prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Články

Témy

Sila mysle a ducha Vzťahy a láska Šťastie a zdravie Filozofia a mystika Nevysvetliteľné záhady Tajomná história


Ako vrátiť ľuďom zdravý spánok – o geopatogénnych zónach

Pôsobenie a odstraňovanie vplyvov geopatogénnych zón

O geopatogénnych zónach sa už dosť popísalo. Niektoré názory dokážu človeka aspoň zorientovať v problematike a trochu ju zhrnúť a obsiahnuť, iné zas skôr dezorientujú. Jedným zo spôsobov, ako tomu predísť, je problém aspoň zrekapitulovať a vytvorenie názoru už nechávame na vás. Niet vari takého oboru, kde by sa názory a pohľady niektorých výskumníkov tak odlišovali a pritom žiadne nemohli poriadne vedecky potvrdiť . My vám dnes jeden predkladáme. Prezentuje ho Doc. Ing. Milan Valentovič zo Smoleníc

Milan Valentovič je bývalý vysokoškolský pedagóg. Trinásť rokov pôsobil v Afrike, kde na Technickej univerzite v Tunise pracoval s tými najcitlivejšími prístrojmi, ktoré dokázali merať rôzne žiarenia. Venoval sa im zo všetkých pohľadov, až kým neprišiel na to, že „najcitlivejším prístrojom“ je vlastne sám člověk. Keď sa mu prebudili vlastné senzibilné schopnosti, venoval sa aj skúmaniu využitia pozitívneho žiarenia pyramíd. Sám konštruuje drevené pyramídy podľa špeciálnych rozmerov. Súžia človeku na dobíjanie vyčerpanej energie.

Historické záznamy dokazujú, že škodlivosť geopatogénnych zón poznali mnohé národy už pred vyše štyritisíc rokmi . Dodnes sa zachoval stavebný zákon čínskeho cisára Jüa z roku 2300 p.n.l., podľa ktorého nemohol nikto začať stavať dom, či iné objekty, pokiaľ prútikár nepotvrdil, že daným územím neprechádzajú " dračie žily". Tak volali na ďalekom východe geopatogénne zóny. Naši predkovia boli kedysi s prírodou oveľa viac spojení, ako sme my dnes a prísne rešpektovali nepísané pravidlá spolužitia a spolupráce s ňou v rôznych oblastiach. Starovekí Gréci a Rimania zasa zvykli vyhnať na miesto pripravovanej stavby hovädzí dobytok a po určitom čase posudzovali jeho zdravotný stav zo vzhľadu pečene zvierat, ktorá patrí k orgánom najviac zapojeným do procesu látkovej výmeny. Dom začali stavať až po potvrdení, že organizmus kravy a funkcie jej orgánov zostali neporušené.

K tomu sa kedysi sledovalo i správanie psov, pretože tí zo škodlivých zón utekajú. Rovnako ich neznášajú aj lastovičky, bociany, myši, škrečky, líšky, diviaky. Kde si v dome alebo záhrade nájde pes svoje miesto, tam máte určite "čisté" prostredie, kde sa zoskupujú mačky, mravce, či včely - tam sa nezdržujte vy, lebo tieto zvieratá naopak obľubujú geopatogénne zóny. Znesú ich hady, komáre, sovy, straky í akvarijné rybičky. Stačí si viac začať všímať prírodu a prítomnosť škodlivých zón vo vašom byte, či záhrade spozorujete i vtedy, keď zrovna nepatríte k vytrénovaným senzibilom vnímajúcim okolité energie. Dobre sa vo vyžarovaní geopatogénnych zón darí paradajkám, lopúchom, žihlave, podbeľu, čiernej baze i vŕbe. Neznášajú ich citlivé marhule a broskyne. Na ostatných ovocných stromoch, rastúcich v nehomogenizovanom poli, vznikajú rôzne pokrútenia kmeňa, praskliny, vytekanie miazgy, vyschýnanie haluzí, mnohé stromy náhle dostávajú i tzv. "mŕtvicu".

