prihlásenie|registrácia |
0 Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Články

Témy

Sila mysle a ducha Vzťahy a láska Šťastie a zdravie Filozofia a mystika Nevysvetliteľné záhady Tajomná história


Bachová terapia - pomoc kvetov – rozhovor s Milotou Nemčokovou

Aj jemné kvety dokážu liečiť

Už staroveké národy tvrdili že slnko začarovalo svoju životodarnú energiu do kvetov a používali ich spolu s bylinkami na liečenie najrozmanitejších chorôb. Dnes je už podrobne prebádaná kvetná liečebná terapia známa po celom svete. Predovšetkým umožňuje nájsť psychickú rovnováhu, a tým pomáha predchádzať a liečiť duševné ťažkosti i choroby už prejavené vo fyzickom tele. Nemá vedľajšie nežiadúce účinky, môže sa používať aj popri iných liekoch a preto si získala zaslúžené miesto i uznanie medzi alternatívnymi liečebnými metódami.

Metóda alternatívneho liečenia by sa dala stručne charakterizovať výrokom, ktorý hlásal už Platón: "Lekári robia chybu, keď oddeľujú hlavu od tela". Tento princíp celostného (holistického) vnímania človeka sa v súčasnosti ukazuje ako jediná možná cesta trvalého navrátenia zdravia. Rýchle životné tempo, veľké pracovné nároky, stresy, nedostatok času venovaného sebe, zničené životné prostredie a škodlivé potraviny - to všetko na nás negatívne pôsobí. Prvá sa týmto tlakom začína poddávať psychika. Keď ona nevydrží a "zrúti sa", padá aj odolnosť celého organizmu - pretože silou myšlienky človek ovláda svoje telo, ktoré je jej pracovným nástrojom. Z toho je samozrejmé, že pre skutočné vyliečenie sa nestačí zaoberať iba fyzickými príznakmi ochorenia. Keďže človek je jednotou duše a tela, je nutné odstrániť predovšetkým príčinu jeho vzniku a tú je treba hľadať - v mysli, pocitoch a emóciach.

Všetko, čo potrebujeme, nám dá príroda

Doktor Edward Bach, anglický lekár (l886 - l936), sa vo svojej lekárskej praxi postupne preorientoval z liečenia tela na pozorovanie a liečenie psychického stavu pacientov. Celkom sa tým odklonil od zaužívaných postupov klasickej medicíny, pretože prišiel k záveru, že v prvom rade, kto potrebuje pomoc, nie je telo pacienta, ale jeho vlastník - osoba.

Človek ako celistvá bytosť aj s jeho duševným a duchovným prejavovaním potrebuje pri ochorení prekonať beznádej, frustráciu, sklamanie, smútok, strach a depresie, ktoré pôsobia na zdravie organizmu najnegatívnejšie. Keďže je ochorenie fyzickým zhmotneným mentálneho postoja človeka, cítil potrebu liečiť pacientov inými spôsobmi, než aké používa bežná medicína. Skúmaním psychických stavov zdravých a chorých ľudí si prehlboval cenné poznatky o ľudskej psychike a povahe, ktoré mu neskôr boli veľmi užitočné. Použil ich už pri homeopatickej liečebnej metóde.

No celkom o ne oprel svoju novú liečebnú metódu až vtedy, keď pre vlastné závažné ochorenie musel opustiť Londýn a presťahovať sa na vidiek. Keďže mu chemická medicína nemohla pomôcť, bol nútený nájsť si sám iný spôsob vyliečenia. Veril, že prostriedky k tomu nájde v harmonickej prírode tak, ako všetko ostatné, čo nám Stvoriteľ cez ňu poskytuje pre naše prežitie a uspokojenie. Praxou už poznal, že keď prekoná skľučujúce myšlienky a obavy zo svojho zlého zdravotného stavu, telo by malo na to začať reagovať seberegeneráciou. Pomocou vysokej citlivosti a rozvinutej intuície dokázal prežívať rôzne stavy mysle, ktoré vedel zmeniť a dostať späť do harmónie pomocou nejakej kvetiny.

Takýmto spôsobom našiel 38 kvetov odrážajúcich 38 negatívnych stavov mysle, ktorými môžu ľudia trpieť (veľmi podobné s objavmi švajčiarskeho psychiatra C.G.Junga, ktorý vyčlenil 40 komplexov archetypálneho charakteru človeka). Tvoria kompletný systém liečenia stavov mysle.

Slnko skrylo svoju silu do kvetov

Všetko v prírode je stvorené pre nejaký účel.

Každá jej forma zohráva svoju nezastupiteľnú úlohu. Niektoré rastliny slúžia ako potrava, iné vyživujú pôdu, ďalšie liečia. Bachove kvetné liečivé prípravky obsahujú v sebe výťažky vlastnej špecifickej liečivej životnej sily. Tá sa nedá materiálnymi prístrojmi analyzovať ani zmerať práve tak, ako nie je možné zmerať napríklad emóciu radosti či lásky, ale pritom ich jasne cítime, ako liečia a uspokojujú našu dušu, keď ich prežívame.


