prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Články

Témy

Sila mysle a ducha Vzťahy a láska Šťastie a zdravie Filozofia a mystika Nevysvetliteľné záhady Tajomná história


Rozhovor k workshopu Alchýmia ženy:
Ak pochopíme karmu - zbavíme sa jej

Kurz pre ženy ALCHÝMIA ŽENY – prebudenie síl tvojej skrytej bohyne môžete absolvovať v podobe workshopov počas dvoch nedeľných dní:  a plus špeciálny samostatný bonus: venovaný sexuálnej alchýmii, omladzovaniu, regenerovaniu a správnemu naprogramovaniu vášho organizmu na zdravie, či aj na prebudenie úžasnej bohyne vo vás- aktuálne dátumy si pozrite na webe:  www.pyramidaosobnosti.sk/kurz/alchymia

Čo sa na ňom naučíte a čo pochopíte?

...bude o práci s našimi tieňmi a o tom, ako nás naše potláčané bolesti, prežité smútky, traumy a šoky blokujú na našej ceste za šťastnými a naplnený mi vzťahmi a ako tvoria nespracované osobné a rodové skúšky našu silnú magnetickú príťažlivosť práve na to, pred čím chceme najviac zutekať, alebo čo nechceme riešiť a správne vnímať... Na workshopoch sa naučíte - ako sa vymaniť z tohto zacyklenia a očistiť od starých negatívnych zážitkov, vzorcov a programov... 

= pre lepší obraz sa viac o téme našich skrytých tieňov a spracovania karmy dozviete z nasledujúceho úryvku z rozhovoru lektorky Mgr. Michelle Mattieligh v časopise Balans od Katarín Olejárovej...

Inak spracovanú túto tému s rôznymi hlbšími zážitkami môžete zakúsiť ešte podrobnejšie aj na letnej júnovej dovolenke pri mori v Chorvátsku s PYRAMíDOU OSOBNOSTI už 18.krát na konci 6./2018
(pozrite www.pyramidaosobnosti.sk – sekcia Dovolenky)

Ženy v tomto období prežívajú náročné časy, prečo je to tak?

Ženy stelesňujú dostredivý jinový princíp živlu vody, vďaka čomu nasávajú energie z priestoru. Muž sa ľahšie otrasie z bolestí či iných šokov a hodí ich za hlavu, lebo predstavuje odstredivý princíp živlu ohňa jang. Ak do nádoby s vodou padne len kvapka atramentu, už je číra voda zafarbená. Ženský princíp v nás podobne všetko drží v sebe a viac prežíva. A preto ženy aj v tejto už slobodnej dobe prežívajú stále dosť ťažké obdobie. Hoci u nás nemáme diskrimináciu žien, napriek tomu je veľa žien nešťastných a utrápených. Nesieme v sebe množstvo rôznych bolestí, smútkov, tráum a vyplavujú sa z nás aj nahromadené staré pocity krívd, zranení a ubližovaní. Čistí sa tak naša minulosť, ktorá sa ukladala nielen cez prežívanie našich predkov do našej DNA, ale aj do energetického poľa Zeme. Aj priestor si energie pamätá, nielen naše bunky. Veď Zem aj vesmír sú tiež živé. Stvorená energia sa nemôže kamsi stratiť, len transformovať. Súvisí to s touto dobou premien, ktorá sa tiež očisťuje a transformuje. Aby mohlo prísť čosi nové, vždy tomu musí uvoľniť miesto už nepotrebné staré. Žijeme totiž práve v období prechodu, kedy sa končí vývojová éra Rýb a začína sa éra Vodnára.

Ako súvisí s ukončovaním jedného cyklu „vyplavovanie“ našej dávnej minulosti?

V tomto období sa ľuďom z dôvodov očisty vyplavujú vývoj brzdiace spomienky uložené v bunkovej pamäti. Tie treba spracovaním vyčistiť, aby sme mohli pokračovať v evolúcii. Sú to stopy vlastných negatívnych zážitkov – rôzne bolesti, sklamania, traumy, ale aj nespracované skúšky našich predkov, pretože každý v sebe nesieme ich rodový genofond. 23 chromozómov dostávame od otca, 23 od mamy a či sa nám to páči, či nie, tento program sa pri narodení nasťahuje do našich buniek a je našou základňou. Ak sa niekomu čosi vážne u rodičov nepáči, spravidla sa od nich namiesto trpezlivého rešpektu odstrihne a nekomunikuje s nimi. To je však zlé riešenie. Je to podobné, ako keby ste stromu odrezali korene. Keďže sú jeho základňou, začne tak strácať potrebnú životnú silu a živiny a bez nich čoskoro vyschne. Tie korene vedú k našej minulosti, k tradíciám, ktoré sú pevným základom pre náš ďalší rast. Preto si mnohé staré národy, napríklad indiánske prírodné kultúry tak veľmi ctili svojich predkov ako zdroj svojej sily a zbieraných skúseností.

