prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Články

Témy

Sila mysle a ducha Vzťahy a láska Šťastie a zdravie Filozofia a mystika Nevysvetliteľné záhady Tajomná história


MYŠLIENKA MÁ SILU MENIŤ NÁŠ OSUD

2.časť: Nevyhnutnosť podpornej emocionálnej energie

Ak teda budeme žiť v neustálych obavách, strachu, či neistote - opätovne nás budú tieto negatívne vibrácie stretávať. Teraz prakticky: ak budeme mať napr. plnú hlavu obrazov nejakej choroby, ktorej sa bojíme a budeme ich ešte podporovať emóciami strachu, akoby sme si ju už vopred formovali a vytvárali a časom môžeme na ňu naozaj ochorieť.
Je tu ešte jedna dôležitá vec, cez ktorú myšlienky získavajú energiu na svoje uskutočnenie:


Záleží na emocionálnej sile,

ktorú do obrazov pomocou prežívania vložíme. Konečné uskutočnenie sa akejkoľvek myšlienky závisí od našej duševnej sily - energie, ktorými vyslané obrazy naplníme. Citové emócie ako túžba, viera, nadšenie, silné chcenie a podobne - obrazy našich predstáv oživujú a pomáhajú ich zrealizovať. Je pritom ale potrebné spojiť silu srdca s predstavou mysle. Ani na jedno nesmieme zabudnúť. Musíme teda už na začiatku nášho života pochopiť celé toto dianie, aby sme si jeho poznaním dopomohli k šťastnejšiemu životu a riadili osud podľa seba a nenechali sa naopak "riadiť" ním. Myslime na to každý okamih. Negatívne myšlienky udusme už v zárodkoch. Neživme ich neustálym a často i neopodstatneným strachom.

Myslenie je tým najväčším darom ale i najväčšou silou, ktorú sme na Zemi dostali do vienka. Využívajme ho vedome vo svoj prospech. Pomocou našich myšlienok sa môžeme stať skutočnými pánmi samých seba. A mali by sme v rukách nielen seba, ale i celú planétu. Mali by sme možnosť zachovať mier a s úžasnou rýchlosťou pozdvihovať úroveň ľudstva, keby sme boli schopní vyvinúť čisto pozitívnu myšlienkovú energiu.


"Každý deň existuje iba jedna vec, ktorú sa mám
učiť: ako byť úprimne šťastný.
Chceš byť šťastný? Potom nepreceňuj silu
tvojej mysle a nepodceňuj silu svojho srdca."
(SriChinmoy)


Naučiť sa očiste vlastných myšlienok

Musíme vedieť včas rozlíšiť tvorivú od škodlivej myšlienky. Ich sprievodné emócie ako zlosť, závisť, nenávisť, strach, ktoré namierime proti niekomu, sa k nám posilnené o emócie podobného druhu vrátia a takých potom budeme stretávať i ďalších ľudí, ďalšie udalosti a nevymotáme sa z tohto začarovaného kruhu trápení. Ľudia si zvyčajne život strpčujú sami tým, že sa ustavične na čosi, či kohosi zlostia. Neuvedomujú si ale pritom, že práve takýmito emóciami strácajú najviac energie. Ak máme byť vitálni a mať dostatok síl na tvorbu a realizovanie pokojného a užitočného života, musíme sa bezpodmienečne odučiť trápiť, závidieť, nenávidieť a zlostiť.

Je to tvrdá práca na sebe, ale prináša pokoj duši a vytvára harmóniu medzi všetkými zložkami ľudskej bytosti. K myšlienkovej očiste teda patrí neustála kontrola myslenia. Nedovoliť, aby sa nám v mysli usádzali nepríjemné zážitky, nepoddávať sa deštrukčným emóciam, nerozpitvávať minulosť, ktorú už i tak nemôžeme zmeniť, nezaoberať sa zbytočnými malichernosťami a nezaťažovať podvedomie duchovným odpadom napríklad aj z agresívnych televíznych programov. Naše podvedomie nerozlišuje realitu od ilúzie filmu. Vníma ponúknutý zážitok tak, ako mu je predostretý a musí to spracovať. Neraz ho ale televíziou, stresmi a strachom tak preťažíme, že nám to vracia depresívnymi stavmi, poruchami spánku, či až príšernými snami. Pomôžme sami nášmu podvedomiu očisťovať sa od takýchto zlých zážitkov vedome.

Naučme sa teda pre začiatok aspoň veriť v seba, v silu nášho ducha - v silu našu vlastnú a naplňme naše myšlienky nekonečnou túžbou po ich uskutočnení, naplňme ich pozitívnym nábojom a prežiarme láskou. Samozrejme najprv je ale potrebné zvážiť, či tieto naše túžby a predstavy budú nám alebo niekomu druhému skutočne prospešné. Načo mrhať energiou na ich uskutočnenie, keby malo ísť o želania plytké, či vyslovene len materiálne. Je okolo nás veľa iných oblastí, ktoré nás môžu urobiť šťastnými. Podstatný je úmysel. Preto si pamätajme , že vysielané dobro sa nám zase odvďačí dobrom, a koniec koncov zlo sa zase len k nám s konečnou platnosťou vráti (a to môže i v umocnenejšej podobe, než v akej sme ho vyslali, pretože cestou k sebe popriťahuje iné energie podobnej kvality).

Výsledkom tejto práce na sebe bude, že každý okamžik života budeme vedieť premeniť na tvorbu fantastického tvorivého potenciálu nášho ducha, ovplyvňovať našu budúcnosť i budúcnosť tejto planéty a môcť tak čo najkrajšie a najmúdrejšie dopĺňať zmysel nášho bytia na Zemi.

Michelle Mattieligh – serály uverejnené v čas.Kankan 4-6/2000 / krátené
Figúra 2001-2002

späť