prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Články

Témy

Sila mysle a ducha Vzťahy a láska Šťastie a zdravie Filozofia a mystika Nevysvetliteľné záhady Tajomná história


MYŠLIENKA MÁ SILU MENIŤ NÁŠ OSUD
3.časť: Obrazotvornosť - základný tvorivý potenciál vesmíru

V univerze existuje sila – akási Vyššia tvorivá inteligencia, ktorá prechádza každou čiastočkou hmoty. Inými slovami je to všade prítomná a všetko oživujúca energia. Ak poznáme vesmírne zákony, fungovania tohto tvorivého princípu, môžeme ho použiť v náš prospech – na pretváranie našich túžob v konkrétne materiálne formy.
Ak vieme myšlienku správne nasmerovať, formulovať a "nabiť" potrebnou dávkou precítenej emocionálnej energie, môže skutočne zmeniť náš osud tak, ako si to želáme. To sme si hovorili predtým, teraz prejdem na konkrétny dorozumievací "jazyk" univerza, ktorým sme obdarení "komunikovať" aj my – ľudia. Ide o obrazotvornosť. Spoznáme tak jednu veľmi dôležitú schopnosť nášho vedomia, ktorú až prekvapivo málo využívame na formovanie budúcnosti podľa našich predstáv a tým vlastne aj šťastnejšieho osudu. Toto poznanie bolo známe napríklad už v časoch starých Egypťanov, kedy ale patrilo k tajným učeniam zasvätencov.

Najskôr je potrebné premeniť zaužívané negatívne myslenie

Skôr, ako začíname pracovať s našimi myšlienkami a následne aj s obrazotvornosťou, musíme svoje myslenie preprogramovať na pozitívne a dostať sa do vnútornej pohody a harmónie. Dostať do súladu myseľ a emócie.  Je veľmi dôležité zvyknúť si na tento náš nový postoj k životu a spočiatku to chce neustálu sebakontrolu. Nesmieme si pritom dovoliť ani náznak pochybovačnosti nad tým, čo si v duchu hovoríme. Pretože tým oslabíme silu každej novej premenenej myšlienky. Staré schémy myslenia a videnia skutočnosti sú v nás mnohých silno zakorenené a môžu prebiť každé nové zasiate zrnko pozitivity. Nedovoľme to. Na pomoc si zoberme pevnú vôľu a vytrvalosť, kým si na tento nový spôsob nazerania na svet celkom nezvykneme. Dobré je venovať týmto tréningom mysle trochu pozornosti a začínať s preprogramovávaním sa na pozitívne prijímanie skutočnosti v pokojnom a uvoľnenom stave. Najlepšie to dosiahneme, keď svoje telo kratšou relaxáciou upokojíme a uvoľníme.

Ako  najrýchlejšie oplyvniť podvedomie - databanku našich informácií

Ľudský mozog produkuje rôzne mozgové prúdy, ktoré súvisia s našim momentálnym psychickým rozpoložením a náladou. Čím tvorí vyšší počet hertzov (pri aktívnej činnosti a myslení), tým uzavretejšia je cesta do podvedomia, kde sa naše pozitívne autosugescie musia dostať a udomácniť. Preto najúspešnejšie ovplyvňovanie podvedomia je možné v stave alfa (u nás sa konkrétny spôsob zmemeného stavu vedomia vyučoval na známych kurzoch ovládania vedomia pomocou Silvovej metódy). Vtedy je naše podvedomie najtvárnejšie a ľahšie môžeme z neho vymazávať v minulosti zafixované emocionálne a psychické bloky a nevhodné myšlienky. Je to stav ľahkého uvoľnenia, ktorý predchádza zaspávaniu (7 - 14 hertzov). Pre porovnanie napríklad v bdelom stave - beta produkuje mozog mozgové prúdy podľa stupňa rozrušenia medzi l5 až 35 hertzov. A v stave najhlbšieho spánku - delta od O až do 4 hertzov.


"Každý okamžik tvojho života je nekonečne tvorivý a vesmír je nekonečne štedrý.
Stačí vyjadriť dosť jasne svoje prianie a všetko, po čom tvoje srdce túži, ti splní."
(Shakti Gawain)

Prečo i v dospelosti potrebujeme fantáziu

Ak sme časom zvládli schopnosť uvoľnenia a autorelaxácie, ktorá je pre naše úspešné maniáfestovanie našich snov do reality veľmi dôležitá,  môžeme sa začať zaoberať ďalším bodom – predstavivosťou. Môžeme pri nej používať doslova fantáziu bez hraníc, pretože pomocou nej dosahujeme naše ciele. Pracujeme s ňou vpodstate stále, iba si to neuvedomujeme. Mnohí svoju fantáziu využívajú zväčša len k dotváraniu negatívnych obrazov udalostí. Málokto si však včas spomenie na známy výrok, že na čo myslíš - tým sa stávaš a to ťa stretne.

Mnohé prúdy New Age učia pozitívnemu mysleniu. Nie je to "otrepaná" fráza, ale veľmi dôležité poznanie, ak chce človek svoj život prežiť šťastne, bez zbytočného stresovania a strachu. Žiaľ, sme akosi viac náchylní vnímať udalosti a ich dopad na nás negatívne. Aby sme dokázali ovládať svoj osud a neboli naopak ovládaní ním, musíme sa naozaj naučiť kontrolovať svoje myslenie a postoje.

