prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Články

Témy

Sila mysle a ducha Vzťahy a láska Šťastie a zdravie Filozofia a mystika Nevysvetliteľné záhady Tajomná história


FARBY SÚ VÝPOVEĎOU DUŠE BEZ SLOV:

Ako nás ovplyvňuje farebné zladenie interiéru

Šírenie svetla a jeho pôsobenie na človeka


Kniha kníh - Biblia začína slovami: Keď stvoril Boh nebesia a zem riekol: nech je svetlo! Nech to už tak "zariadil" ktokoľvek, urobil veľmi záslužný čin, pretože svetlo prinieslo život. Závislosť od svetla a tým i schopnosť prežiť sa úmerne zvyšuje u vyšších a dokonalejších živočíchov. K nim patria i ľudia.
Už dávno v minulosti bolo priradených sedem základných farieb, na ktoré sa rozkladá svetelné spektrum (pekne ich môžete rozlíšiť v dúhe), k siedmim planétam slnečnej sústavy a predstavovali základných sedem prameňov života. Tieto farby sú obsiahnuté i v energetických bodoch ľudského organizmu - čakrách a kedysi boli základom starovekého učenia o človeku všetkých významných kultúr. Po období jeho zabudnutia prichádza konečne zasa priaznivejší čas pre objavovanie vecí už dávno poznaných.
Podľa Plancovej kvantovej teórie je svetlo šíriace sa z jedného miesta na druhé vlnou pohybujúcou sa priamočiaro rýchlosťou takmer 300 000 km za sekundu. Einstein k tejto teórii dodal, že ak svetlo narazí na prekážku a je niečím pohlcované, potom sa chová ako prúd kvantov s najmenšími časticami - fotónmi, ktoré majú vlastné elektromagnetické pole. Elektromagnetické vlny sú nositeľmi energie a tá je tým väčšia, čím je vyššia jeho frekvencia. Svetlo registrujeme zrakom v rozpätí od 370 do 750 nanometrov. Pod touto hladinou sa nachádza infračervené svetlo, ktoré vnímame ako teplo a nad ňou je ultrafialové žiarenie.
Svetlo nevniká do organizmu iba prostredníctvom zrakových buniek, ale je akoby "nasávané" celým povrchom tela do jeho vnútra. Každá zdravá bunka má podľa svojej úlohy určitý charakteristický potenciál chvenia - vibráciu. Nedostatočným prísunom energie sa zmení a bunky prestávajú plniť svoju pôvodnú funkciu, na ktorú sú určené. Organizmus začne chorľavieť. Princíp liečebnej terapie pomocou farieb spočíva v tom, že ich elektromagnetické žiarenie prenikajúce pomocou rezonanice do hĺbky buniek nesie v sebe určitú charakteristickú kozmickú informáciu potrebnú pre tú-ktorú úlohu bunky. Tým ju harmonizuje a posilňuje pre jej činnnosť.


Ako správne farebne zariadiť detskú izbu

Liečením duše pomocou farieb a vôní sa zaoberá Veronika Hrkútová, kineziologička systému One Brain. Vysvetľuje, že "každé farebné chvenie vyvoláva určitý typ podráždenia nášho nervového systému, ktorý človek pociťuje v súlade so svojím charakterom buď ako príjemný či nepríjemný. Podľa spôsobu, akým pôsobia farby na náš organizmus a aké pocity v nás vyvolávajú, delíme ich na teplé: červená, oranžová, žltá a studené: zelená, modrá, fialová. Naše oko je schopné v svetelnom spektre rozlíšiť sedem základných farieb a do 170 ďalších odtieňov vzniknutých ich kombináciou."
Už Pythagoras skúmal pôsobenie farieb na duševno, ako i väzby medzi farbami a pocitmi. Určil tri základné farby, ktoré sú v úzkom vzťahu s dušou, duchom a telom človeka. Ide o farby modrú, žltú a červenú, ktoré bezprostredne pôsobia na vývoj a zdravie každého človeka. Tie majú svoje doplňujúce farby, ktoré sú kombináciou ostatných dvoch farieb:
červená má doplňujúcu zelenú (zloženú z modrej a žltej)
žltá má doplňujúcu fialovú (zloženú z červenej a modrej)
modrá má doplňujúcu oranžovú (zloženú z červenej a žltej)

