prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
O lektorke
„Zmysluplný a hodnotný život prežijeme, keď si uvedomíme,
že treba žiť tu a teraz – v jedinej skutočnej prítomnosti,
využiť naplno všetky jej ponúkané možnosti a sebarealizáciou byť prospešný aj svojmu okoliu.
Podľa toho ako naplno a kvalitne žijeme v prítomnosti, formujeme našu budúcnosť.
Vesmír všetko zaznamenáva a nič nám nezostane dlžný.“ 

Mgr. MICHELLE MATTIELIGH
lektorka, duchovná terapeutka a publicistka

Michelle Mattieligh (vlastné rodné meno) vyštudovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave r 1991, ktorú si priebežne dopĺňala štúdiom psychológie. Od konca základnej školy začala dávať svoje vnútorné pocity a myšlienky do slov a na strednej svojimi poviedkami vyhrávala v rôznych česko-slovenských literárnych súťažiach. Tiež sa aj s nimi zapájala do prednesových súťaží, čím odmalička tríbila svoj vyjadrovací prejav, na ktorého pôvod, čistotu, zrozumiteľnosť a energickú nevyčerpateľnosť sa jej toľko ľudí po prednáškach pýta a obdivuje ho. Už počas strednej a vysokej školy sa jej široké poznávanie nekonečných hĺbok ľudskej osobnosti, odkazov starých vyspelých kultúr a skúmanie rôznych tajomstiev medzi nebom a zemou stalo zaujímavým koníčkom, ktorý prerástol postupne z osobného štúdia aj do jej článkov na stránky časopisov a novín, kde písala pod menom Michelle Zavarská. Tak sa mu mohla každodenne venovať s plným nasadením vo veľmi širokom zábere. Jeho prenášaním do praxe sa dopracovala k inému pohľadu na život, miesto človeka v ňom a na jeho dušu a ducha. Vytiahla tým na povrch zo svojho vnútra schopnosti, ktoré tam nosíme hlboko ukryté a často s nimi vôbec nepracujeme. A tak teraz učí, ako ich v sebe nájsť a rozvinúť.

Poznávanie v rôznych oblastiach vzájomne prepájala a preniesla po rokoch na žiadosti jej čitateľov a okolia do živého slova – do širokého „doplnkového štúdia sebarozvoja a tajomných vecí medzi nebom a zemou“ pre dospelých v podobe vzdelávania v občianskom združení, ktoré dnes poznáte pod menom PYRAMÍDA OSOBNOSTI – centrum sebarozvoja. Tu pred dvadstiatimi rokmi začínala svoju prednáškovú a školiacu činnosť, ktorou vedela obsiahnuť naraz viac oblastí.

Dodnes venuje základ pozornosti pochopeniu zmyslu života a nájdeniu svojho stredu v ňom, aby človek porozumel, prečo tu vôbec na Zemi je a čo je tu jeho úlohou dosiahnuť a zažiť. Ukazuje cestu ako dosiahnuť harmóniu, rovnováhu, šťastie, úspech, radosť, zdravie a silu. Prežila si naplno rôzne roly, ktorých sa mohla osobne dotknúť: úspešnú tvorivú ženu, manželku, matku, obeť i bohyňu, cestovateľku i budovateľku, a tak hlavne z vlastných skúseností ponúka rôzne inšpirácie k tomu, ako spracovať svoje blokády, bolesti i strachy, či už zdedené po predkoch, ktoré oni nezvládli riešiť, alebo po rôznych neúspešných zážitkoch minulosti. Popritom poukazuje na nezvyčajné javy medzi nebom a zemou a odkrýva nám aj našu netušenú dávnu minulosť, ktorá sa novými objavmi vedy a moderných archeólogov posúva výrazne dopredu.


Michelle Mattieligh zdôrazňuje nutnosť neustálej práce na vlastnom sebarozvoji, čo je vlastne hlavným zmyslom našej existencie v tejto hrubohmotnej pozemskej úrovni. Tá práca podľa nej musí prebiehať naraz vo všetkých troch rovinách ľudskej osobnosti. Pretože, aby sme dokázali správne pochopiť javy a súvislostí okolo nás a využili to na ovládnutie seba a formovanie svojho osudu podľa našich predstáv - potrebujeme k tejto sebapremene získavať energiu z:

Tieto široké poznatky a skúsenosti využíva v široko zameraných osobných konzultáciách a regresných terapiách pre jej klientov a žiakov, zamerané najmä na vzťahové, osobnostné a rodové problémy, ktoré človeka pri neriešení a nepochopení blokujú na jeho vývojovej ceste. Rovnako sa však môžete dozvedieť o sebe viac z iného uhla pohľadu, o vašich dôležitých skúškach a karmických úlohách, ako aj dôležité informácie o vašom zdraví a jeho upevnení, o očistách tela, duše a ducha – doplnené iným „videním“, „vedením“ či staroegyptskou numerológiou a komunikáciou s duchovnými majstrami, či anjelmi... a to ale so zdravým a racionálnym prístupom, stojac pritom pevne na zemi v tejto hmotnej realite.


Všetky spomínané vedomosti si môžete osvojiť aj vy dlhodobejším štúdiom s hlbšími cvičeniami a tréningami na pravidelných a na seba nadväzujúcich seminároch Celostného osobnostného rozvoja. Podľa toho, koľko slobodne vydržíte, môžete chodiť do „školy“ sebarozvoja od jedného semestra až do cca šiestich, niekedy i viac. Aby sa však človek mohol učiť prenášať svoje vedomie do vyšších úrovní kvôli získavaniu rôznych informácií a tvorivých inšpirácií, potrebuje sa najprv pevne stabilizovať v našej hmote, ovládnuť v nej seba, svoj život a svoje zdravie. Tak začína dva až troj ročná intenzívna výučba: vybudovaním silných základov našej osobnosti, pevným zakorenením v našej realite, nájdením zmyslu života cez sebarealizáciu a sebanaplnenie.

