prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Vaša cesta
„Až keď prijmeme plne rodičov takých - akí sú:
bez podmienok, výčitiek, či pocitov krívd a bolestí
za niečo z detstva, pohneme sa ďalej na našej
životnej ceste. Inak sa nám neprijaté a neodpustené
zážitky s nimi budú ďalej premietať v našich partneroch
a deťoch, až kým ich nespracujeme.“


VAŠA CESTA - NASMEROVANIE

Na rôznych akciách Pyramídy osobnosti naživo, ako i v audio CD a videách pracujeme na dvoch poliach:
1/ sebarozvojovom –
pre posun vpred a rozširovanie svojich schopností
2/ transformačnom a očistnom –
pri prežívaní nejakých problémov a blokád na životnej ceste

Našou úlohou pri vstupe do tejto pozemskej dualitnej hmotnosti 
je vždy
najprv pochopiť a zvládnuť rodovú karmu s programami a vzorcami správania a postojov našich rodičov. Od nich preberáme ich skúsenosti a nastavenia, uložené do DNA ako základnú výbavu pre našu existenciu, ktoré zas aj my odovzdávame ďalej svojim potomkom.
Táto nová doba Vodnára do ktorej prechádzame - má výrazne iné vnímanie života a preto musíme zmeniť naše staré nastavenia a vzorce správania. Už nám v štvrtej dimenzii nefungujú a to sa viditeľne odráža na zdraví mnohých ľudí i na nervóznej psychike a neovládateľných emóciach. Ak s nimi pracujeme a zušľachťujeme ich, postupne tieto nastavenia spracovávame a meníme a potom nás neťažia a neblokujú pri dosahovaní našich túžob a cieľov.

Cestu sebarozvoja - ktorú môžete v Pyramíde osobnosti absolvovať - je komplexná od osobnej starostlivosti lektora o vás, cez účasti na kurzoch a dovolenkách  s osobnými zážitkami, až po výbavu audií a videí na domáce štúdium.

Ak máte problém v nejakej oblasti života: 
1
. môžete sa prísť poradiť (osobne i cez skype) na všeobecnú konzultáciu o vašom živote a smerovaní vašej životnej cesty, čo ste na nej nepochopili, či nezvládli a ako ďalej pokračovať lepším spôsobom

2. ak zistíme u vás nejaké vážnejšie programové či emočné blokády - spracujeme ich na špeciálnej terapii, kde  dostanete  ešte aj ďalšie doporučenia a pracovné materiály, ako ich zvládať - pretože nik druhý za vás nemôže všetko spraviť, môže vás len nakopnúť v čase kríz a podať vám doporučenia na ďalšiu cestu, ktorú si však musíte vždy prejsť sami – tým sa človek vyvíja a silnie

3. dozviete sa - ako v pohodlí domova ďalej pravidelne pracovať na vašej sebapremene a sebapoznaní  formou relaxačno-meditačných a terapeuticko-vzdelávacích audio CD, pretože náš život dnes je výsledok nahratých programov a skúseností z našej minulosti a aj našich predkov,  tie sú však meniteľné a prenastaviteľné

4.  ak nemôžete k nám osobne prísť - môžete rôzne poznanie absolvovať  cez koncentrovanýkomplexný seriál o sebapremene a sebapoznávaní s meditáciami a cvičeniami: Sebarozvoj online a cez video-zostrihy z prednášok v galérii

5. najlepšie učenie vedúce k skutočným trvalým zmenám však spočíva v pravidelnosti a hĺbke našej práce na sebarozvoji - preto môžete osobne navštevovať naživo najrozmanitejšie prednášky, kurzy, workshopy, až po dovolenky pri mori na všetky témy života, lebo najlepšie tie zmeny môžete zvládnuť pod vedením skúseného lektora a rôznych osobných zážitkov idúcich  hlboko do vášho vnútra a následne aj do praxe života

A keď problémy nemáte, ale sa chcete  pre vlastnú potrebu a spokojnosť rozvíjať  a zdokonaľovať svoj život:
- môžete kedykoľvek na čokoľvek prísť a začať z ktorejkoľvek strany. Od krátkych prednášok, cez víkendové workshopy, dlhodobé kurzy sebarozvoja až po silne transformačné dovolenky pri mori bohaté na vybrané programy zo všetkých kurzov.