Aura-soma (liečebná terapia farbami) na tomto poznaní vytvorila farebnú ružicu, kde možno najlepšie postrehnúť vzájomné ovplyvňovanie sa farieb. Veronika Hrkútová ďalej vysvetľuje ich pôsobenie.
Červená - dodáva človeku vitalitu a životnú energiu, ktoré môžu u príliš živých detí vyvolať silu prechádzajúcu až do napätia, ba i brutality, vyjadruje teda aj hnev. Obľubujú ju neustále podnikavé typy ľudí, čo radi lámu knvencie, riskujú, sú vášniví, emocionálni a majú radi i moc. V priestore vyvoláva často až dráždivú náladu, preto sa nedoporučuje dávať ju do detskej izby výbušným, nervóznym a vznietlivým deťom. Naopak ustráchaných, neodvážnych a málo aktívnych ľudí vyburcuje k bojovnosti a podporí v aktivite. Kto sa nevie presadiť a má strach prejaviť sa, mal by ju umiestniť trvale do miestnosti, kde sa najviavc zdržuje. Ak dieťaťu červenú farbu oblečieme, jej energia pomáha rozptyľovať negatívne emócie dospelých často vybíjané na deťoch.

Ak presvetlíme červenú svetlom, vzniká ružová, ktorá priaznivo pôsobí pri všetkých typoch fóbií, neuróz, bolestivých stavoch a nevolnostiach v tehotenstve. Dáva človeku jemné ženské energie, nehu, pocit pohodlia a komfortu. Povznáša človeka, umožňuje mu prejaviť bezpodmienečnú lásku a starostlivosť, prebúdza v ňom vyšší druh duchovnej nevlastniacej lásky, preto je vhodná do detských izieb, prípadne i do kúpeľní. Pozor, aby sme okolo seba nemali purpurovej zasa priveľa, pretože niekedy až príliš uvoľňuje negatívne emócie.

Kombináciou červenej s fialovou vzniká purpurová, ktorá rozpúšťa úzkosť a strach, stimuluje pozornosť, posilňuje osobnosť a Vyššie Ja, pomáha prekonávať nevhodné staré programy podvedomia. Podporuje preciťovanie lásky k malým všedným veciam, pripravuje človeka k službe iným a prinášaniu obetí.

Zelená - je doplnková farba k červenej. Je to farba prírody, ktorá vylaďuje a ukľudňuje srdce, podporuje tvorivosť. Tiež dáva človeku priestor na jeho vyjadrenie, ktoré podporuje červená a zároveň ho aj ukľudňuje a harmonizuje. Do izieb by sme ju mali dávať najmä dospievajúcim deťom, pretože práve tie mávajú najčastejšie pocit obmedzovania, kritizovania a stiesňovania ich životného priestoru dospelými. Okrem toho zlepšuje sebaistotu, pamäť a logické myslenie. Na obliekanie je kombinácia červenej so zelenou veľmi vhodná, pretože podporuje imunitu, zvlášť dobre tieto dve farby pôsobia pri chrípkových epidémiach a podporujú činnosť chorého srdca.

Kombináciou zelenej a žltej vzniká olivová, ktorá pomáha prejaviť sa ženskému intuitívnemu aspektu v človeku. Prospešná je v ťažkých životnýách situáciach, kedy sme plní hnevu, žiarlivosti a rôznych strachov. Uvoľňuje horkosť. Dobré je obklopiť sa ňou pri zmene povolania, pri dôležitom rozhodovaní a vtedy, keď stojíme na rozhraní istých situácií.