Čo nám môže priniesť „vyčistenie“ vzťahov s rodičmi?

K rodičom si vždy treba nájsť cestu, veď ako ich potomkovia máme vyššie posunúť rovinu vedomia nášho rodu. Rôzne problémy, či názorové rozdiely by sme mali zvládnuť cez pochopenie, odpustenie a lásku. Tak uvoľňujeme mnohé blokády medzi generáciami, ale aj rôzne rodovo prenášané nezvládnuté životné skúšky rodičov na svoje potomstvo. Pretože nezvládnuté problémy sa nám budú ďalej zrkadliť v našich vzťahoch, kým ich nevyriešime. Tak si vesmír zaručuje evolúciu a nie zaseknutie sa vo vývoji.
Jedna pani z mojich kurzov mala dlhodobé problémy s rodičmi. Stále doma cítila ponižovanie, kritizovanie, nedostatok lásky a pozornosti, či podpory rodičov. Po ťažkých skúškach vo vzťahoch ju rodičia ešte aj vydedili, lebo nešla cestou ich náboženských predstáv. Opakovane sa ku mne vracala na kurzy Alchýmie ženy aj napriek iným prekážkam a postupne začala chápať, v čom je celý problém.
Začal v dávnominulých časoch, za čo nik z nich v tomto živote nemohol a ani o nich, samozrejme, nevedel. Trpezlivou prácou na sebe sa postupne naučila vnímať tieto obrazy, v cvičeniach sa jej začali objavovať scény z týchto odvekých rozporov. Rozhodla sa, že už dozrel čas definitívne sa zbaviť všetkých krívd, hnevov a bolestí a vyčistiť ich v sebe. Urobili sme dve silné osobné sedenia, kde sme sa ponárali do sveta jej tieňov. Po pochopení a vyčistení všetkých boľavých zážitkov, po precítení odpustenia a lásky sa jej v živote stal doslova za pár dní zázrak. Po ťažkom získaní úveru na svoj malý byt, ktorý nebolo pre ňu ľahké splácať, sa zrazu jej rodičia vyjadrili, že majú zlé svedomie a že na ňu chcú prepísať ich väčší voľný byt, aby bola od nich zabezpečená ako dávno predtým jej uprednostňovaný súrodenec. Ich vzájomná komunikácia sa jej zmeneným pohľadom na život dostala na úplne inú úroveň.

Čo vlastne znamená vplyv nespracovaných skúšok rodičov na náš život?

Týmto nespracovaným skúškam ako následkom našich činov hovoríme podľa orientálnych náuk karma. Poznáme osobnú a rodovú karmu, ktoré navzájom dosť súvisia. Veci, ktoré sme nezvládli a spôsobili nimi v niečom nerovnováhu, sa musia kdesi zneutralizovať, uvoľniť, vyvážiť. Ak ich nepochopíme a nenapravíme, tlačíme ich ďalej pred sebou. Tak ich môžeme preniesť až na naše deti, ale tiež aj do našich ďalších životov. A ženy držia v sebe ako vo veľkej emočnej nádobe oveľa dlhšie všetky bolesti, strasti a vnímajú citlivejšie ich tlak ako muži. Preto cítia väčšiu potrebu niečo urobiť so svetom svojich tieňov. Inak časom pod jeho tlakom ochorejú a zlyhávajú ich krehkejšie ženské orgány.

Ako môžeme v praxi pracovať s negatívnymi vzormi, programami a emóciami?

