prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Články

Témy

Sila mysle a ducha Vzťahy a láska Šťastie a zdravie Filozofia a mystika Nevysvetliteľné záhady Tajomná história


ALCHÝMIA VZŤAHOV = váš seriál o zlepšovaní svojich vzťahov: výber z kompletnej série o vzťahoch (CD A + B)
2/ VAROVNÉ PRÍZNAKY ROZPADAJÚCEJ SA LÁSKY

Váš seriál o zlepšovaní svojich vzťahov od Michelle Mattieligh z Pyramída osobnosti – centra sebarozvoja
ALCHÝMIA VZŤAHOV = výber z kompletnej série CD A + B o vzťahoch a zo seminárov o vzťahoch a z dovolenky pri mori

Väčšinou ich neberieme vážne, pretože sa odrážajú v sexualite a nechuti byť s partnerom tak často ako predtým. Myslíme si, že je to prirodzený proces dlhšie trvajúcej lásky, ktorá asi zovšednieva. Už sa na partnera zďaleka tak netešíme, už sa ani čímsi ho upútať tak moc nesnažíme, alebo sa už dokonca vyhovárame, prečo ho odmietnuť, aby sme sa sami pred sebou nejako ospravedlnili. Ľudia si často myslia, že sex a láska sú dve oddelené veci. Niektorí sexom dokonca udobrujú svoje hádky a stavy napätia medzi sebou, lenže tak neriešia príčiny tohto vznikajúceho napätia a ono v ich vnútri stále ďalej vzrastá. A vždy si nakoniec niekde nájde cestu von a vybuchne.

Sex sa nedá izolovať od celku vzťahu.
Pretože sme bytosti poprepájané na všetkých 3 úrovniach bytia. Fungujeme vo svete mysle – vedomia – tvorivosti – informácii, to je rovina nášho nesmrteľného ducha. Máme v sebe aj svet prežívaní a pociťovaní, teda našich emócií a to je naša duša, alebo tzv. energetický systém (aj keď si tieto dva pojmy ľudia neraz v literatúre zamieňajú, či rôzne inak pomenúvajú). A potom sa s týmito dvomi realizujeme v hmote. Tá je svetom manifestácie týchto oboch úrovní a je vyjadrená našim telom. Nemôžeme jednu našu súčasť oddeľovať od ostatných a nevšímať si, keď v niektorej nám začne čosi škrípať. Tak to chápe aj celostná medicína.

Vzťahy sú postavené na rovnováhe a fungovaní všetkých troch rovín, čo si dnes v tejto prematerializovanej dobe málokto uvedomuje, a preto sa toľko vzťahy rozpadajú. Ľudia sa v nich totiž potrebujú nasýtiť vo všetkých troch rovinách a zároveň cítiť v nich zhodu. Lenže zväčša sa rozvoju všetkých troch v sebe nevenujú, alebo si ich dokonca neraz ani neuvedomujú.
Dobrá sexualita a partnerská vzájomná príťažlivosť je teda ich výsledkom zhody či nezhody, harmónie či disharmónie, rovnováhy či nerovnováhy v nich. Preto ju všetky staré vyspelé kultúry považovali za vrchol umenia lásky, na ktorej rozvoji predtým dlhšie cielene pracovali cez rozvoj svojej osobnosti. Takže bola dokonca posvätná a patrilo k nej veľa hravých a vznešených rituálov a hier (napr. tantra) a išlo v nej o krásnu až posvätnú výmenu energií. Nie ako dnes: veľa razy len uvoľnenie napätia či divé popustenie svojich pudov bez hlbšieho vzťahu k niekomu. Lebo ten nadväzovať a rozvíjať už niekoho stojí veľa času a aj námahy.

Keď niekoho prestane partner sexuálne priťahovať – je to pre nás prvý varovný signál, že sa vo vzťahu čosi mení, alebo nie je v poriadku. Chémia, ktorá sa v nás deje, je totiž reakciou tela na vyššie jemnejšie energie sveta emócií a mysle s jej túžbami. A tak je to naša prvá skrytá reakcia na problémy, ktoré visia nevyriešené medzi partnermi. Ak nám prestane fungovať chémia príťažlivosti voči partnerovi, alebo ak sa nevieme v sexe dlhodobejšie zladiť, treba sa začať rýchlo venovať nášmu vzťahu. A začať hľadať cestu k vzájomnému vyharmonizovaniu sa. Najhoršia domnelá náplasť na vylepšenie prázdnoty vo vzťahu, alebo snaha zažehnať obavy zo straty partnera, je tehotenstvo. Dieťa nám vo vzťahoch nič nevylepší, len svojou priveľkou nárazovou záťažou nespolupracujúceho vzťahu ešte všetko zhorší. Ani nám nepomôže z trucu či zúfalstva obracať sa k povrchným krátkodobým zmenám mileneckých vzťahov, či iným porno videovým pomôckam na vyvolanie vzrušenia – pred milovaním s niekým, čo by malo prísť z našich hĺbok samozrejme samé.

