prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
kontakt - mapa - číslo účtu
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Kurzy

ALCHÝMIA ŽENY V. - hlbšia práca so sexuálnou silou a energiami v nás v duchu tantry využívanými na uzdravovanie a omladzovanie

Termín: 27. 04. 2022 o 10:00
Miesto: Bratislava - Štefánikova 19, 1.posch
Trvanie: sob-neď.: 27.4.(10.00-20.00) - 28.4.(10.00-19.00) | Cena: 120,00 €


  • ak nevieme zachytávať informácie a karmické výzvy od nášho vyššieho JA v podobe rôznych symbolov až po zrkadlenia od partnerov a ľudí okolo nás - prechádzajú k nám z mentálnej roviny hlbšie do emočnej a keď ich nevieme spracovať a zvládnuť = posúvajú sa až do fyzickej roviny do podoby rôznych zdravotných ťažkostí, chorôb,  úrazov a blokád
  • náš život si sami tvoríme našimi emóciami, postojmi a myšlienkami a do seba natiahnutými programami hlavne z detstva, ktoré vyhľadávame spolu s našimi rodičmi na základe našej karmy a plánov našich nutných skúšok v hmotnosti... keď ich vieme pochopiť a zmeniť - zmeníme zákonite aj svoj osobný magnetizmus príťažlivosti a tým aj kvalitu svojho života
  • týmto seminárovým víkendom venovaným ženám a vzťahom vrcholíme  hlbokou prácou s energiami, ako aj vnútornou sexuálnou alchýmiou v duchu tantry = cez ktoré sa budeme učiť liečiť a harmonizovať naš energetický a fyzický systém, dobíjať ich silou a vitalitou, regenerovať a omladzovať  = čo zvlášť v týchto náročných časoch pre udržania zdravia a psychickej rovnováhy veľmi potrebujeme

 

Ženy sa na tejto planéte vždy potrebovali spoločne spájať, stretávať a podporovať na svojej ceste. V dávnejších časoch sa pravidelne v časoch ich mesačného cyklu vzdialili z komunity, kde žili a týždeň strávený v čiste ženských kruhoch bol pre ne posvätný - patril len im. A masážam, očistám, meditáciám, spevom, tancom a spájaním sa s matkou Zemou, rôznym rituálom a vzájomnému odovzdávaniu si skúseností o mužoch, o magickej sexualite a láske, o výchove detíi i o celkovom živote... Nepociťovali v tej chvíli žiadnu záťaž, stres, tlak, len liečivú silu vzájomne sa podporujúcej prejavovanej lásky i súcitu a pohody prežitej v lone prírody. A tak si svoje ženstvo mohli po každej stránke oveľa viac užívať - ako stresom a prácou uštvané ženy dnes.

Na seminároch tohto druhu si vytiahneme množstvo zážitkov a poznaní z týchto čias a prenesieme do našich životov. Pretože naše oddelenie sa  od seba samých i od prírody týmto moderným spôsobom života nám naše ženstvo, jeho silu ako aj  tajomstvá zobralo. Ženy sa potom prepolovávajú do mužských energií bojovnosti, budovania kariéry, či rôznej inej tvrdosti. A dokonca neraz dávajú svoje deti - zmysel života žien, vychovávať svojím mužom. Tak to však vôbec nemalo byť. Preto sa nám dnešné vzťahy tak rýchlo rozpadajú a strácajú svoju vášeň. A mnohé ženy potom  nešťastní plačú, alebo nadávajú na mužov - že ich nedokážu plnou pozornosťou milovať, či postarať sa o ne, keď ony sa chcú venovať deťom.