Preliečiť svoje staré zranenia z detstva a zo vzťahov, pochopiť silu osobného magnetizmu, ktorý nám priťahuje dokola isté typy partnerov, až kým tento princíp nepochopímne a sami neovládneme, naučiť sa správne správať k sebe samému, svojmu okoliu a hlavne k svojim partnerom a hlavne nájsť cestu do svojich hĺbok plných sily a poznania a prebudiť v sebe rôzne skryté kvality a schopnosti - sa zas naučíte na transformačných víkendových seminároch: Alchýmia ženy – prebudenie síl tvojej skrytej bohyne alebo Alchýmia vzťahov.  Oba predĺžené víkendové kurzy majú viac pokračovaní a sa zväčša konajú mimo Bratislavy na Slovensku - aby boli dostupné tým, ktorí nemôžu pravidelne navštevovať dlhodobú školu sebarozvoja v BA.

V bratislavskej škole sebarozvoja sa ľudia učia zvládať všetky oblasti života a jednou z dominantných tém je práca s mysľou, koncentráciou, vizualizáciou a silami zhmotňovania svojich snov a túžob - to sa  koncentrovane učí na predĺženom zážitkovom víkendovom workshope o Zhmotňovaní. Tiež sa môžete venovať seborozvoju a pochopeniu zmyslu života a jeho učení a skúšok na Staroegyptskej numerológii. Alebo zažiť osobne aj  Regresné cestovanie a karmické očisťovanoie svojich vzťahov...

Ak nemáte čas, či výdrž na takéto dlhodobejšie hĺbkové semináre - vedúce k sebapoznaniu, sebarozvoju a sebapremene, ale aj vnútornej očiste a k spracovaniu vašej osobnej a rodovej karmy, ktorá nás neraz blokuje na našej ceste vzostupu a my o tom ani nevieme, sa môžete dopracovať aj cez každoročné letné dovolenkové relaxačno-meditačné pobyty, ktorých sa ľudia môžu v lete 2021 zúčastniť už 21 krát. Tri týždne bohatého zážitkového a transformačného programu na seba obsahovo nadväzujú, takže tí usilovnejší či pokročilejší toho naraz môžu zvládnuť aj viac. V časoch Korona obmedzovaní s vycestovaním a testovaím mávame tieto dovolenky už aj na slovenskej pôde pri jazere Počúvadlo neďaleko Banskej Štiavnice. Inak tradične bývali v júni pri mori v krásnej zelenej prírode romantického starého Tribunju ne%Daleko Krky. Verím, že sa tam čoskoro budeme zas môcť vrátiť...

Keď nemôžete cestovať na bratislavské semináre - tak vás k sebazdokonaleniu a sebadôvere dôvedú okrem víkendových workshopov a dovoleniek rovno vo vašom domácom prostredí aj slovno-hudobné nahrávky relaxačno-meditačných transformačných a vzdelávacích CD z obľúbených niektorých prednášok a meditačných sérií, ktoré postupne na seba nadväzujúc podporia váš sebarozvoj na každej úrovni. Naučia vás relaxovať, očisťovať sa, dobíjať energiu, uzdravovať sa, meditovať, tvoriť svoju budúcnosť podľa vašich predstáv, budovať svoju kariéru, či zlepšovať svoje vzťahy s plným prijatím opačných polarít pozemskej duality a vedieť ich správne v sebe spracovať aj so všetkými svojimi tienistými stránkami a problémami a naučí vás prežívať tento život s jeho neraz náročnými skúškami ľahšie, hravejšie a radostnejšie, aby ste ho dokázali milovať a tešiť sa z neho.

A kto dáva prednosť vizuálnemu učeniu a práci - má k dispozícii ešte aj Sebarozvoj online - kde priamo z tejto web stránky môžete sledovať jednotlivých 10 dielov, kde nájdete komplexne súhrn tém o sebarozvoji s cvičeniami a meditáciami. Zároveň pri nich využijete možnosť dostať rôzne dary, či zlavy na kurzy a workshopy. 

A pri akomkoľvek probléme, či vážnejších úlohách života, keď stratíte svoj smer, či nenachádzate svoju správnu cestu - sa môžete s Michelle osobne stretnúť na konzultáciách a duchovných terapiách, alebo cez skype či inú mobilovú video komunikáciu a ona Vám zodpovedie všetky Vaše otázky, súvisiace s vašimi blokádami, zraneniami, či rodovými programami, aj keby siahali ďaleko do inej  minulosti a pomôže vám ich pochopiť, spracovať, preliečiť a preprogramovať až do tej našej najhlbšej úrovne podvedomia a DNA.


Hlavným krédom Michelle Mattieligh je:

"Všetci na tejto planéte sme navzájom poprepájaní a oddelenosť medzi nami neexistuje.
Osud Modrej planéty závisí od života jednotlivcov na nej prebývajúcich.
Utrpenie či šťastie druhých, nevedomosť alebo pochopenie jednotlivcov vždy nejakým spôsobom ovplyvňuje celok.
Preto by nám životy iných nemali byť ľahostajné.
A tak každý môže k ozdraveniu tejto planéty prispieť svojím vlastným šťastne prežitým životom,
ak sa v ňom naučí orientovať, rozumieť mu a samostatne fungovať..."