prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V zmysle §55 ods.5 zákona 351/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov Vás informujeme o účele spracovania informácií, ktoré získavame ukladaním súborov cookies do Vášho počítača alebo iného zariadenia.

Webovú lokalitu https://www.pyramidaosobnosti.sk a k nej pridružené subdomény spravuje Pyramída osobnosti - centrum sebarozvoja, Milana Marečka 3, 841 08 Bratislava, IČO: 318 107 30, DIČ: 202 169 6754.

Používaním webovej lokality https://www.pyramidaosobnosti.sk a k nej pridružených subdomén vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. V prípade nesúhlasu s pravidlami, nevyužívajte tieto webové lokality. Za súhlas sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Vo všeobecnosti cookies neslúžia na zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácii jednotlivých osôb. Cookies používané našimi webovými lokalitami slúžia na optimalizáciu výkonu a vzhľadu týchto webových lokalít, ďalej k využiteľnosti a poskytovaní užitočných informácií o produktoch a službách, ako aj k nevyhnutným činnostiam zameraným na individuálne využívanie lokalít používateľom.

Na našich webových lokalitách využívame dva druhy cookies: prechodné a permanentné cookies. Prechodné cookies (expirácia typu Session) slúžia pre nevyhnutné a riadne fungovanie niektorých častí týchto webových lokalít, ako je napr. prihlásenie do vlastného užívateľského profilu. Permanentné cookies zostávajú vo Vašom zariadení uložené dlhšiu dobu a slúžia najmä na optimalizáciu webových lokalít vzhľadom na nastavenia a činnosť užívateľa na webových lokalitách.

Za účelom propagácie, reklamy ako aj optimalizácie týchto webových lokalít sú využívané aj cookies tretích strán. Cieľ a účel týchto cookies určuje tretia strana.

Vo svojom webovom prehliadači alebo inom programe slúžiacom na zobrazovanie týchto webových lokalít máte možnosť odmietnuť používanie cookies na týchto webových lokalitách. Upozorňujeme Vás, že funkcionalita týchto webových lokalít môže byť odmietnutím cookies obmedzená.

Akékoľvek budúce zmeny vo vzťahu ku pravidlám využívania cookies budú platné a účinné dňom uverejnenia na tejto webovej lokalite.

Ochrana údajov používateľa je ďalej zabezpečená použitím šifrovaného protokolu https, ktorý chráni odosielané formuláre vrátane prihlásenia a registrácie. Heslá používateľov sú uchovávané výhradne kódované pomocou jednosmernej šifry.

Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie všetkých Vašich údajov z našej databázy. Stačí, ak nás kontaktujete pomocou e-mailovej správy. Kontaktné údaje nájdete tu.