My  v sebe znovu svoju  pôvodnú ženskú silu, ušlachtilosť bohýň a múdrosť vediem objavíme vo vzájomných kruhoch podpory, pochopenia, pomoci, liečenia, hier i terapií, zábavy i uvoľňovania blokujúcich programov a negatívnych zážitkov... Spoločne sa budeme ponárať do svojich hĺbok a lepšie spoznáme samé seba, svoj svet nespracovaných tieňov a rezerv, ale aj svoju ženskú silu, kvality a schopnosti, ktoré nám náš život zlepšia a spravia jasnejším a zaujímavejším... A keď žena prijme samu seba a vstúpi do svojich trinástych komnát - je to hneď na nej vidieť: omladne, uzdraví sa, rozkvitne a jej vzťahy sa zlepšia...

Kurz je  vybraným koncentrátom tém a cvičení z niekoľkoročnej školy sebarozvoja v Bratislave - z druhého až štvrtého ročníka, ako aj  tradičných  sebarozvojových a očistných dovoleniek  (ktoré sa konajú iba v Pyramíde osobnosti od počiatku jej činnosti.)

 

Z PROGRAMU ALCHÝMIE VZŤAHOV V. 

Z obsahu:

 Sexuálna alchýmia osobnej transformácie - pokračujeme hlbšie    

  • pochopenie toku sexuálnych energií v našom tele a ich prehlbovanie 
  • omladzovanie, regenerácia, recyklácia energie v našom tele a jeho energetickom systéme
  • očisty seba a svojho systému
  • vzájomné energetické alchymické liečenia
  • energetická meditácia na uzdravovanie pomocou rezonancie zvukov a spevov a programov chanellingu
  • sexuálna alchýmia s partnerom pre svoje omladzovanie a uzdravovanie

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Poplatok za dvojdňový víkendový intenzívny workshop je 120,- € na 1 osobu. Kto ste bol na nejakej našej akcii iného kurzu tento rok - platíte polovičku. Pripravte sa na intenzívnu prácu prvý deň do neskoršieho večera. Druhý do cca 19-ej...

Možnosť prihlásenia sa  na kurz je cez prihlásenie sa tlačitkom pod názvom kurzu, hore na tejto stránke:  chcem sa zúčastniť.
Zaslaním tejto záväznej prihlášky cez web systém vzniká zmluvný vzťah medzi prihlásenou osobu a organizátorom workshopu.

Vaša prihláška bude akceptovaná až na základe uhradenia zálohy za workshop vo výške 50,- € na účet Pyramidy osobnosti. Info k zaplateniu s potvrdením vášho prihlásenia sa na našu akciu vám príde automaticky po stlačení bordového tlačítka CHCEM SA ZÚČASTNIŤ automaticky z webovej pošty na váš mail ako potvrdenie registrácie
Ak by ste tento mail nenašli nikde - ani v spamoch, či náhodne odfiltrovaný aj do reklám (najmä v gmailoch): skúste opakovane poriadne potvrdiť všetky kroky rezervácie, alebo ju odkliknite z iného web prehliadača... Ak  ho stále nenájdete - dajte  nám vedieť bežným mailom na obe adresy: michelle@pyramidaosobnosti.sk   a   pyramidaosobnosti@gmail.com  - vaše prihlásenie sa a uveďte tam aj váš telefon a celé meno, skontaktujeme vás.

Poštu nájdenú v SPAMOCH v takom prípade hneď po prvom mailíku odobrite pre našu ďalšiu komunikáciu ako dôveryhodnú, či povolenú a mailovú adresu uložte do adresára  - nech vám ďalšia už chodí do normálnej pošty.

V prípade neúčasti na kurze z dôvodov na strane prihlásenej osoby sa záloha za rezerváciu miesta na workshop nevracia. Z nášho či spoločenského dôvodu (rôzne  korona obmedzenia) sa presúva na ďalší termín, či podľa vášho želania na akúkoľvek inú akciu, konzultáciu či aj kúpu CD.

Teším sa na vzájomné obohacovanie sa s vami a príjemný čas spoločne strávený v dôvernom a bezpečnom prostredí. 

 


Galéria