Odbornejšie o geopatogénnych zónach, ich meraní a odrušení je povolaný rozprávať Doc. Ing. Milan Valentovič, ktorý sa vplyvmi škodiacich vyžarovaní začal zaoberať už pred pár desaťročiami.

* Čo sú geopatogénne zóny, kde a prečo sa najčastejšie vyskytujú?

- Geopatogénne zóny by sme mohli iným slovom nazvať anomálnymi lokalitami negatívne pôsobiacimi na živý organizmus. Vznikajú vtedy, keď zemské a kozmické žiarenie nepôsobia bez prekážok proti sebe, čím by sa mali vlastne vyrovnávať. Zemské je štyri razy silnejšie ako kozmické. Ak jedno odtienime, povedzme nevhodnou stavebnou konštrukciou (plechovou strechou), začne to druhé viac prežarovať a škodí nášmu zdraviu. Napríklad v tak neobľúbenom sídlisku – v bratislavskej Petržalke sú zóny vyrovnané, no práve na tom vari najobľúbenejšom pre jeho polohu – na Dlhých dieloch sú kvôli skalnatému podložiu z tvrdej žuly veľmi nevyrovnané. Tá neprepustí kozmické žiarenie k zemi a tak cez ňu prežaruje iba silnejšie zemské žiarenie. Tým tvorí škodlivú zónu pre náš organizmus. Takéto pre nás nevhodné žiarenie vzniká i všade tam, kde je nehomogénne podložie, kde sú tektonické trhliny, rôzne antropogénne vplyvy (dutiny pod zemou, ale aj kanalizácie, dodo-elektroinštalácie a pod), radónové žiarenie či aj podzemné vodné toky.

* Čo v stavebných konštrukciách zosilňuje pôsobenie geopatogénnych zón?

- Sú to napr. železobetónové konštrukcie, výstuže panelov, kovové vodné trúbky a pod. Samé o sebe nepôsobia škodlivo, no vzájomne sa v bytoch kumulujú, ich križovanie a celkové pôsobenie zvyšuje negatívny vplyv týchto stavebných materiálov na človeka v kombinácii s geopatogénnymi zónami. Nezdravo vyžarujú materiály zo škváry, cementu a keramzitu. Najlepšiu istotu máme pri prírodných materiáloch (tehla z hliny, vypaľované silikátové tvárnice jako hebel, ypor, ytong, vápencoý kameň, drevo, korok, vápno apod). Nevhodne pôsobia i domy postavené tak, že neladia s vyžarovaním zemského magnetického poľa, ktoré prúdi v severo-južnom smere.

* A čo elektrosmog? Vraj všetky elektrospotrebiče by nemali byť bližšie pri človeku jako 70 cm. Lenže súčasné civilizácia je neustále v zajatí elektriny, mikrovlniek, či mobilov. Čo teda s nimi robiť, aby nám tak neškodili?

- Elektroinštalácia vyžaruje do vzdialenosti 20 -30 cm, je preto dobré vložiť ju do uzemnených povlakových trubiek a rozvod inštalovať paprskovito, nie po uzavretých slučkách, ktoré môžu indukciu zosilniť. To sa týka aj rozvodu plynu a kúrenia. Třeba ich preto od postelí dostatočne vzdialiť. Počítače, elektrobudíky, rádiá či televízory by človek v spálni vôbec mať nemal. Ak je to nevyhnutné, dá sa ich vyžarovanie stlmiť trebars aj bielym froté ručníkom. Nielen predmety zanechávajú negatívne stopy v prostredí, ale dokonca i ľudia. Ak sa sťahujeme na nové bydlisko, práve kvôli negatívnym vibráciam otlačeným v priestore si treba byt vyčistiť – vetraním, vybielením pomocou vápna, mentálne - modlitbou, sviečkou či dymom. Často ma ľudia volajú do tzv. strašidelných domov, kde práve takéto pozostatky negatívnych energií ľudí dokážu rovnako škodiť ako spomínané geopatogénne zóny. Aj pozemky na miestach hromadných cintorínov, popravísk alebo katastrofických nešťastí pôsobia na nás veľmi negatívne.

