prihlásenie|registrácia |
0Nákupný košík
|kontakt
Menu
Pyramída osobnosti - centrum sebarozvojaPyramída osobnosti - centrum sebarozvoja
Kurz Numerológia

STAROEGYPTSKÁ TAROTOVÁ NUMEROLÓGIA A ŽIVLOVÁ ASTROLÓGIA I.-III.

Termín: 09.04.-18.06.2018 vždy od 17:00 do 21:00
Miesto: Bratislava - Štefánikova 19


NUMEROLÓGIA A ASTROLÓGIA - I.

Termín: 09.04.2020 o 17:00
Cena: 58,00 €
Miesto konania: Bratislava - Štefánikova 19
Trvanie: 1.časť - 2 nepárne pondelky 09.04. a 23.04.


NUMEROLÓGIA A ASTROLÓGIA - II.

Termín: 14.05.2020 o 17:00
Cena: 58,00 €
Miesto konania: Bratislava - Štefánikova 19
Trvanie: 2.časť - 2 nepárne pondelky 14.05. a 28.05.


NUMEROLÓGIA A ASTROLÓGIA - III.

Termín: 04.06.2020 o 17:00
Cena: 58,00 €
Miesto konania: Bratislava - Štefánikova 19
Trvanie: 3.časť - 2 nepárne pondelky 04.06. a 18.06.

Termíny jednotlivých častí:
1. časť A + B = 9.4.2018 a 23.4.2018 = od 17.00 - 21.00 h
2. časť A + B = 14.5.2018 a 28.5.2018 = od 17.00 - 21.00 h
3. časť A + B = 04.6.2018 a 28.6.2018 = od 17.00 - 21.00 h

Ak kurz na začiatku vyplatíte naraz 3 x 58 € = 174 € máte zvýhodnenú zľavu o minus 24 €, takže zaplatíte iba 150 €.

  • pozrieme sa tu staroegyptským pohľadom na tajomstvo životných ciest bytostí prechádzajúcich hmotným svetom kvôli prežívaniu osobných skúseností a na jednotlivé časy - kedy je najlepšie sa venovať určitým konkrétnym úlohám a oblastiam života
  • pohľady na naše pozemské cesty cez starovekú egyptsko-atlantskú živlovú filozofiu a psychológiu skrývajú v sebe všetky vedomosti a skúsenosti, ktorým sa tu máme naučiť a ktoré tu máme prežiť, aby sme zvládli naše pozemské skúšky a ľahšie tvorili našu realitu a osud podľa vlastných predstáv, zároveň lepšie porozumiete tomu - čo ste si tu sami vybrali na prežívanie, a pochopíte aj to - akým spôsobom s ľuďmi okolo vás lepšie komunikovať, vychádzať, či ako vychovávať vaše deti
  • ukazujú nám cesty a možnosti riešenia akýchkoľvek náročných karmických skúšok, kým sa z animálnej bytosti učením a zušľachťovaním stane ”boho-človek“ - dokonalejšou bytosťou a postúpiť vo svojom vývoji... 


Pri prilasovaní sa do kurzu postačí - keď sa nahlásite len cez jednu kolonku: do jeho 1. časti, ostatné nemusíte vyklikávať prihlasovacím tlačítkom. Ak pošlete sumu naraz za všetky tri časti - automaticky ste tam prihlasení.

  • v tomto seminárovom cykle sa pozrieme na staroegyptské tajomstvo životných ciest bytostí prechádzajúcich hmotným svetom . Majú symbolizovať rôzne skúšky a osudy, kým sa z animálnej ľudskej bytosti učením a zušľachťovaním stane ”bohočlovek“ - schopný vyrovnať sa svojim učiteľom: dokonalejším bohom. Tieto skúšky a osudy človeka sú odtlačkami rôznych energií, ktoré cestami minulých životov tvoríme a ponorom sem dolu priťahujeme. Môžeme im porozumieť cez symboly egyptského Tarotu - školy zasvätenia.
  • skrývajú v sebe všetky vedomosti a skúsenosti, ktorým sa tu máme naučiť a ktoré tu máme prežiť, aby sme dobre zložili naše pozemské skúšky a pomocou ich poznania ľahšie tvorili našu realitu a náš osud podľa vlastných predstáv
  • porozumieme cez ne viac sami sebe, svojím reakciám a postojom. Tým ich môžeme pochopiť a predvídať a tak dostať pod kontrolu, aby sme našli bez zbytočného utrpenia tak potrebnú rovnováhu a harmóniu v tejto náročnej dualite.
  • pohľad na ľudí cez filter živlovej astrológie vám zas ukáže - akou sme rozličnou energiou v našich podstatách a podľa ľahko zistíme - čo môžeme od koho čakať v zmysle prejavu, spôsobu reakcií a komunikácie, pomôže nám to - naučiť sa ľudí akceptovať takých akí proste prirodzene sú a ukáže nám to - ako s nimi komunikovať, ak chceme mať pokojné a s každým harmonické vzťahy