prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Verejné prednášky

AKO NAJLEPŠIE ZVLÁDNUŤ OBDOBIE SÚČASNÝCH TRANSFORMÁCIÍ A PRERODU ĽUDSTVA?

Dátum: akcia sa už konala

Premietaná prednáška, kde sa dozviete poznanie a uvidíte foto pozbierané z osobných ciest po Mayskej ríši. Prechádzame dávno predpovedaným zložitým obdobím premien energií v univerze, na slnku i na Zemi, ktoré sa cyklicky opakujú, povieme si o nastávajúcom čase duchovného vzostupu – vstupe do éry pokrokového Vodnára, prezradíme posolstvá Indiánov pre tieto časy, dotkneme sa kruhov v obilí,  povieme si o máyskych opakujúcich sa časových cykloch, neuveriteľných kalendároch, cestovaní v čase i prečo Máyovia záhadne rýchlo zmizli a tiež tajomstvá o ovplyvňovaní osudu a  čo robiť: aby sme bez ujmy na zdraví a psychike dokázali zvládnuť tieto náročné zmeny?

 


 • opakujúca sa evolúcia = zasiahnutie našej slnečnej sústavy pásmom vysoko vibračnej kozmickej transformačnej energie – vysvetlenie týchto pravidelných cyklov evolučnych premien podla starých poznaní vyspelých kultúr
 • aké následky má toto silnejšie žiarenie na naše slnko a ono zas svojimi zvýšenými protuberanciamina náš životna Zemi, naše vedomie, na klimatické zmeny na našej planéte a jej aktivujúcu sa sopečnú činnosť
 • ako to je s možným prepólovanim pólov v takomto pravidelne sa opakujúcom období premien energií a čo sa nám pri tom môže stat? Pohlady vedcov a dôvody - prečo radšej mlčia – než by vyvolávali paniku, odkazy a záznamy st. kultúr o podobných prepólovaniach z minulosti
 • história opakujúcich sa cyklov času na Zemi a premeny svetov podla kmeňov Hopi a Mayov
 • posolstvá kruhov v obilí – kto ich na zem „posiela“?, - ake posolstvo nám majú tlmočit a pred čim varovať?
 • záhadné kalendáre Mayov nazerajuce do ďalekej minulosti ale aj budúcnosti vysvetľujúce súčasné zrychľovanie času a celú evolúciu vesmíru,
 • akú úlohu tu zohrali Mayovia za svojich čias – odkiaľ prišli ti, ktorí ich učili a nacas sa k nim prisťahovali? kam potom zmizli a čo nas podla nich čakí?
 • o čom bude duchovný vzostup človeka v ére Vodnára= v očakávanej „zlatej ére ľudstva“ a čo ju charakterizuje,
 • staré posvätné tajomstvá o ovplyvňovaní osudu a prebiehajucich zmenách na Zemi, vyvojové cykly osobnosti – ktore treba dodržiavat, ak chceme bytostne a harmonicky rásť...
 • naše vlastné ovplyvňovanie reality okolo nás – aj my svojimi vyžarovanými energiami vplývame na to - či bude táto premena pokojnejšia či búrlivá, máme väčšiu silu ako si uvedomujeme
 • čo robiť – aby sme bez ujmy na zdravi a psychike dokázali zvládnuť tieto náročné premeny počas jednej generácie?
 • nevyhnutný nový pohľad na svet – pochopenie nutnej spolupráce, zjednotenia ľudí, neľahostajnosti a účasti všetkých na záchrane planéty a jej rýchlo sa míňajúcich zdrojov,
 • otvorenie srdca a spriechodnenie lásky voči sebe navzájom v tejto novej dobe = ako sa dá hromadnou spoluprácou zdvihnúť energia celej planéty a v prípade jej ohrozenia aj dokonca pomocť zvládnuť jej isté tlaky vyšších energií, všetci sme jedno vedomie - pochádzame z jedného zdroja... moderné výskumy objavili, čo zasvátenci dávno vedeli, ale dnešní ľudia na to zabudli...... že...

Galéria