Sú dve cesty. Buď si ľudia negatívne vzorce rodičov a starých rodičov všimnú a uvedomia a nechcú ich vo svojom živote opakovať a svoj život riadia iným smerom. Tým rodovú karmu vlastne spracujú na úrovni vedomia, pochopia ju a nemusia ju prežívať fyzicky.
Alebo si ich nevšimnú a opakujú, čo ich potom v dospelosti stretáva až kým ich nepochopia a neuvedomia si, že musia niečo na tom modeli správania zmeniť. Ak tú disharmóniu svojho správania nevidia, prechádza do emočnej roviny a začína človeka viac bolieť. Tam sa nám prejavuje už viditeľnejšie. Veľa ľudí nechápe alebo nevie, že všetky vzťahy sú vlastne o zrkadlení našich hlbokých vlastných tieňov.
Mnohí si ich však ešte stále nemusia uvedomiť a dookola sa rozchádzajú, trápia, hnevajú, či sú plní ega a presadzujú len svoju pravdu bez rešpektu voči druhým. Potom prechádzajú tieto skúšky až do fyzickej roviny, kde sa už nedajú prehliadnuť a zastavujú nás na životnej ceste chorobou, úrazom, stratami majetkov, práce, osôb, či inými katastrofami. Tak si vynútia, že sa im už musíme plne venovať, aby sme ich odstránili. Nedejú sa náhodou, priťahujeme ich svojimi vyžarovanými energiami.

Ako konkrétne môžeme vo vzťahoch vidieť toto zrkadlenie?

Cez ľudí a vzťahy zažívame zrkadlenie toho, čo v sebe nemáme spracované a to nás pritlačí k tomu, aby sme problémy riešili. Napríklad bežná zamestnaná matka, aby stíhala všetky povinnosti v práci aj doma, potrebuje byť aktívna a dynamická. A tak sa často hnevá na to, že jej partner je doma neraz presný opak, viac pasívny, alebo je stále v práci a nepomáha jej s rodinou a deťmi. To ju hnevá a zbiera sa v nej energia odporu, až časom vypukne napríklad v hnev za jeho lenivosť, či neprítomnosť.

Spočiatku však tieto negatívne postoje pre pokoj v rodine obvykle žena prehĺta. Ja to obrazne opisujem, že ich hádže do svojej emočnej nádoby tieňov. Tieto hnevy a bolesti v nej zostávajú nespracované a uskladňujú sa v emocionálnom tele. Keď partnera neprijme s týmito protikladnými vlastnosťami a odmieta jeho správanie, vzdoruje či frfle, vytvára energiu odporu. Samozrejme, vyžaruje ju zo seba a to náš energetický vesmír načítava ako žiadosť o túto energiu na základe zákona príťažlivosti rovnorodého a pošle tej osobe takej energie ešte viac. Čím viac sa na čosi „jeduje“ alebo tomu vzdoruje, tým toho späť dostáva ešte viac. Zmení to premenou svojho myslenia a svojich postojov, nie pokusmi meniť partnera. Toho potrebuje prijať aj s vecami, ktoré jej na ňom prekážajú. A venovať pozornosť tomu, čo je na ňom pozitívne, lebo tak programujeme svoju realitu. Napríklad by žena mala vnímať, že hoci je partner doma lenivý, je šikovný v práci. Ak pochopí, že k partnerovi treba  zmeniť prístup a komunikáciu, on na túto zmenu postupne sám začne reagovať. Tým sa naučí rešpektovať jeho protipólové vlastnosti a tak ich zároveň prijímať aj u ďalších ľudí. Po rozpustení negatívnych energií sa vzťahy väčšinou začínajú čistiť, ak sme to už však neprehnali a nespálili všetky naše spoločné mosty. Keď si navzájom dokážeme rešpektovať svoje protipóly, dokážeme si k druhým nájsť cestu.

Môžeme zmenou myslenia ovplyvniť svet?

Zmeny v tejto dobe potrebujeme robiť zvnútra, pretože naša energia ovplyvňuje druhých. Všetci sme jeden celok a navzájom sa ovplyvňujeme. Keď je ktosi nešťastný a nevie riešiť svoje problémy, berie tým energiu ostatným v jeho okolí, lebo si ju nevie vyrobiť sám. Ak sme šťastní, ovplyvňujeme svojím vyžarovaním aj iných a „vylejeme“ na nich trochu aj z tej našej radosti, sily, či nadšenia do života. Ak máme takto viac pozitívnej energie, aj akékoľvek problémy riešime s nadhľadom a jednoduchšie. Sami sme tvorcami svojej reality...

Celý štvorstranný rozhovor môžete nájsť v časopise Balans 3-2015
od
Kataríny Olejárovej
(do 20.5. dostupný v bežných trafikách a novinových stánkoch)

 

späť