* Ak nemáme na blízku dobrého senzibila, ktorému dôverujeme, ako inak ešte spoznáme, že máme domov na nebezpečnom mieste?

- Aj pomocou metódy sedimentácie. Napríklad víno potrebuje na usadenie a čírosť homogenizované pole, inak zostane zakalené. Dobre sa v týchto zónach darí svokriným jazykom, veľmi rýchlo v nich rastú. Nemajú ich radi a spomalene sa vyvíja begónia, azalka, ibištek, kaktus, v záhradách ríbezľové kríky a ozdobné trávy.

* Ako pôsobí na človeka dlhodobý vplyv geopatogénnej zóny?

- Sila deštrukčného pôsobenia geopatogénmnej zóny na zdravie človeka závisí od intenzity jej vplyvu a schopnosti organizmu prispôsobiť sa následkom, čo je u každého veľmi individuálne. Geopatogénna zóna spôsobuje pokles potenciálu energie čchi v akupunktúrnych dráhach a vytvára blokády čakier, ktoré ju z prostredia dočerpávajú. Tým rozladí biopole človeka, ktoré tvorí jeho prirodzený obranný systém voči vonkajším vplyvom. To následne spôsobuje veľké oslabenie jeho vitálnych síl a zníži celkovú adaptabilitu organizmu. Potom vypuknú rozličné choroby, zosilnia sa skryté vrodené vady a začínajú zlyhávať slabšie orgány. Ohrozenejšie sú najmä deti, chorí a starí ľudia, ktorí nemajú už také silné ochranné biopole.

* Aké ochorenia môže vyvolať pobyt v jedovatej zóne?

- Schopnosť organizmu odolávať nepriaznivým vonkajším podmienkam a chorobám je u každého individuálna. U niekoho sa narušenie dobrého zdravotného stavu prejaví veľmi skoro, u druhého až po niekoľkých rokoch. Najskôr je možné postrehnúť rýchlejšiu únavu, ktorá sa prejavuje podráždenosťou, nesústredenosťou, bolesťami hlavy, znížením pracovného výkonu, nespavosťou, mravenčením údov, tŕpnutím šije, zvýšeným potením, kŕčami. Postupne však prerastá do ochorenia najslabšieho miesta organizmu. Tieto ochorenia by sme mohli rozdeliť do 1. zmien v reaktivite biologických systémov, 2. zmien fyziologických, 3. zmien psychickýych, 4. až po narušenie enzymatických procesov.

Najčastejšie sa tieto počiatočné symptómy prevalia do

  • zmien elektrického odporu kože a mozgových rytmov
  • kolísania krvného tlaku a tepu
  • reumatickej artritídy
  • potraty, deformácií plodu a neplodnosti
  • arytmie srdca a srdcovo-cievnych ochorení
  • ochorení pečene
  • leukémie
  • nádorových ochorení

Pokiaľ na jedinca pôsobia zóny päť až desať rokov, prinášajú už závažné ochorenia menované na posledných miestach.

* Kedysi naši predkovia používali prirodzené prírodné clony proti geopatogénnym zónam. Ktoré z nich by sa dali použiť aj dnes?

- Naši predkovia si líhavali líhavali spať na kožušiny (najlepšie tlmia účinok geopatogénnej zóny baranie), lôžka si podkladali semenami rozličného druhu, najmä však horčičné, tiež gaštany, žalude, orechy. Slama bývala pod lôžkom, ale i na streche domu práve z týchto príčin. A samozrejme pre ochranu má špecifický význam otvorený oheň a sviečka, ktoré neodmysliteľne patrili do domov našich predkov. Dokázali totiž "rozprášiť" efekt škodlivého žiarenia geoaktívnych zón tým, že ohňom spôsobovali chemické a fyzikálne zmeny prostredia a zároveň vypaľovali baktérie a iné nečistoty v ňom obsiahnuté. Preto miesto na krb by sa malo pri projektovaní rodinných domov vždy naprojektovať Dnes si zhotovujú modernejšie cievky alebo plechové podložky pod postele, aby ho tak vytienili. Zakráítko všetky stratia svoju účinnosť, pretože geopatogénnymi zónami nasiaknu a potom ich třeba pravidelne energeticky očisťovať, čo zas mnohí nevedia.