Sexuálne problémy bývajú najčastejšie odrazom našich vnútorných strachov, sklamaní, zranení, či až ponižovaní sa navzájom a mnohých ďalších nevyriešených konfliktov. Ale aj toho = keď si dvaja ľudia ešte nevybudovali silný duchovný základ vzťahu a priskoro vošli do sexuálnej oblasti. Pretože spolu s ňou, na seba začíname naberať aj partnerove energetické a karmické záťaže. A na neho sa zas v minulosti nalepili karmické záťaže jeho ďalších a ich všetkých ďalších partnerov a ide takto to až do niekoľkých hĺbok. Ak vo vzťahu nepocítime silnú duchovnú lásku, ktorá to svojimi  vysokými vibráciami dokáže rozpustiť, zahltí nás povrchný sex takýmito zbytočnými záťažami. Aj preto nás tak rýchlo prestáva bez lásky baviť a od tzv.partnera na chvíľku zas utekáme nenaplnený k ďalšiemu. A zas len zvierame kopou záťaží, až nás postupne začnú pohlcovať a blokovať na ceste k našim cieľom.

Ďalší podobný stav vzniká, keď sa partneri priskoro k sebe nasťahujú a namiesto pokojného budovania a rozvíjania lásky v okamihu jej najväčšej sily, keď je ešte romantická a vzácna, začnú riešiť kopu všedných problémov so spoločnými peniazmi, ich delením, nakupovaním ,varením a upratovaním. Potom tieto neriešené problémy dávajú narastať vážnym konfliktom. Na tak vážny krok ako je spoločná domácnosť, sa treba dlhšie pripravovať. Tomu by mala predchádza vzájomná dôverná komunikácia a príprava rozhovormi o tom – ako fungujem ja, čo preferujem, čo mi je príjemné prežiť a čomu sa chcem vo vzťahoch vyvarovať, čo ma posilňuje a čo oslabuje... Žiaľ, takéto otázky si väčšinou na začiatku málokto vo vzťahu formou zábavnej hry vedúcej k sebapoznávaniu dáva... Odpovede na ne zistia až neskoro, keď sú už zviazaní vo vážnejšom vzťahu. A tak sú síce ľudia spolu, ale v tej najhlbšej intimite seba samých vôbec nepoznajú a skočiť takto nepripravený do spoločného bývania – je viac menej istý kameň úrazu. Nevidíme totiž do hĺbok, kam skáčeme... A netušíme, na čo sa máme pripraviť - čo druhého nadchne, alebo čo mu vzápätí vyvolá napätie a vnútorný nepokoj.

A prvé nepokoje a roztržky začínajú.
Pri nich nám začne klesať hladina našej zamilovanosti, pretože tá závisí od energie, ktorú v sebe máme. Ak nám ju vyčerpáva priveľa našej práce, stres, naháňanie sa za ekonomickým dostatočným zabezpečením, nejaké nezhody s rodičmi, deťmi, či ľuďmi okolo nás – tak nám nezostáva dosť síl bezpodmienečne milovať nášho partnera. To znamená, vedieť prijať aj všetky jeho negatívne protipóly ako tiene naše prirodzenej duálnej povahy. Zvládali sme to na začiatku, keď sme boli plní očakávaní z novej fascinujúcej osoby v našom živote, o ktorej sme verili, že nám splní naše sny. Keď sme boli ochotní za nový vzťah obetovať čokoľvek, len aby už prišiel k nám. Keď sme mali dlhodobejšie deficit lásky a vášne a vedeli sme pre ne čokoľvek obetovať.

Neschopnosť či nevedomosť udržiavať si stále pozitívne hladiny našich osobných vibrácií - nám spôsobujú pokles našej energie a tým sa naše vnímanie života mení, ako aj reagovanie na ľudí a partnerov. Ide hlavne o pozitívne myslenie, neustálu radosť zo života, vedieť si udržiavať stav zamilovanosti do života a schopnosť preciťovať vďaku za všetko, čo sme doteraz prežili a získali, pretože nič, čo tu máme, nie je samozrejmosť a nič rovnako ako my nemajú tí druhí. Ak sa naladíme na takéto energie a budeme si ich vedieť udržiavať každý deň formou psychohygieny, meditácií, relaxácií, pravidelných prechádzok v prírode, venovaním sa svojím koníčkom, ktoré nám robia radosť a pod. – potom s vyššou hladinou osobnej pozitívnej vibrácie dokážeme iných oveľa viac akceptovať a vychádzať im v ústrety. Tým si sami udržiavame príjemný magnetizmus našej osobnej príťažlivosti pre druhých. Ale ten spočíva ešte aj v niečom inom a o tom si povieme nabudúce.

                                             článok od MIchelle uverejnený v Jasnovidke: 2/2019


O vzťahoch sa veľa môžete naučiť aj na víkendovom seminári v apríli 2019 na Počúvadle pri Banskej Štiavnici. Pozrite si jeho program na webe.

Ukážky relaxácii a meditácií, ktoré vám pomôžu nájsť pokoj a získať novú energiu a napojiť sa na svoj vlastný nevyčerpateľný energetický zdroj – nájdete tiež na web stránke centra sebarozvoja: pyramidaosobnosti.sk - sekcia E-shop CD

späť