prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Informácie o nás

NIEČO O NÁS A NAŠOM POSTOJI

PYRAMÍDA OSOBNOSTI – centrum sebarozvoja sa pozerá na svet a človeka holisticky.

Ak skúmame poznanie starých vyspelých civilizácií a ich dostupné záznamy a odkazy – môžeme vidieť človeka ako trojúrovňovú bytosť, ktorá prišla do hmoty na túto planétu na vlastnej koži vyskúšať a osobne zažiť rôzne skúsenosti a pritom sa ešte aj kadečomu novému podučiť. K tomuto poznaniu postupne prichádzajú aj moderní bádatelia v rôznych oblastiach. A na prednáškach sa o mnohé ich objavy a výskumy samozrejme opierame.

Nepopierame svet hmoty, vedy, ani medicíny. Naopak – hľadáme v nich také poznanie, ktoré by vedecké a duchovné pole prepájali, pretože vedomie dnešných ľudí potrebuje vždy aj akési “hmotné dôkazy“ o nových veciach a tzv. zdravý pohľad na svet, ktorý by nemal byť odtrhnutý od tejto reality...

Ale žiaden extrém na ktorúkoľvek stranu nie je zdravý... láska či nenávisť sa nedajú fyzicky zmerať a ako pritom veľmi jasne pocítime, kto čo z nich na nás vysiela.

Samozrejme - že tzv. jediná pravda sa nikdy nikde nedá hlásať, a nik na ňu nemá ani tzv. patent... pretože pohľad na ňu sa mení rozvojom vedomia a evolúciou ľudstva. Vpodstate platí: koľko bytostí a ich životných skúseností a poznaní - toľko právd, pretože každý človek ju vidí cez svoj osobný filter zrelosti a nik nie je kohosi kópiou, nemôže vnímať presne to isté. Môžeme sa len snažiť pochopiť v najväčšej úcte a tichosti tie najvyššie kozmické pravdy - teda božské zákony. Neraz je totiž na ich vyjadrenie náš pozemský slovník obmedzený. Rovnako tak aj úroveň nášho vedomia v tejto hmotnosti. Preto čím sme ďalej, tým vlastne viac chápeme mlčanie a pokoru, ako málo ešte o nej vieme... a možno práve tak sa jej najviac môžeme dotknúť ...srdcom a precítiť ju.  ...čítaj viac

 

Súhrnné informácie o našej činnosti, o kurzoch a všetkých našich aktivitách, čo sa na nich môžete naučiť, ako aj o našej filozofii a postojoch si môžete naživo pozrieť  aj na tomto videu:


MGR. MICHELLE MATTIELIGH
- lektorka, duchovná terapeutka, koučka a publicista

Vyštudovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave, ktorú si priebežne dopĺňala štúdiom psychológie. Už počas strednej a vysokej školy sa jej široké poznávanie nekonečných hĺbok ľudskej osobnosti, odkazov starých vyspelých kultúr a skúmanie rôznych tajomstiev medzi nebom a zemou stalo zaujímavým koníčkom, ktorý prerástol postupne z osobného štúdia do jej článkov na stránky časopisov a novín, kde písala pod menom Michelle Zavarská. Tak sa mu mohla každodenne venovať s plným nasadením vo veľmi širokom zábere. Jeho prenášaním do praxe sa dopracovala k inému pohľadu na život, miesto človeka v ňom a na jeho dušu a ducha. Vytiahla tým na povrch zo svojho vnútra schopnosti, ktoré tam nosíme hlboko ukryté a často s nimi vôbec nepracujeme ...čítaj viac


ÚVODNÉ SLOVO O TEJTO NÁROČNEJ PRECHODNEJ DOBE

Žijeme vo zvláštnom – prechodnom medziobdobí nielen spoločenského zriadenia ale predovšetkým kozmického cyklu. Jedno hviezdne znamenie strieda po vyše dvoch tisícročiach druhé... V celej slnečnej sústave sa vesmírne telesá svojimi pohybmi, ale aj vlastným vyžarovaním energií navzájom ovplyvňujú. Tieto teraz  čoraz viac sa zosilňujúce žiarenia nepôsobia len na človeka, ale aj na prírodu a všetko živé. Pokým si naň nezvykneme a neprispôsobíme sa mu vnútornou energetickou a meditačnou praxou, bude v nás vyvolávať napätia, nepokoje, výbuchy emócií,  hádky, chorobné stavy, veľké únavy a pocity stresov, že nestíhame kráčať so stále sa zrýchľujúcim časom...

Éru pokorných skromných Rýb, kedy sme mali v sebe za úlohu prebudiť city a srdce neraz práve za silného utrpenia, vymieňa éra Vodnára. Počas neho máme prebudiť nášho zaspatého ducha a začať využívať náš mozog na oveľa viac percent ako tých 5 – 10 doteraz. Tým sa nám majú znova otvoriť paranormálne schopnosti (aké sme využívali kedysi) a my sa konečne zas posunieme ďalej k vyššej dokonalosti a ušľachtilosti...  Aké zmeny  nás v tomto najbližšom období čakajú a ako ich zvládnuť bez ujmy na psychike a zdravi? ...čítaj viac
 


Súhrnné informácie z tohto článku si môžete pozrieť aj naživo vo video verzii tu:

 

 

 

 
 

Video zostrih zo slávnostného otvorenia Pyramídy osobnosti v nových priestoroch v centre mesta (po jej preložení z Devínskej Novej Vsi v r. 2011) si môžete pozrieť tu: