby ukázali, kde všade boli. Žiadne štúdium a jeho pravé poznanie iba papierom nedokážeme. Nech to robia ďalej tie oficiaálne škoslké systémy. Len praxou života a získavaním vlastnýhch skúseností potvrdzujeme, že sme sa niekedy niečo ozaj naučili. A tie nám najlepšie podsúva sám život. A k tomu netreba žiaden pozemský papier. Ale žiť autenticky vlastným príkladom presne to, čo chceme učiť druhých alebo čo od nich požadujeme. Prebudení ľudia s už vlastným zmýšľaním skutočné skúsenosti (a tým i hodnoty učiteľa) aj tak rýchlo odhalia a rozpoznajú od tých, čo len kopírujú ostatných bez vlastnej prežitej a zvládnutej cesty životom.

Či vašimi skúškami prejdete = za to vás najlepšie ohodnotí teda len tento jediný povolaný majster = život sám a ja vás na tejto ceste môžem len s pokorou a láskou sprevádzať, podporovať, otvárať tej láske s poznaním, pomáhať nájsť svoj stabilný stred, uzdravenie, harmóniu a smer  vašich  ciest v tomto momentálne tak chaotickom období... 


Výber z obsahu učiva v jednotlivých semestroch:

PRVÝ SEMESTER  v termínoch: 29.4.2023, 27.5.2023, 10.6.2023

 • po všeobecnom prehľade zloženia univerza a človeka a pochopenia - prečo sme vlastne vôbec tu budete pracovať  s mysľou a odhalíte jej dosiaľ nepoznanú a nevyužívanú silu, na ktorú súčasná pretechnizovaná civilizácia akosi už pozabudla – čo je príčinou mnohých našich nešťastí a problémov a naučíte sa zosilňovať jej magnetickú príťažlivosť, aby ste vedeli dosiahnuť to, po čom túžite a na čo často myslíte a od jej  postupného poznávania a ovládania prejdeme až k zhmotňovaniu našich snov
 • v rôznych cvičeniach a meditáciách sa naučíte ovládať vaše myšlienky, koncentrovať na rôzne obrazy a využívať vašu tvorivosť pre pozitívne usmerňovanie vášho osudu podľa vašich predstáv a pritiahnutie vecí – ktoré vás spravia šťastnými a naplnenými
 • pochopíte silu vyžarovaných myšlienok a emócií a ich dosah na formovanie vašej budúcnosti a teda aj vašej karmy či dharmy
 • prebudíte svoju často krát zaspanú či utlmenú intuíciu, postupne sa už budete učiť pozerať do iných realít a úrovní a nachádzať tam osobné či pracovné inšpirácie, alebo odpovede na rôzne otázky týkajúce sa vašich súčasných udalostí, problémov, aby ste ich správne pochopili a aj pozitívne riešili
 • ďalej sa budeme učiť - ako zhmotňovať svoje sny a túžby poprepájaním mnohých techník rôznych smerov od starovekej mystérijnej tvorivej mágie až po moderné kvantovanie, ktoré mi boli ukázané vyššími sprievodcami na silných ajahuascových cestách v Peru

DRUHÝ SEMESTER  v termínoch:  04.05.2024, 08.06.2024

 • sa venujeme nášmu telu z rôznych strán – omladzovaniu organizmu, potrebným očistám, neškodiacej strave, uzdravovaniu fyzického tela, predlžovaniu svojho veku, práci s energiami, pohybovým cvičeniam, rozprúdeniu zablokovanej energii... aby ste tu ušetrenú a získanú energiu dokázali posunúť vyššie 
 • ďalej sa venujeme práci s dušou: v tejto rovine sa budeme venovať spracovávaniu negatívnych energií  z nášho života i našej minulosti, čiže naučíte sa ovládať rovinu vašich emócií, aby vám tie negatívne neodoberali tak potrebnú silu na váš osobnostný rozvoj a pre zdravé fungovanie tela a karmicky spätným účinkom nesťažovali váš život
 • naučíte sa chrániť proti negatívnym myšlienkam, hnevom, ba až vedomým kliatbam, ako aj proti astrálnym nízko-vibračným entitám, ďalej sa budete venovať rozvoju emocionálneho cítenia, čo robíme už od začiatku – ale teraz inými hlbšími technikami, budete sa učiť navodzovať si rôzne stavy nálad, emócií a tak ich vedieť ovládnuť, či si vytvoriť také, aké pre svoje uspokojenie potrebujete... lebo pochopíte, že akýkoľvek emocionálny stav – je vlastne odraz stavu našej mysle a je teda programovateľný = závislý od nás a našich postojov a nie od vonkajšieho sveta
 • potom sa budete učiť pracovať so živlami a pomocou nich sa dostávať do rovnováhy, ďalej diagnostikovať činnosť čakier a pracovať s energetickým systémom, vedieť ho dobíjať, energetizovať, čistiť, či ochraňovať...
 • dopracujete sa k transformácii osobnosti cez prácu s energiami a s najväčšou tvorivou životnou silou kundalíny, ktorú sa naučíte používať pre rozvoj vedomia, ale aj pre uzdravovanie, či omladzovanie, ale aj pre dosahovanie svojich zámerov
 • odhalíme ďalej aj nejaké tajomstvá o našom pôvode a o súčasnej dôležitej prechodovej dobe a prídete na rôzne rady ako  ju zvládnuť