Energia je životodarná sila, ktorej súčasťou je všetko v prírode a ku ktorej patríme aj my. Liečivú silu kvetov môžeme lúhovaním v pramenistej vode za pôsobenia slnečnej energie z rastlinky vytiahnuť a nahradiť ňou chybnú informáciu, či program v duševnej a duchovnej oblasti človeka. Liečivá sila rastlín pôsobí na nás tak, že sa pomocou nej dokážu odblokovať nesprávne procesy a negatívne prežívania v našom vedomí. Otvárame si tak energetické kanály, cez ktoré sa môžeme napojiť na vyššiu božskú energiu. K veciam okolo nás sa potom začneme stavať s novým pozitívnym prístupom a i k životu budeme pristupovať optimistickejšie, s čistejšími úmyslami a skutkami. Tak sa nám vráti i vnútorná harmónia a sila a tým sa začína aj prirodzený proces telesného uzdravovania.

Ako na nás kvety pôsobia

Kvety obsahujú prvotné "nepoškvrnené" informačné štruktúry, ktoré dnešný človek, od prírody značne odtrhnutý, už nedokáže vnímať. Dr. Bach hovorí, že esencie kvetov sa spájajú priamo s vyšším JA ľudskej osobnosti, ktoré sídli v duši. V nej je tiež zaznamenané naše poslanie a úlohy na zemi. Vedie nás životom a intuíciou nám našepkáva, čo máme v zložitých a nerozhodných situáciach robiť.

Nižšie JA nám naopak produkuje niekedy veľmi negatívne myšlienky a programy, či preberá zrovna nie tie najvhodnejšie od cudzích. Ak nie sú v súlade s prirodzeným vyšším JA a jeho úlohami, vzniká disharmónia. Napríklad duša túži po láske a pokoji, naše ego po ovládaní druhých a peniazoch. Nastáva rozdiel medzi jednotlivým chcením a z toho zažíva človek stres, depresie, nenaplnenosť, neuspokojenosť. Ak tieto negatívne emócie trvajú dlhšie, odrazí sa to v psychickej poruche, či telesnom ochorení.

Ak sami nenájdeme cestu pomocou rozvíjania vlastnej intuície k samým sebe, k našej pravej božskej podstate a ak nepochopíme, ktoré nevhodné postoje musíme zmeniť, trvalého vyliečenia sa nedočkáme. Pretože naše energetické kanály pod vplyvom negatívneho myslenia zostanú uzavreté a zablokované. A dlhší nedostastok energie, znamená vyčerpanosť, duševnú slabosť a zníženú telesnú odolonosť, na čo telo reaguje ochorením. Ak človek nemá záujem spoznávať svoje vnútro a zdokonaľovať ho, ubližuje si. Podľa Bachovej filozofie sme zdraví vtedy, keď sa navonok správame v súlade s naším vnútrom. Ak sa dokážeme postaviť voči našim vlastným slabostiam a premenou osobnosti sa ich zbaviť, nahrádzame slabosti silou a to nás posiluje, harmonizuje.

Na každú emóciu - konkrétny kvet

Jedna časť kvetov je účinná pri stavoch, ktoré vznikajú náhle, ako napríklad stres, vyčerpanosť. Iné pôsobia dlhodobo, pretože liečia psychické odchýlky ako neschopnosť koncentrácie, obavy, smútok, apatiu. Niektoré pôsobia pri predchádzaní fyzických prejavov chorôb a začínajú sa používať v čase, keď človek cíti duševnú nepohodu. Ale niektoré sú účinné už aj pri rozvinutých ochoreniach, pretože pomáhajú mobilizovať vlastné obranné sily organizmu a pomáhajú znmeniť postoj človeka voči jeho chorobe.

Bachová kvetná terapia výrazne pomáha deťom pri problémoch s učením (nesústredenosť, strach z učiteľov, pomalosť), ale napríklad aj pri neharmonických súrodeneckých stavoch (závisť, žiarlivosť, hádavosť). Dajú sa používať aj pri liečení domácich zvierat (napríklad pri zmierňovaní ich zúrivosti).

Najpresnejšie nám o liečebnom používaní bachových esencií povie zo svojej praxe jediná kvalifikovaná odborníčka na kvetovú liečebnú terapiu na Slovensku (vlastní dva liečebné certifikáty Bachovho centra v Londýne) - farmaceutka Mgr. Milota Nemčoková.  Svoje pôvodné povolanie časom vymenila za liečiteľské na alternatívnej báze. Vyšetrenia pacientov si overuje ďalšími metódami akými sú: irisdiagnostika (vyšetrenie dúhovky oka, v ktorej sa prejaví informácia o chorom orgáne), rádiestéza (meranie množstva vyžarovanej energie jednotlivých orgánov), astrológia. Liečenie bachovou terapiou kombinuje s homeopatiou a fytoterapiou.