Cielene riadenej fantázii poskytujeme v dospelosti len veľmi málo miesta. Keď som sa pýtala známych, ako to u nich s fantáziou je, zväčša mi odpovedali, že na "snílkovanie" plne vyťažení prácou nemajú čas. Mnohí ľudia ju doslova vyškrtli zo svojho "dospeláckeho" sveta. Keď som pri prácki v rozhlase na túto tému reportážne oslovila väčšiu skupinu ľudí, zistila som, že rovnakú odpoveď mi dávali rovnaké typy ľudí: strhaní, večne uponáhľaní, životom ubití, mechanicky konajúci a hlavne negatívni ľudia. Každý z nich chcel pritom svoj spôsob života zmeniť. Len nevedeli, odkiaľ začať. Vyhovárali sa na tlak vonkajších okolností. Podarí sa im to až vtedy, keď pochopia, že začať musia od seba - zmenou myslenia, zmenou obrazov vo svojom vedomí. Ak človek dokáže v sebe vytvoriť radostnú myšlienku a dobrý pocit z akejkoľvej veci alebo udalosti okolo seba, už si začína budovať radostnejšiu budúcnosť.

"Nikdy nie sme natoľko dospelí,
aby sme nemohli mať detské sny." (B. Prus)

Rozvíjať  schopnosť  objavovania krásy  vo všetkom

Ak chceme čosi so svojím osudom robiť, musíme si nájsť pre seba viac času a rozvíjať v sebe skryté schopnosti pre objavovanie krásy aj v tých najobyčajnejších veciach. Stačí sa pozrieť na malé deti, s akou prirodzenou radosťou sa vedia tešiť maličkostiam - chrobáčikovi na rozkvitnutom kvete, slnku odrážajúcom sa v mláke práve napršaného dažďa, či vetríku, čo im roztopašne rozcucháva vlásky. A pritom dospelým nebola schopnosť radovať sa vzatá. Stále ju máme v sebe, tak prečo jej neposkytnúť v živote viac miesta? Prečo si nedovoliť naplno prežívať život s tými peknými vecami, ktoré nám ponúka? Všade kvitnú kvety pre toho, kto ich chce vidieť a tešiť sa im.
Nesmieme sa hanbiť skutočnosť, ktorú prežívame, "osladiť" vysnívanými predstavami a túžbami. Domaľujme si koniec javov dejúcich sa okolo nás podľa vlastného želania. Čím väčšiu emotívnu silu do svojich obrazov vložíme, tým je väčšia pravdepodobnosť ich uskutočnenia. Tento nával optimizmu poteší našu dušu a prebudí i zaspatého ducha. Ten sa potom prejaví svojím prirodzeným chcením dokázať čosi viac, získať niečo krajšie, alebo dosiahnuť dokonalejší stav, než aký práve prežívame. A práve to nás motivuje vyvinúť nové sily, keď máme pocit, že už nevládzeme, alebo že nič v tomto svete plnom trápení nemá zmysel.


"Mylné, škaredé a ošklivé nemá brániť duši, aby našla pravdivé,
dobré a krásne všade tam, kde sa nachádza."
(Rudolf Steiner)

Konkrétne narábanie s vizualizáciou

Pomocou tvorivej imaginácie sa dokáže ľudská myseľ vyladiť na Vyššiu vesmírnu inteligenciu a od nej čerpať rôzne nápady. Hovoríme im inšpirácia, či vnuknutie. Ak budeme trénovať rozvíjanie tejto schopnosti našej mysle, časom sa budeme vedieť naladiť na podvedomie druhých ľudí a prečítať z neho akékoľvek informácie, s ktorými sa daná osoba stretla, alebo ktoré zažila a už i sama na to zabudla. Všetky významné osobnosti sa dokázali prepracovať k úspechom na akomkoľvek poli, keď dokázali pomocou silnej túžby rozvinúť schopnosť tvorivej imaginácie.

Nezabúdajme, že skoncentrovaná túžba spojená s konkrétnou predstavou je vyslaná forma energie, ktorá v sebe nesie silu transformácie prostredia, kde je namierená.
Platia pritom určité zásadné pravidlá, ktoré je potrebné pri tvorivosti dodržiavať:

Keď sa zameriame na akýkoľvek vážnejší problém, ktorý chceme vyriešiť, musíme začať myšlienkami a obrazmi narábať istým spôsobom, rovnako sa tiež musíme naučiť tvoriť naše predstavy na určitom základe = inak nám manifestácia (zhmotňovanie našich snov) nebude fungovať. V mnohých knihách i filmoch na to však neraz zabaúdajú: 

= podrobnosti na túto tému si prakticky vysvetlíme na prednáškach a workshopech:

* Ako zmeniť svoj osud
* Poznanie kozmických zákonov, ktoré nám pritiahnu bohatstvo a dovedú nás k úspechu – čo pre ich dosiahnutie spraviť?
* Ako môžeme v časoch neúspechov zmeniť veci, s ktorými sme nespokojní + meditácia
* Ako získať to – po čom túžime

"Náš pobyt na tejto planéte je dočasný, preto všetko úsilie by tu malo
smerovať k tomu, aby sme sa čo najviac duchovne rozvinuli
a poučili, aby naša ľudská hodnota čo najviac vzrástla,
než nadíde čas prejsť do iného života.
Naším cieľom by malo byť smerovanie k stále vyššej duchovnosti,
láskavosti a porozumeniu." (Th. Lobsang Rampa)

seriály od Michelle (tu krátené) boli uverejnené v časopise: Kankán 1999-2000, a Figura 2001-2002

 

späť