prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Články

Témy

Sila mysle a ducha Vzťahy a láska Šťastie a zdravie Filozofia a mystika Nevysvetliteľné záhady Tajomná história


Strážca času a poznania – zakladateľ egyptskej mágie a hermetizmu

Hermes Trismegistos - Thowt

Charaktery egyptských bohov sa často vekom menili, funkcie im pribúdali, alebo sa strácali. Boh Thowt mal však v egyptskej mytológii pevné a nemenné miesto a postavenie. Preto ho považovali za jedinú najväčšiu autoritu, dokonca až tak, že bol obhajcom boha Usira a zúčastňoval sa vážneho rituálu - váženia spravodlivosti srdca zosnulého pri odchode do Duatu - ríše mŕtvych. Nazývali ho praotcom tajomných vied, majstrom a osnovateľom písma, reči, ale tiež matematiky a astronómie. Symbolizoval stelesnenie múdrosti – ducha a rozumu v jednom. Často ho stotožňovali s Hermom Trismegistom, ktorý patril k prisťahovalcom zo zaniknutej Atlantídy. Aj jeho vyhlasovali za prapôvodcu tajomných vied, liečiteľstva a mágie.

Táto vysoko rozvinutá duchovná bytosť svoje múdrosti zhrnula v Knihe Thowtovej. Jej autor tu podľa arabských letopiscov opisoval napríklad operácie vedúce k rýchlej regenerácii tela, či stimulovanie časti mozgu vedúce k prebudeniu paranormálnych schopností. Dokonca tam aj hieroglifickými symbolmi, ktoré dokázali vylúštiť iba zasvätenci, popisoval kľúč dosiahnutia nesmrteľnosti ľudstva.

Tieto a iné písomnosti vraj Thowt uschoval v dobre ukrytej podzemnej stavbe a v minulosti sa po nich pachtili mnohí faraóni, ktorí chceli rozšíriť svoje sily a schopnosti. Pomocou nich sa podľa iných dochovaných písomností dala získať moc nielen nad ľuďmi, ale aj prírodou, a vyrovnať sa nesmrteľným všetko ovládajúcim návštevníkom – bohom. 

Podľa ďalších letopiscov vraj on dal postaviť Sfingu v Gíze, ktorá otvára brány Zeme. Už Herodotos tvrdil, že pod Sfingou je labyrint vedúci až do podsvetia a tam je hrobka samotného najvyššieho egyptského boha – Usira (grécky Osirisa). Tieto viacpodlažné priestory už boli skutočne objavené a skúmajú sa. Vedú až do hĺbky 30 m. Objavili ich plné vody a naplaveného bahna. Podľa supermoderných radarov sa zmapoval pod Gízou celý rozľahlý niekoľkoposchodový komplex s veľkými komnatami a kanalizačnou sieťou. Nájde sa teda čoskoro sieň záznamov a ukryté Thowtove knihy? Zistíme konečne kto to bol a odkiaľ mal také poznanie?

Pred necelými desiatimi rokmi objavili maďarskí výskumníci v Údolí kráľov horu známu pod menom Toth. Na jej východnej strane objavili jaskyňu s piatimi sálami, kde bola zriadená svätyňa s vyše osem metrov dlhým sarkofágom. Pre koho bol vytesaný? Podľa zachovaných starých spisov sa zistilo, že bohovia zo Síria a polobohovia z Atlantídy boli oproti pozemšťanom obrami – boli vysokí 3 až 5 metrov.

O Thowtovi sa zachovali záznamy z éry kráľa Nechtnebofa z 30. dynastie, že bol oslovovaný ako „dvoj, či až trojnásobne veľký“. A tak volali aj Trismegista. Poznali ho aj podľa toho, že bol jediný, kto dokázal „zvážiť nebeské telesá, počítať hviezdy a merať Zem i čas“. A ako pisár bohov poznal všetky tajomstvá zeme i nebies. Nikdy sa nevedelo, odkiaľ a kedy prišiel.

Veľkňaz, učenec a dnes nazývaný aj historik – Manehto, spísal okolo r. 270 p.n.l históriu Egypta, kde opísal, že pred dynastiou nám známych kráľov, vládli dynastie bohov a polobohov dohromady okolo 36 500 rokov. Tento istý vek sedí aj s Herodotovými výpočtami, aj Palermským kameňom a Turýnskym papyrom, ktoré zobrazujú dokonca zoznamy jednotlivých božských vládcov, ktorí vládli v časoch Tep Zepi – prvého zlatého času Egypta.

foto: Boha múdrosti Thowta zobrazovali Egypťania často s hlavou vtáka Ibisa.

Michelle Mattieligh - uverejnené v časopise Slovenka

späť