"Bachova terapia nám umožňuje ísť do hĺbky ľudskej duše a skúmať ju," rozpráva liečebná terapeutka Milota Nemčoková. "Pomáha nám analyzovať príčiny našich problémov. Inak povedané: Nekonštatuje len, že človek je nervózny, ale pýta sa, prečo je nervózny. Bach zhrnul negatívne stavy mysle do 38 charakteristík a tie ešte rozdelil do siedmych skupín. Ak si nevieme s nimi poradiť sami, pomáhajú nám s ich transformáciou práve bachove esencie z kvetov, divorastúcich rastlín a stromov. Vyrábajú sa iba v Bachovom centre v Anlicku. Ich účinok funguje podobne ako homeopatické liečenie. Ich užívanie závisí od hĺbky a závažnosti poruchy. Môžu sa užívať krátkodobo, i celý rok.

Doktor Bach definoval sedem základných stavov mysle:
1. strach
2. neistota
3. osamelosť
4. nedostatok záujmu o prítomnosť
5. skľúčenosť a beznádej
6. prehnaná starostlivosť o druhých
7. ľahké posliehanie cudzím názorom a vplyvom

Každá táto skupina sa podrobne zaoberá konkrétnymi stavmi mysle, ktoré sem patria. V súčasnosti ku mne chodia pacienti najčastejšie s takými negatívnymi stavmi mysle, ktoré súvisia so strachom. Musí sa pritom však rozlišovať, o aký druh STRACHu ide. Či je to konkrétny strach známeho pôvodu (napríklad strach z výšok, z veľkých psov), na ktorý účinkuje čarodejka škvrnitá - mimulus. Na strach neznámeho pôvodu (napríklad imaginárny, alebo z nekonkrétnych vecí medzi nebom a zemou, ktoré celkovo ustrašený človek nevie definovať...) pôsobí topoľ osikový - aspen. Pocity paniky a až akutné stavy strachu ukľudňuje devätorník peniažtekový - rock rose. Stratu sebakontroly prechádzajúcu až do hystérie a neovládateľné výbuchy temperamentu tlmí slivka čerešňoplodá - cherry plum. Prílišný strach o blízkych, prehnané vciťovanie sa do nich a ustráchanosť odbúrava červený gaštan - red chestnut.

Ďalšie ťažko riešiteľné problémy dnešných ľudí sa točia okolo SEBADÔVERY, NEISTOTY, BEZNÁDEJE. Ak si niekto neverí, keď sa niekto bojí pustiť do nejakej veci už len z obáv ako dopadne, jeho stratené sebavedomie môže povzbudiť smrekovec opadavý - larch. Ak je človek v najhlbšom zúfalstve a myslí si, že už dosiahol hranice toho, čo dokáže uniesť, pomôže mu gaštan jedlý - sweet chestnut. Po pozbieraní sa zo situácie by však mal prísť na to, ako svoje veci vyriešiť. Zmeniť určité správanie a nájsť správnu cestu pomáha stoklas konáristý - wild oat. Keď sa človeku už podarilo nájsť správny smer, potrebuje sa naň preladiť energeticky. To dokončí orech kráľovský - walnut. Pomáha aj pri rôznych životných zmenách, akými sú napríklad klimaktérium, rozvod, sťahovanie...
Pesimizmus ako taký, ako aj stratu viery a odvahy, uvoľňuje horec horký - gencián.
Na žiarlivosť a agresivitu vyvolanú rozkolísaním emócií zaberá cezmína ostrolistá - holly.
Zatŕpknutí ľudia, ktorí sa považujú za obeť osudu môžu použiť vŕbu bielu - willow. Mávajú často pocity, že si neriadia sami svoj osud, srdce majú uzavreté a dávanie a prijímanie lásky zablokované.

Ťažko je však kupovať kvôli 3 kvapkám esencie do 30 ml flaštičky celé balenie, stojí veľa peňazí. Výhodnejšie je dať si urobiť kompletné vyštrenie a terapeut môže do jednej dávky namiešať až do šesť potrebných esencií, ktoré môžu komplexne pôsobiť na pacientove problémy. Esencia v 30 % liehu sa používa zhruba mesiac, 4 krát denne po štyri kvapky na jazyk. Viera tu nie je potrebná, pretože látka na nás pôsobí aj mimo nášho vedomia. Samozrejme, je však vždy pre liečbu vhodnejšie, keĎ si vie pacient predstaviť, že spolu s kvapkami prijíma pozitívnu prírodnú energiu, ktorú pre uzdravenie a harmonizáciu svojej osobnosti potrebuje."

Michelle Mattieligh - uverejnené v časopise Kankán

späť