prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
E-shop CD relaxácie-meditácie

1.CD - PREBUDENIE SILY MYSLE A OVLÁDNUTIE SVOJHO OSUDU - začiatok práce na sebarozvoji sa má niesť v pochopení sily mysle a vedieť, ako s ňou i naším podvedomím pracovať v náš prospech
(1h 20 min)

14,00 €

  • v tomto CD o práci s mysľou objavíte pre vás ten najdôležitejší kľúč k vašej skrytej trinástej komnate
  • precítite spolupatričnosť a jednotu s univerzom, pochopíte vaše prepojenie s ním a objavíte v sebe skryté nekonečné sily stvoriteľov
  • pretože súčasné ľudstvo akosi pozabudlo na to, že je spolutvorcom tejto hmotnej reality a stvoriteľský zdroj nám k tomu prepožičal všetky svoje tvorivé sily a schopnosti a tak tu môžeme dosiahnuť a prežiť ozaj čokoľvek - po čom len zatúžime
  • porozumiete, ako si ľudia sami dokola priťahujút trápenia a bolesti svojou neusporiadanou mysľou , tie však nie sú nevyhnutným odrazovým dnom pre zmenu vášho života, ako si to niektorí o tejto existencii myslia 
  • pomocou obrazotvornosti, koncentrácie mysle, tvorivosti a porozumenia sily vašich pozitívnych emócií sa naučíte - ako dosiahnuť v živote to, po čom túžite, ako si to objednať z vesmíru a ako s ním komunikovať - aby vám porozumel a vy ste dostali len to po čom túžite (a nie to - na čo dokola myslíte, lebo sa toho najviac bojíte

Autor a hlasová nahrávka: Michelle Mattieligh 
Hudba na objednávku a mixmaster: Marek Šurin

Obsah:

  1. vstupný úvod - základné informácie o práci s mysľou a fungovanie kozmických zákonov
  2. relaxácia - uvoľnenie a dobitie stratenej energie
  3. meditácia - nadhľad, prijatie kozmickej hry a zmierenie
  4. meditácia - tvorba novej reality a priťahovanie svojich snov
  5. záver - všetci sme tu navzájom poprepájaní

Vo vstupnom úvode sa dozviete potrebné informácie o fungovaní svojej mysle, ktoré nás v škole nenaučili a tak ju nevieme správne tvorivo používať. Vpúšťame do nej negatívne programy, strachy, obavy a iné bezcenné myšlienky, ktoré sú magickou príťažlivosťou podvedomia následne priťahované do nášho života. A potom mnohí ľudia nechápu, prečo sa nevedia vymotať zo zacykleného kruhu trápení, problémov, prúserov, bolestí a chorôb. Je to preto, že svoju myseľ používajú deštrukčne a nie vedome tvorivo. Náš duch je tvorca – konštruktér tejto reality a pracuje cez pracovný nástroj – náš mozog. Musíme jeho činnosť správne pochopiť a naučiť sa ho využívať vo svoj prospech po celý život, aby sme mohli dosiahnuť to, po čom túžime, čo nám je príjemné a čo nás bude obohacovať a posúvať vpred. Potom si v ďalších meditáciách môžeme vyskúšať techniky a postupy – ako s ním správne tvorivo pracovať.

V úvodnej relaxácii na celkové uvoľnenie zhasínaním svetla v jednotlivých častiach nášho tela a postupným utišovaním sa – sa naučíte pracovať s kozmickými energiami, aby ste si s nimi mohli kedykoľvek podľa potreby rýchlo dopĺňať vyčerpanú životnú silu.

V ďalšej meditácii prekročíte hranice fyzického sveta a jeho priestoru a prenesiete sa do vyšších kozmických úrovní, kde pocítite oslobodenie od okov hmoty a všetkých lipnutí na nej a závislostí. Precítite spolupatričnosť s vesmírom a pochopíte jeho veľkolepú kozmickú hru, ktorú ste sa dobrovoľne rozhodli zahrať s ním, len ste tu dole na to akosi pozabudli a nad všetkým tým pádom stratili potrebný nadhľad. Keď porozumiete príčinám všetkých pozemských trápení a snažení – dôjde vo vás k hlbokému vnútornému zmiereniu so všetkým, čo ste dosiaľ nedokázali prijať a to váš pohľad na život zmení, to vaše zmýšľanie zmení, to aj vás celkove zmení. 

Potom sa naučíte používať určité techniky obrazotvornosti, tvorivosti a energie vašich emócii na dosiahnutie vašich cieľov a pritiahnutie si do života takých zážitkov, po ktorých túžite a ktoré vás obohatia, aby ste boli šťastní a naplnení.
Vtedy pochopíte, ako ste súčasťou jedného väčšieho celku, kde sa navzájom všetci ovplyvňujeme a kde nám šťastie či bolesť kohosi iného nemôže byť ľahostajná, pretože sa vždy bude dotýkať aj nás.


späť