* Jedni psychotronici tvrdia, že škodlivé zóny je možné trvale odrušovať tieňovými rušičkami, druhí zas naopak, že negatívny účinok nehomogénneho poľa sa dá naozaj eliminovať len mentálnym pôsobením, preduchovnelejším postojom k životu, osobným vyžarovaním dobra, čím sa pole harmonizuje a prestáva byť pre človeka škodlivé. Aký je váš názor a jako ich odrušujete vy?

- Podľa mojich zistení sa dá nežiadúce prostredie najlepšie harmonizovať mentálne. To dokážu vibráciami svojho biopoľa vnútorne veľmi silní a vytrénovaní jedinci. Ja to dokážem po zakreslení výkresu s označením negatívnych zón urobiť aj na diaľku. Riadim sa poznaním starých kultúr, že myšlienka má najväčšiu tvorivú aj deštrukčnú silu. Pevnými obrazmi a koncentráciou myšlienok sa dá žiarenie „jedovatých zon“ vytlačiť za hranice obvodových múrov domu či bytu.

* O žiareniach a vašich skúsenostiach s nimi ste napísali i knihu Súboj žiarení. Spomínali ste tam Sandersonovu teóriu kryštalickej mriežky v súvislosti s energetickými zónami Zeme. O čo nej ide?

- Naša planéta sa podobá kryštálu, v ktorej najaktívnejšie molekulové a atómové deje prebiehajú na hranách a vrcholoch. Keď ju „navlečieme“ do mriežky dekaédera (na obr.), ktorý sa skladá z 12 päťuholníkov, na reze južne a severne pozdĺž 30. rovnobežky nájdeme 10 kritických bodov Zeme. Všetky ležia v oceánoch, jeden na pevnine v Číne. Ich spojením dostaneme svetové energetické zóny našej planéty, ktoré spôsobujú anomálie a magnetické búrky. Na hranách päťuholníkov sú podmorské hrebene – najaktívnejšie geotektonické oblasti a zlomy, kde sú oblasti so svetovými ložiskami nafty. Na pevnine sa na spojniciach týchto hrán zakladali najväčšie civilizácie ľudstva. Zaujímavé je najmä žiarenie na vrcholoch päťuholníkov. Striedanie silnejších a slabších zón vyvoláva poruchy magnetického žiarenia. Tie sú v ich centrách schopné meniť základné zákony fyziky, prestáva sa nimi riadiť gravitácia i čas. Dopravným prostriedkom sa tu kazia prístroje, strácajú sa a mení sa v nich i tok času (napr. Bermudský trojuholník).

* Egypte ste pred ôsmymi rokmi zorganizovali malú výskumnú výpravu. Čo ste tam skúmali?

- Posledné desaťročie som zameral svoju pozornosť na žiarenie v pyramidálnych tvárových žiaričoch. Dostal som sa k nim už počas pobytu v Tunise a tak som sa opäť k tmto výskumom vrátil. Tajomstvo pyramíd spočíva v kozmickom žiarení, ktoré je pri jej položení stranami na sever a juh najsilnejšie. Láme sa v nej tak, že jej stred zaplavuje blahodárnym žiarením. To vysvetľuje, prečo sa v nej nič živé ani po smrti nerozpadá, ale zostáva dehydrované a bez rozkladu, akoby mumifikované. Po nespočetných merianiach som došiel k záveru, že kozmické žiarenie spôsobuje polarizáciu buniek, čím organizmus akoby magnetizuje, čože usporiada, čím ho všestranne lieči. Preto som sa pustil do ich vyrábania. Dva razy do týždňa 30 minuútový pobyt v drevenej pyramíde dodá človeku stratené sily a energiu, prelieči ho.

Michelle Mattieligh - uverejnené v časopise Orientácia

späť