prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Kurz Numerológia

STAROEGYPTSKÁ TAROTOVÁ NUMEROLÓGIA A ŽIVLOVÁ ASTROLÓGIA I.-III.

Termín: 08.04.-17.06.2019 = nepárne pondelky o 17:00 - 21:00
Miesto: Bratislava - Štefánikova 19


NUMEROLÓGIA A ŽIVLOVÁ ASTROLÓGIA - I.-III.

Termín: 08.04.2019 o 17:00
Cena: 58,00 €
Miesto konania: Bratislava - Štefánikova 19
Trvanie: 1.časť: 2 pondelky = 58 €, kurz trva: 2x3 časti=spolu 150€ (-zľava)

Termíny jednotlivých častí - ktoré sa konajú vždy v pondelok po práci:
1. časť A + B = 8.4.2019 a 22.4.2019 = od 17.00 - 21.00 h
2. časť A + B = 6.5.2019 a 20.5.2019 = od 17.00 - 21.00 h
3. časť A + B = 3.6.2019 a 17.6.2019 = od 17.00 - 21.00 h

Cena celého kurzu:  3 x 58 € = 174 €
Ak  vsak kurz na začiatku vyplatíte naraz:   
- máte zvýhodnenú zľavu o minus 24 €, takže zaplatíte iba 150 €.

  • pozrieme sa tu staroegyptským pohľadom na tajomstvo životných ciest bytostí prechádzajúcich hmotným svetom kvôli prežívaniu osobných skúseností a na jednotlivé časy - kedy je najlepšie sa venovať určitým konkrétnym úlohám a oblastiam života
  • pohľady na naše pozemské cesty cez starovekú egyptsko-atlantskú živlovú filozofiu a psychológiu skrývajú v sebe všetky vedomosti a skúsenosti, ktorým sa tu máme naučiť a ktoré tu máme prežiť, aby sme zvládli naše pozemské skúšky a ľahšie tvorili našu realitu a osud podľa vlastných predstáv, zároveň lepšie porozumiete tomu - čo ste si tu sami vybrali na prežívanie, a pochopíte aj to - akým spôsobom s ľuďmi okolo vás lepšie komunikovať, vychádzať, či ako vychovávať vaše deti
  • ukazujú nám cesty a možnosti riešenia akýchkoľvek náročných karmických skúšok, kým sa z animálnej bytosti učením a zušľachťovaním stane ”boho-človek“ - dokonalejšou bytosťou a postúpiť vo svojom vývoji...   • v tomto seminárovom cykle sa pozrieme na staroegyptské tajomstvo životných ciest bytostí prechádzajúcich hmotným svetom . Majú symbolizovať rôzne skúšky a osudy, kým sa z animálnej ľudskej bytosti učením a zušľachťovaním stane ”bohočlovek“ - schopný vyrovnať sa svojim učiteľom: dokonalejším bohom. Tieto skúšky a osudy človeka sú odtlačkami rôznych energií, ktoré cestami minulých životov tvoríme a ponorom sem dolu priťahujeme. Môžeme im porozumieť cez symboly egyptského Tarotu - školy zasvätenia.
  • skrývajú v sebe všetky vedomosti a skúsenosti, ktorým sa tu máme naučiť a ktoré tu máme prežiť, aby sme dobre zložili naše pozemské skúšky a pomocou ich poznania ľahšie tvorili našu realitu a náš osud podľa vlastných predstáv
  • porozumieme cez ne viac sami sebe, svojím reakciám a postojom. Tým ich môžeme pochopiť a predvídať a tak dostať pod kontrolu, aby sme našli bez zbytočného utrpenia tak potrebnú rovnováhu a harmóniu v tejto náročnej dualite.
  • pohľad na ľudí cez filter živlovej astrológie vám zas ukáže - akou sme rozličnou energiou v našich podstatách a podľa ľahko zistíme - čo môžeme od koho čakať v zmysle prejavu, spôsobu reakcií a komunikácie, pomôže nám to - naučiť sa ľudí akceptovať takých akí proste prirodzene sú a rátať s istým druhom ich správania vopred a ukáže nám to - ako s nimi komunikovať, ak chceme mať pokojné a s každým harmonické vzťahy