Žltá - pomáha pri učení i koncentrácii a zvyšuje výkonnosť, pretože človeka osviežuje a povzbudí pri únave. Doporučovaná je ľuďom duchovne pracujúcim do ich pracovne, pretože dodáva aj chuť do práce. Taktiež je vhodná pre deti, ktoré majú problémy s učením a sústredením, hlavne na začiatku povinnej školskej dochádzky. Vhodná je aj v období dospievania a v časoch, kedy stojíme na životných križovatkách a potrebujeme sa rozhodnúť, ktorým smerom sa vydať. Pôsobí totiž na emocionálne centrum človeka a dodáva mu silu pretransformovať city vo vzťahoch. Žltá s odtieňmi až do zlatistej je vhodná pre deti a ľudí melancholického typu, osoby plné depresií a fyzicky vyčerpané. Vracia im energiu. Nevhodná je napríklad do kúpeľne.

Fialová je doplňujúca farba k žltej. Je symbolom duchovnosti človeka, zosilňuje intuíciu, podporuje tvorivosť, umožňuje človeku správne prepájať činnosť ľavej a pravej mozgovej hemisféry. Preto je vhodná pre deti so zlou koordináciou oboch hemisfér. Pomáha človeku spracovať jeho staré energie z minulosti a vyrovnať sa s tým, ak mu napríklad kedysi niekto ukrivdil, alebo ak on kumusi nechtiac ublížil. Fialová teda dáva silu čosi negatívne transformovať, čo bráni ďalšiemu rozvoju človeka. Podporuje tak premenu osobnosti a jej nový rast, ktorý sa uberá k poznávaniu zmyslu života. Charakterizuje individualizmus, službu druhým, obetavosť, pokoru, pokánie. Dobre pôsobí na hyperaktívne a večne vystresované deti, lebo ich výrazne ukľudňuje.

Modrá - jej svetlejší odtieň predstavuje stabilizáciu, pokoj, vážnosť. Svetlomodrá je preto dobrá pre ustráchaných ľudí. Modrá vôbec utlmuje aktivitu, je ukľudňujúca a uvoľňujúca, umožňuje človeku pripraviť sa na odpočinok. Hodí sa pre veľmi živé deti, hysterické a zúrivé. Keďže sú tieto vlastnosti typické skôr pre hrubšie mužské povahy, zvykne sa odmalička obliekať chlapcom. Dobrá je i v spálni, najmä v kombinácii s bielou. Modrá znamená ochranu a harmóniu, prepúšťa iba pozitívne emócie, negatívne zadržuje. Je vlastne ochrannou farbou najmä po prežití šokov a tráum. V priestore modrá navodzuje pocit šírky a otvorenosti priestoru, preto je vhodná pre klaustrofobikov, čo sa cítia stiesnenie v malých panelákových izbách. Ak je však modrej príliš veľa alebo je veľmi tmavá, spôsobuje uzavretie sa osobnosti do seba. Ak je správne vykompenzová komplementárnou oranžovou farbou, umožňuje človeku vhľad do seba a do vecí, dáva mysleniu hĺbku, rozvíja intuíciu, pomáha pri meditatívnych zahĺbeniach. Táto farba je tiež vhodná na obliekanie v obdobiach, kedy potrebujú dospievajúce deti samotu a oddelenosť od vonkajšieho sveta, pretože chcú nájsť samých seba. V období puberty sa mládež príliš veľa oblieka do čiernej. Chcú ňou dať najavo výraznú oddelenosť od okolitého sveta a neochotu zmeniť svoje názory. Spája sa s pasívnymi postojmi a navyše pohlcuje všetky energie. Citliví ľudia, ktorí nie sú silné osobnosti, ako aj deti, sa nedokážu od nich ubrániť. Naveďme ich na to, aby ju radšej vymenili za tmavo modrú.