TRETÍ  semester potom pokračuje na jeseň 2024: 29.9.2024, 27.10.2024, 23.11.2024

ŠTVRTÝ AŽ ŠIESTY semester 

 -  pokračujeme následne ďalej podľa vašej vytrvalosti

 • cez očisťovanie negatívnej karmy nášho rodu sa dopracovávame k postupnému čisteniu a spracovávaniu našej osobnej a rodovej karmickej záťaže (blokád) a otvárame tak cestu nášmu vzostupu intenzívnou prácou na dosiahnutí našej rovnováhy, sebalásky a sebaúcty
 • osobná transformácia pokračuje vo vyššom levely cez pochopenie seba a našich vzťahov vďaka novému porozumeniu rôznym kozmickým zákonom (zrkadlenia, príťažlivosti rovnorodého, tvorenia osobného magnetizmu a podobne...)
 • potom prejdeme do oblasti dávnych tajných vied starých vyspelých kultúr – aby sme pochopili, o čom bola ich filozofia a duchovno, v čom spočívala ich liečivá sila, práca so svetlom a uzdravovaním, transmutačná alchýmia, merkaba a čo učili staré egyptské prírodné vedy, ktoré dnes poznáme v podobe mnohých vysokých škôl... ale aj ako využiť do života poznanie modernej kvantovej fyziky a kvantovej terapie                                                            

                                           
 • pracujeme na náročnejšej duchovnej úrovni, pretože sa už na tomto stupni stávate vedomí spolupracovníci vesmírnych síl, ktorým nie je ľahostajný osud tejto planéty, prírody a všetkého živého tvorstva v nej, z roviny rozvoja osobnosti prechádzate do vyšších stupňov služby ostatným a objavujete svoje poslanie, tu už pomáhate liečiť nielen druhých, ale hlavne matku Zem a spájate sa s jej energiami, anjelmi a inými vyššími duchovnými bytosťami
 • budeme sa učiť pracovať s našimi vnútornými genetickými programami ako aj o nadčasových možnostiach aktivovať zvyškovú časť našej DNA
 • venujeme sa aj obľúbeným regresným terapiám a regresným zážitkovým cestám    
 • učíte sa rozvíjať chanelling a komunikáciu s duchovnými učiteľmi a majstrami, preberá sa tu aj
 • posledný najvyšší spôsob rozpúšťania našej negatívnej karmy  (po vašej dlhšej práci predtým) pomocou energií duchovných majstrov...
 • získavate čoraz odolnejšiu psychiku a silnú tvorivú myseľ, ktoré vo vzájomnej spolupráci ovládajú váš osud a vás samých podľa vašich vlastných predstáv a nie cudzích...
 • rovnako si vybudujete pokornou no sebaistou komunikáciou s vesmírom veľký energetický vplyv na dianie okolo vás s presadzovaním pozitívnych cieľov – stávate sa vedomí spolupracovníci svetla a vyšších síl dobra a lásky a váš život sa mení: ľudia z okolia vás začnú 

  vyhľadávať, pretože také svetlo potrebujú na svojej ceste životom, aj naša planéta vás bude potrebovať – lebo tiež prechádza vývojom do vyšších úrovní a všetko na jej povrchu musí vzostúpiť spolu s ňou... a vy to môžete zvládnuť tiež


ĎALŠÍ PONOR EŠTE HLBŠIE DO SVOJHO VNÚTORNÉHO SVETA môžete zažiť na špecifikovaných dovolenkách a na kurze na pokračovanie pre ženy Spoznaj všetky svoje mystéria I - V.

 Tak neváhajte a príďte na chvíľu k nám

= kde sa všetci vzájomne obohacujeme, rešpektujeme, priatelime a podporujeme a spoločne vedome učíme  čo najlepšie hrať hru zvanú ŽIVOT. 


TECHNICKĚ POKYNY K SPRÁVNEMU PRIHLÁSENIU SA: 
 • na kurz či workshop sa prihláste kliknutím na  bordové tlačidlo: chcem sa zúčastniť,  a objaví sa vám prihlasovacia stránka - cez ktorú sa zaregistrujete na akciu rýchlou cestou odkliknutím prihlášky, potom dostanete na vami uvedenú mailovú adresu obratom potvrdzovací mail s ďalšími potrebnými info k zaplateniu zálohy zaň, ak ho nenájdete - môže sa stať, že  ste spravili chybu pri vyplňaní mailovej adresy, alebo vám odpoveď spadla do SPAMU, či reklám - kam rád hádže poštu najmä gmail pre silné spamové filtre, aby sa tak už nestávalo - treba si uložiť našu adresu a dať povolenie k jej chodeniu do hlavnej nespamovej pošty
 • ak ho nenájdete nikde, zopakujte prihlášku znova - s inou mailovou adresou, či cez iný internetový prehliadač.  Najproblémovejší je starší Internet Explorer 
 • ak vám to znova nevyjde - prihláste sa  na vybranú akciu jednoducho priamo cez mail. Nezabudnite tam uviesť aj váš telefón a pošlite mail na obe adresy: michelle@pyramidaosobnosti.sk   a  pyramidaosobnosti@gmail.com  a my vám pošleme ďalšie info k platbe záloh a potom aj  upozornenie na začiatok kurzu
 • právoplatne ste prihlásení až po uhradení zálohy za kurz = preto nezabudnite do odkazu  pre nás napísať svoje meno a názov kurzu , my potom vieme vašu platbu identifikovať. 
 • pár dní pred začiatkom kurzu vám pošleme mail s pripomienkou k jeho začiatku, no pre všelijaké nevypočítateľné obmedzovania sa môže kurz posunúť dátumovo na lepšie obdobie, sledujte preto aj vy jeho aktuálne konanie na našom webe

 

Galéria