prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Články

Témy

Sila mysle a ducha Vzťahy a láska Šťastie a zdravie Filozofia a mystika Nevysvetliteľné záhady Tajomná história


MYŠLIENKA MÁ SILU MENIŤ NÁŠ OSUD

1. časť: Ako dnes myslíme, tým sa zajtra stávame

Mnohé reformátorské hnutia sa už neraz snažili zmeniť svet. Ten však zmeniť nepôjde, pokým ho budeme ovplyvňovať a teda aj formovať našimi starými myšlienkami a nevhodnými postojmi. Keď budeme zlyhávať ako jedinci a nenájdeme si tu svoje určené miesto, časom zlyhá i vonkajší svet, lebo ho priamo ovplyvňujeme. Deštrukcia našej planéty zasa negatívne pôsobí na harmonický chod okolitého makrosveta, do ktorého je včlenená.

Čoraz viac sa nechávame ovplyvňovať starými víziami prorokov o možnej katastrofe Zeme v najbližšom období. Až ich snáď  mnohí  považujú vážne za nemenné a isté. Zabúdame, že tieto informácie čítali všetci vidiaci cez svoje osobné filtre vnímania a cítenia. A navyše sa situácia mení stále nanovo tvorenými postojmi a prežívaniamin všetkých ľudí, takže ju vlastne každou minútou sami ovplyvňujeme a dotvárame.Keď však budeme mať našu budúcnosť v takýchto predstavách - silou našich vyžarovaných negatívnych myšlienok a obrazov ju negatívne ovplyvníme a môže sa naozaj stať. (K tomuto princípu tvorenia budúcnosti myšlienkovými obrazmi sa dostaneme podrobne neskôr).


"Včera som bol chytrý.
Preto som chcel zmeniť svet.
Dnes som múdry. Preto mením sám seba.
Nesnaž sa zmeniť svet. Neuspeješ.
Snaž sa svet milovať... Pozri, svet je zmenený,
zmenený navždy." (Sri Chinmoy)


Začať musíme od seba

Aby sa teda mohol zlepšiť - ozdraviť - zachovať celý svet, musíme najprv zlepšiť - premeniť samých seba. Musíme sa očistiť od nánosov rôznych morálnych odpadov a duchovných nečistôt, ktorým sme dovolili preniknúť do nášho vnútra a ktoré sa žiaľ u mnohých stávajú dominantnými vo vzťahoch a postojoch k druhým a k svetu. Ak si túto situáciu uvedomí čo najviac ľudí a začne najprv meniť to, na čo majú určite najväčší vplyv - teda samých seba, môže sa veľmi veľa zmeniť aj mimo nich. Každý zmenený osobný postoj, pozitívna myšlienka, obraz pokoja a mieru vyslaný do vesmíru, prebudená nová vlna lásky ku všetkému živému na tejto planéte - jej budúcnosť už ovplyvňuje. Postupne ju, aj tých, čo tejto duchovnej premeny zatiaľ sami nie sú schopní (napríklad pre sebeckosť, mocichtivosť, nenávisť, závisť či ľahostajnosť).
Ako to všetko funguje? A ako túto nevyhnutnú premenu začať? Ako sa naučiť odbúrať negatívne myšlienky, či hlboko vžité disharmonické postoje, ako nájsť stratené spojenie s našou múdrou duchovnou podstatou ukrytou v našich hlbinách, či ako sa napojiť na nevyčerpateľný kozmický zdroj energie, ako si pomôcť sami pri liečení chorôb a iných trápeniach - to všetko sa dá naučiť. Venujeme sa tomu hneď na začiatku našej škioly sebarozvoja - už v prvom ročníku, pretože ovládnuť myseľ = je alfou a omegou všetkého.


Ak je v duši svetlo, v človeku je krásno.
Ak je v človeku krása, v jeho dome vládne harmónia.
Ak v jeho dome vládne harmónia, v krajine je pokoj.
Ak je v krajine pokoj, vo svete je mier.
(čínske príslovie)


Na začiatku všetkého je myšlienka

Najzákladnejšou potrebou ľudí je prispieť k svetovému pokoju a mieru vlastným šťastne prežitým životom. Nemať pritom z neho len pocit trápenia, ale predovšetkým dobrý pocit z harmónie medzi naším vnútorným Ja a vonkajším prostredím. Po celý život hľadáme spôsoby a cesty, ako sa s tým vonkajším prostredím zladiť, ale pritom aj nepotlačiť naše vlastné túžby a chcenie. A keďže často ten správny spôsob nenachádzame, poddávame sa sklamaniam, trápeniam, pocitom beznádeje a dokonca si ešte i vsugerúvame, že tento život je len slzavé údolie. Ale STOP! Tu sa už radšej zastavme! Stačí, stačí... takéto stavy poznáme všetci. Vráťme teda filmy našich životov späť na samý začiatok a skúsme spolu všetko, čo takýto postoj ovplyvňuje, prebrať ešte raz, ale predsa len trochu inak.


Úloha vedomia a podvedomia

Na začiatku všetkého je najprv myšlienka, ktorá vždy prechádza mozgovým spracovaním. Podvedomie sa riadi myšlienkami, ktoré doňho vpustíme, bez analýzy ich kladných, či záporných hodnôt. Zakladá ich bez posudzovania do svojej "kartotéky" a podľa nich potom jedná (napr. vydáva príkazy vnútornému prostrediu nášho organizmu - riadi jeho zdravotný stav). Odtiaľ môžu byť neskôr kedykoľvek opätovne vyvolávané. Je tu teda aj sklad spomienok. Podvedomie je teda akýmsi spojovacím článkom medzi ľudskou mysľou a nekonečnou Inteligenciou vesmíru, z ktorej zdrojov môže tiež kedykoľvek čerpať. Nepotrebuje zmyslové orgány ako vedomie, lebo vníma prostredníctvom intuície.
Bdelé vedomie sídli vo veľkom mozgu a to už informácie na základe myslenia triedi, analyzuje, hodnotí. Informácie získava cez päť zmyslov nášho tela. Jeho úlohou by malo byť ochraňovanie podvedomia pred vonkajšími škodlivými vplyvmi. Môže teda informácie prijať, ale ich aj po posädení odmietať. A práve tento výber, ktorý pustíme ďalej do podvedomia - môžeme sami ovplyvňovať a tak pôsobiť na ktorúkoľvek oblasť našich vzťahov, pracovných schopností, vnútorného naplnenia, či zdravotný stav.


"Vo chvíli, keď začnete niečo skutočne chcieť,
môžete uspieť. Ak neuspejete, znamená to,
že ste neboli dosť silne presvedčení."
(Th. Lobsang Rampa)

Michelle Mattieligh – seriály uverejnené v čas.Kankán 4-6/2000 / krátené
a Figúra 2001-2002

späť