Kombináciou modrej so zelenou vzniká tyrkysová, ktorá stimuluje schopnosť učenia sa, hlavne cudzích jazykov, zvyšuje kreativitu, zobúdza umelecké sklony, podporuje všestrannosť, odstraňuje trému. Pomáha deťom odbúrať závislosti a vyjadriť sa slobodne cez umenie. Tiež uvoľňuje strachy z technických predmetov a logického ponímania javov.

Oranžová
je komplementárna farba modrej. V modrej miestnosti by sa mala použiť (i jej škoricový odtieň) na doplnky priestoru, pretože dáva múdrosť a rozpoznávanie vecí, dáva nadšenie, uvoľňuje šoky, traumy a strachy ako aj obavy zo samoty, nedovolí prílišnému uzavretiu sa do seba. Svetlooranžová uvoľňuje trápenie, sklamania, precitlivelosť i prílišnú závislosť detí na rodičoch. Inak je to farba radosti, zdravej vášne, vytrvalosti, inteligentnej činnosti, podporuje myšlienkovú aktivitu. Maďarskí odborníci ju preto doporučujú použiť do tried prvých ročníkov základnej školy, ako i na učebnice najmenších školáčikov. Koho deti majú problémy s jedením, mal by si ju dať do kuchyne, pretože podporuje chuť do jedla. Veľmi dobre pôsobí aj v spoločenskej miestnosti - v obývačke.

Kombináciou oranžovej so žltou vzniká zlatá, ktorá pôsobí na harmonizáciu emocionálneho centra, pomáha otvoreniu sa príliš uzavretých ľudí.

Vo všetkých farbách je obsiahnutá biela, ktorá má schopnosť odrážať akékoľvek okolité vlnenia. Je preto veľmi vhodné obliekať do nej malé deti a slabších jedincov, ktorí nevedia vzdorovať negatívnym žiareniam, myšlienkam druhých a hrubým energiám. Je to teda ochranná farba pred nekontrolovanými stratami energie, pomáha tiež potláčať vírové ochorenia a očisťuje organizmus. Je to inak farba zasvätených do najvyšších poznaní a farba čistoty.
Do priestoru však čisto biele steny nie sú vhodné, pretože "chlad sterilnej" bielej farby dáva pocit prázdnoty a navyše príliš oslňuje a unavuje oči. Dobré sú ako doplnkové steny k iným teplým odtieňom farieb, lebo opticky miestnosti rozširujú. V našich bytoch používame často odtiene hnedej. Táto farba sa v aura-some nepovažuje za čistú farbu, ale je to zmes farieb. Hnedá všeobecne dáva pocit uzemnenia, predstavuje sýtiace energie matky Zeme spojené so stabilitou. Preto by sa mala používať "dole" - teda na podlahy. V prírode je prirodzený postup farieb od tmavej pri zemi, po svetlú hore na nebi. Ak toto usporiadanie obrátime (napríklad hnedá na strope), dáva to človeku pocit čohosi neprirodzeného, stiesňujúceho, ťaživého až ohrozujúceho (ako nepriechodný pokop nad hlavou). Okrem toho tmavý strop miestnosť opticky znižuje. Svetlý zvyšuje.

Svetlé odtiene hnedej - rôzne béžové a koralové pomáhajú rozpúšťať strachy, izolovanosť, osamelosť. Otvárajú človeka jednote a celistvosti, pomáhajú mu prekonávať frustrácie a sklamania z nenaplnených vzťahov.

Pokým chceme našim deťom pomôcť liečivým vyžarovaním farieb, čo sa týka ich oblečenia, či farebných izbových doplnkov (vankúšikov, ozdôb, sviečok, sušených kvetov) dajme im predovšetkým možnosť, aby si mohli vybrať samé. Dajme im k tomu potrebný čas i priestor a akceptujme ich slobodnú voľbu. Podvedomie každého človeka totiž samo najlepšie vie, aké energie mu chýbajú a ktoré na posilnenie, či sebapreliečenie najviac potrebuje. Umožníme tak prirodzený rozvoj ľudskej osobnosti.


Michelle Mattieligh
uverejnené v časopise Dom a byt   4/2002


späť